Partier, diverse
Partier beskrivs alltid så korrekt som möjligt, men räkna dock med att kvalité kan variera om inget annat anges.

Objekt Nr:Beskrivning:Minimipris:
657Samling Ungern stämplat mest 1930-70-talet på 45 svarta visirblad i Gripenpärm. Till stor del motivmärken.200
658Samling Rumänien mest 1930-70-talet och stämplat på 39 svarta visirblad i Gripenpärm. Massor med märken, nästan bara motiv.200
659Insticksbok med stämplat Sovjet 1972-75, totalt cirka 500 märken och ett 30-tal block.50
660Samling Rumänien mest stämplat 1960-2000-talet på ett 60-tal vita blad i klämfjäderpärm. Till stor del serier och en del block.150
661Parti ++ och stämplat Polen mest 1970-80-talet på ett 40-tal visirblad (ingen pärm). Massor med märken med många kpl serier motivmärken.200
662Större insticksbok med parti stämplat Norge 1940-60-talet. Säkert ett par tusen märken. Bättre ingår liksom stämplar.200
663Stor insticksbok med flera tusen stämplade diverse länder, bl.a. Tyskland med områden kring 1950 med mycket påtryck.250
664Större insticksbok med bortåt 3000 stämplade Sverige bandmärken till 1970-talet. Stämplar finns.200
665Större insticksbok med ett par tusen stämplade Norge 1940-70-talet. Stämplar finns.200
666Större insticksbok med ett par tusen stämplade Oscar till 1960-talet. Stämplar finns.200
667Omfattande parti stämplat i fem större in-sticksböcker, bl.a. Sverige, Norge, Finland, Danmark, BRD m.m. Många tusen märken, mest 1930-70-talet, även läsbara stämplar och bättre märken.600
668Gammal instickspärm Ungern mest stämplat 1940-60-talet med ca 800 märken. Dessutom 8 svarta visirblad med ca 400 äldre märken100
669Samling beg och obeg Bulgarien i stor tjock insticksbok 1879-1990-talet med totalt cirka 1200 märken.150
670Samling Rumänien stämplat 1957-72 på egen-monterade blad i plastfickor. Totalt över 800 märken och några block. Bra kvalité.100
671Samling Tjeckoslovakien på neutrala blad i två kontorspärmar 1945-1980. Nästan allt stämplat. Totalt cirka 1900 märken och en del block.200
672Pärm med cirka 200 postfriska block nästan alla från Europa, länder som Irland, Österrike, Portugal, Liechtenstein, Luxemburg, Italien, Grekland m.fl. Dessutom några få stämplade. Allt på ett 40-tal visirblad.400
673Pärm med ett 20-tal visirblad och några andra blad med ett 45-tal mest postfriska block och 17 helark.250
674Pärm med större parti beg och obeg Danzig på 42 visirblad, vissa överfulla. En hel del utan gummi ingår. Tydliga stämplar finns.300
675Tjeckoslovakaien. Pärm med ett 60-tal beg och obeg block på 17 svarta visirblad 1937 fram t.o.m. 1980-talet. De flesta är olika150
676FN. Samling med alla medlemsländernas flaggor på ++ frimärken. 159 olika år 1989. Monterat på 13 visirblad i pärm.150
677Pärm med samling svenska postfriska helgmärken 1904-1983. Dessutom kuvert med div arkdelar och helark.100
678Tjock visirpärm med stämplat FN New York, Geneve och Wien från början fram till 1990. Många blad överfulla och en del i pergamyn-kuvert. Massor med märken400
679Album med bladsats Sverige fram till 1975 och stämplade märken fram till 1940-talet och därefter postfriskt monterat i fickor. Totalt ca 1300 märken mest i senare delen.400
680Parti Sverige postfriskt i tre stora insticks-böcker från medaljong till 1970-talet. I början en del med fastsättare. Facit ca 20000 för det som är räknat 1940-60-talet. Dessutom mycket oräknat. Lågt utrop.600
681Schaubek album och bladsats med ett 70-tal svenska stämplade hela häften eller 5-block ur häften 1950-talet till 1991. Några är stämplade PFA. Praktstämplar finns.250
682Samling Sverige ++/+/beg i Schaubek album med fickor 1855-1974, stämplat i början med bl.a. 8 ex 4-skilling, vapen, ringtyp, tjänste, lösen. (alla märken sitter inte på rätt plats, främst tandn 13-14), kongress och förening komplett varav flera ++. Från 1940-talet och framåt inte många luckor och här nästan bara ++. I början lite blandad kvalité. Mycket högt katalogvärde.6500
683Samling Sverige ++/+/beg 1855-1970 i Leuchtturm album med fickor från skilling, vapen, ringtyp, Oscar, Landstorm, bandmär-ken, 26 ex kongress/förening, 1940-talet o.s.v. Från 1956 till största delen ++.1500
684Samling Sverige i två Schaubek album 1855-1991 med fickor och till största delen stämplat med ett par skillingar, vapen, ring-typ, landstorm, bandmärken, kongress och förening komplett, tjänste och lösen m.m. I början 18 extra blad från annat gammalt album där många märken sitter på varandra (blandad kvalité). Stämplar finns här och där. Högt katalogvärde.5500
685Parti stämplade motivmärken rymd diverse länder på 28 svarta visirblad i pärm. De flesta blad överfulla. Många kpl serier.200
686Parti Gibraltar på 36 svarta visirblad i visirpärm. I början äldre och stämplat och på 1980-talet en del postfriskt och därefter ett 85-tal ++ block eller kleinbogen.250
687Två pärmar med parti Island stämplat till största delen i 4-block och större enheter. I början några blad med ostämplat. Allt på visirblad. Massor med märken. Högt katalogvärde.300
688Spanien. Pärm med cirka 125 postfriska block250
689Parti stämplade motivmärken Fåglar på 16 visirblad i defekt pärm.50
690Visirpärm med 33 svarta visirblad med ++ och beg FN mest 1980-90-talet. 14 blad med stämplat och resten med postfriskt.200
691Pärm med parti ostämplat Danmark på visirblad, till största delen postfriskt och fram t.o.m. 1980-talet. Nominal uppskattat till ca 800-1000 Dkr.200
692Pärm med 18 visirblad med svenska järnvägs-poststämplar PKP, PKXP, PLK på lösa märken och klipp. Från Oscar och framåt.300
693Pärm med cirka 2000 svenska märken Oscar till 1980-talet, nästan alla med läsbara stämplar. En del märken på klipp.500
694Pärm med Sverige ++ 1950-talet till 1970-talet med serier, högvalörer, bättre märken o.s.v. Allt på 40 svarta visirblad. Nominal över 500:- men tillägg för många högvalörer.300
695Gammalt HAWE album Hela Världen med ca 2300 beg och obeg frimärken från diverse länder.400
696USA. Tre mappar med ++ Commemorative Stamps 1978,1980 och 1982. Nominal 12,7 dollar50
697Svenska postombudsstämplar på 9 visirblad varav en del på klipp. Totalt cirka 275 ex. De flesta verkar vara olika200
698Skokartong full med påsar och kuvert med stämplat och ostämplat Tyskland med områden, till stor del äldre. Mycket att plocka med.400
699Parti Sverige stämplat i 4 stora insticksböcker med några Vapen, ca 300 ringtyp, Oscar, bandmärken o.s.v. fram till 1950-talet Dessutom flera sidor tjänste. Många läsbara stämplar.800
700Parti Sverige postfriska mjuka häften mest 1960-70-talet. Facit cirka 17.000:-500
701Låda med diverse frimärken i påsar och kuvert, beg och obeg hela världen. En del sorterat i pergamynkuvert.250
702Kartong med större parti motivfrimärken diverse länder, serier i antal, helark, osorterade påsar m.m. Till största delen stämplat. Bl.a. konst, arkitektur, landskap o.s.v. Många tusen märken.300
703Ask med bunt perg kuvert med Sverige stämplat med läsbara stämplar delvis sorterat landskapsvis från Oscar och framåt. Även praktstämplar ingår.100
704Ask med mindre parti ++ Norden 1940-70-tdalet i pergamynkuvert.100
705Ask med massor med motivmärken Sport osorterat och i pergamynkuvert. Alla verkar vara stämplade.200
706Danmark. Parti stämplat, 10 block, 25-talet häftesblad, 6 häften och bunt med 4-block. Facit över 2800:-125
707Ask med parti ++ FN mest i block. Massor med märken och hög nominal200
708Ask med en bunt svenska automathäften HA 1 O t.o.m. HA 26. Facit cirka 7600:- utan tillägg för markeringar.300
709Parti Tyskland Riket och framåt, beg och obeg, i mängd påsar och kuvert, till största delen osorterat varav mycket äldre. Säkert många tusen märken.400
710Samling Sovjet 1971-78 postfriskt i två fina Leuchtturm pärmar på 77 svarta visirblad. Totalt cirka 870 märken och 43 block600
711Gripenpärm och bunt visirblad med svenska stämplar, läsbara till bra, från Oscar och framåt. Även prakt och lyx förekommer300
712Leuchtturm album med kassett och ett 65-tal stämplade svenska HA eller block. En del minnespost- eller FDC-stämplat. Pärm och kassett i fint skick.150
713Åland. Officiell årsbok 1994-95 med post-friska märken. (600)50
714Ask med parti Tyskland Riket och framåt beg och obeg, till stor del äldre märken, osorterat. Måsta vara många tusen.300
715Ask med några påsar och kuvert stämplat Sovjet mest 1980-talet till början av 1990-talet. Verkar vara serier och en del block. Något postfriskt ingår. Dessutom lite ryska områden. Många hundra märken totalt.150
716Parti Sverige stämplat ringtyp till 1970-talet på 100-talet svarta visirblad i god kvalité. En del stämplar ingår.400
7172 ex 100-gramsbuntar postanvisningsklipp stämplade 1925. Många småorter bland stämplarna.100
718Ask med svenskt äldre klipp 1940-50-talet, två kuvert 10 öre Oscar boktryck samt några klipp 5+20 öre ringtyp t 14 m.m.100
719Ask med ett 25-tal ostämplade förfilatelibrev 1840-50-talet nästan alla med innehåll.75
720Ask med parti Sverige postfriskt i några kuvert, några rullrester och ett par buntar mjuka häften. Nominal cirka 500:-. Allt i lägre valörer. 1940-talet till 1970-talet.175
721Ask med parti Sverige postfriskt på insticks-blad, i urvalshäfte, påsar, bunt häften och automathäften. Mest 1940-70-talet, allt i lägre valörer. Nominal cirka 330:-. Flera bättre serier ingår.125
722Ask med parti svenska ++ mjuka häften 1940-70-talet. Facit cirka 25500:- utan tillägg för markeringar och ALLA häften har marke-ringar. Tillägg minst 6000:- Tillfälle!1700
723Ask med ett 100-tal svenska ++ kpl serier i var sitt perg kuvert från Postens leverans, mest 1960-talet. Flera bättre serier. Nominal cirka 260:-100
724Ask med parti stämplat Sovjet 1961-73. Många hundra märken. Bra kvalité50
725Ett 50-tal objekt från länder utom Norden osålt på tidigare auktioner. Tidigare utrop cirka 1500:- vilket är ungefärliga värdet i euro. Tillfälle!700
726Ett 65-tal objekt från länder utom Norden osålt på tidigare auktioner. Tidigare utrop cirka 1800:- vilket är ungefärliga värdet i euro. Tillfälle!800
727Bunt med 25 vy- eller gratulationskort, alla frankerade med Oscar.150
728Som nummer 727150
729Bunt med 25 vy- eller gratulationskort, alla frankerade med medaljong.100
730Bunt med 25 stämplade hela häften eller block 1970-2000-talet. Inga PFA-stämplar. Prakt-stämplar finns.150
731Som nummer 730.150
732Mosaikbroderier, 10 postfriska block. Facit 1000:-50
733Vilda orkidéer. Bunt med 35 postfriska block. Postpris 350:-140
734Svensk Flyghistoria. Bunt med 35 postfriska block. Postpris 420:-175
735Musik i Sverige. Bunt med 50 postfriska block. Postpris 575:-245
736Svensk Filmhistoria. Förseglad bunt med 50 postfriska block. Postpris 500:-220
737DDR. MH 3 ++, 8 ex. Mi 128 euro40
738Kuvert med parti ++ USA, lite äldre till nyare. Nominal ca 35,8 dollar95
739Bunt med ett 20-tal objekt Sverige ++/+ Land-storm, bandmärken, 1940-talet, tjänste, lösen osålda vid tidigare auktioner. Tidigare utrop ca 825:-400
74021 svenska ++ mjuka häften osålda vid tidi-gare auktioner varav 16 har markeringar. Alla är olika. Tidigare utrop ca 760:-375
741Parti svenska ++ mjuka häften, alla med dubbla markeringar. Nominal 500:-300
742Ett 20-tal objekt Sverige stämplat Vapen, ringtyp o.s.v. osålda vid tidigare auktioner. Tidigare utrop ca 825:-. Bra märken.400
74310 objekt Norge ++/beg skilling till 1940-talet osålda vid tidigare auktioner. Tidigare utrop 310:-150
744Ett 30-tal objekt Danmark beg/obeg osålda vid tidigare auktioner. Tidigare utrop ca 1100:- Från skillingar och framåt500
745Ett 35-tal objekt Island ++/+/beg osålda vid tidigare auktioner. Tidigare utrop cirka 1250:-550
74618 objekt ++/+/beg Finland osålda vid tidigare auktioner. Tidigare utrop cirka 625:-300
747Bunt med 10 olika svenska FDC 1940-talet, bl.a. Sergel, Birgitta, GV 85 år o.s.v. Facit cirka 1330:-100
748Ungern. Bunt med ett 50-tal postfriska block 1960-80-talet, troligen olika.100
749Bunt med ett 75-tal postfriska block diverse länder, bl.a. Frankrike, Cypern.150
750Finland ++ årssats 1981 (110)16
751Finland ++ årssats 1982 (130)20
752Finland ++ årssats 1983 (130)20
753Finland ++ årssats 1984 (130)20
754Finland ++ årssats 1986 (220)33
755Bunt insticksblad med ett 60-tal postfriska serier Europa CEPT, alla olika, mest 1968-71. Mi ca 130 euro.100
756Vatikanen 15 postfriska block 1980-90-talet varav 10 olika. Michel 81 €50
757Färgkartan Prisma i 120 färger, av Sigurd Tullberg från 1950. Beg i gott skick50
758Schweiz. Bunt blad och ett kuvert med ++ serier 1982-86, alla olika. Nominal 61,85 Sfr utan tillägg.50
759Ivan Agueli, bunt med 25 postfriska block,75
760Ivan Agueli. Förseglad bunt med 100 block. Perfekt skick.250
761Grönland ++ årssats 1987 (220)33
762Ett 30-tal objekt ++/beg Finland osålda vid tidigare auktioner. Tidigare utrop ca 850:-400
763Bunt gamla ransoneringskort i fodral.40
7646 gamla brev från Sankt Petersburg eller Reval 1820-talet till Narva, Estland. Alla med innehåll.50
765Ryssland ++ 1992, verkar vara komplett med block och kleinbogen.100
766Ryssland ++ 1993, verkar vara kpl i leverans-kuvert med block och kleinbogen.100
767Ryssland ++ 1994, troligen kpl i leverans-kuvert med block och kleinbogen.100
768Ryssland ++ 1995 kpl med block och kleinbogen.100
769Ryssland ++ 1996 troligen kpl i leverans-kuvert med block och kleinbogen.100
770Ryssland ++ 1997 nästan kpl med block och kleinbogen (några saknas). Bättre serier ingår. Mi ca 265:-150
771Ryssland ++ 1998 troligen kpl med block och kleinbogen (bl.a. Mi 689 100 €).150
772Ryssland ++ 1999 nästan kpl med serier, block och kleinbogen.100
773Ryssland ++ 2000 kpl med 43 märken, 6 block och 9 miniark100
774Sverige FDC 2000 kpl. Postpris 398:-50
775Sverige FDC 2001 kpl. Postpris 456:-50
776Sverige FDC 2003 kpl. Postpris 540:-50
777Sverige FDC 2004 kpl. Postpris 491:-50
778Sverige FDC 2005 kpl. Postpris 515:-50
779Sverige FDC 2007 kpl. Postpris 559:-100
780Sverige FDC 2008 kpl. Postpris 571:-100
781Ask med cirka 1,4 kg nästan bara svenska mynt från 1 öre till 1 krona.50
7820,9 kg kuvert från egen mottagen post från Sverige. Stämplar och bättre frankeringar ingår liksom en del ostämplat, bl.a. ett 30-tal valörlösa och några rabattfrimärken.150
783Ask med parti osorterat Tyskland Riket och framåt med områden. Måste vara många tusen nästan bara stämplat.250
784Ask med parti Tyskland stämplat osorterat mest BRD, DDR m.m. nästan bara 1950-talet och framåt. Säkert flera tusen märken.200
785Parti diverse frimärken på 16 visirblad och i tre askar, till största delen stämplat hela världen. Motivmärken ingår.150
786Parti diverse länder hela världen beg och obeg på ett 70-tal visirblad, 7 insticksböcker m.m. i kartong. Mest Europa.200
787Ask med Sverige postfriskt lösa märken, serier, mjuka häften varav många med markeringar. Allt i lägre valörer. Nominal 1000:-330
788Kartong med parti stämplat Sverige på bunt visirblad, albumblad, några urvalshäften och i några insticksböcker. Dessutom Norden-album med märken bara i sverigedelen.100
7891 kg svensk postförseglad kilovara. Försälj-ningsår 1977.200
790Kartong med enklare samling Sverige stämplat i album samt 6 insticksböcker div länder, bl.a. Norden, Tyskland, England, Frankrike m.m. Mestadels stämplat.150
791Ask och insticksbok med ett par tusen mest stämplade Sverige, bl.a. några sidor Oscar, påsar med 50 olika m.m.100
792Kartong med diverse frimärken i fem insticks-böcker, askar, mappar m.m. Diverse länder, även Norden.150
793Parti Sverige stämplat i perg kuvert 1940-talet till 2010 i två fulla perg. Kuvertlådor.300
794Kartong med diverse frimärken i tre insticks-böcker, på lösa visir- och albumblad och i ask med pergamynkuvert och påsar. Till största delen östra Europa. Massor med märken.200
795Kartoteklåda med parti svenska postfriska mjuka häften 1940-talet t.o.m. 1960-talet i perg kuvert. Många bättre häften ingår. God kvalité. Facit över 55000:-2750
796Kartoteklåda med parti svenska postfriska mjuka häften 1960-70-talet i perg kuvert. Många bättre häften ingår. God kvalité Facit över 45000:-2250
797Kartoteklåda med stämplat Norge, Danmark, Island och Finland äldre och framåt i perga-mynkuvert.200
798Lång kartoteklåda full med perg kuvert diverse länder stämplat och postfriskt, bl.a. Tyskland med områden äldre och framåt.300
799Kartong med 8 insticksböcker med mest Rumänien,, Polen, Bulgarien, Sovjet och en del motiv. Beg och obeg.100
800Kartong med diverse frimärken från östra Europa som Ungern, Österrike, Rumänien, Sovjet, Albanien med flera områden i några insticksböcker, bunt albumblad, ask m.m. Blandat beg och obeg. Massor.150
801Samling Sverige postfriskt tre kronor till 1975, nästan bara kpl serier på egenritade blad i två pärmar. Allt monterat i fickor. Facit cirka 14.000:-750
802Kartong med sterbhusrester i 5 insticksböcker och två pärmar, bl.a. Tyskland, motivmärken diverse länder m.m.200
803Restparti med gammalt europaalbum med ca 300 märken insatta, ask perg kuvert diverse länder, ask klipp, 4 insticksalbum med begagnat, obegagnat bl.a. Tyskland, minnes-album Deutsche Post m.m.300
804Samling Sverige stämplat 1855 till 1980-talet på egna blad i 6 pärmar med vapen, ringtyp, Oscar, bandmärken, kongress/förening utom kronvalörerna, 1940-talet o.s.v. Facit cirka 45.000:- och dessutom massor med läsbara stämplar, även många prakt. En del varianter och vm ingår. Rekommenderas!2500
805Ask med parti Schweiz på gamla albumblad, insticksblad, påsar, insticksbok, nästan bara stämplat. Dessutom påse post- och brevklipp. Till större delen äldre.200
806Kartong full med påsar och kuvert med tvättade märken och klipp diverse länder hela världen. Verkar vara lite äldre material.200
807Skokartong full med påsar och kuvert beg och obeg märken div länder, till största delen Polen, Sovjet, Ungern, Rumänien, Tjeckoslo-vakien. Säkert 10.000-tals märken. Mycket att plocka med.150
808Full skokartong med påsar och kuvert delvis sorterat. Verkar vara Sverige, USA och England, allt stämplat. Äldre ingår. Tusentals märken.100
809Ask med troligen några tusen tvättade Oscar, mest 10 öre. Troligen genomgånget tidigare.150
810Kartong med Sovjet/Ryssland i två askar och några urvalshäften, mest stämplat men även något ostämplat, flera tusen märken varav mycket från 1960-70-talet.150
811Parti Östeuropa mest stämplat, t.ex. Polen, Rumänien, Ungern, Sovjet på bunt visirblad och andra blad, i två askar med pargamyn-kuvert m.m.150
812Diverseask med frimärken i påsar och kuvert, ask äldre Tyskland, postfriskt England, bunt stämplade block, några FDC m.m. Diverse länder100
813Kartong med parti Sverige stämplat i pärm,, ett par insticksböcker, lösa blad, urvalshäften och ask. Massor med märken från ringtyp och framåt. Stämplar finns.300
814Större skokartong med parti Sverige stämplat ringtyp till 1970-talet sorterat i C6-kuvert150
815Full skokartong med påsar och kuvert mest stämplade märken till stor del från väst-europa. Måste vara tiotusentals.150
816Isle of Man. Pärm med samling med 78 olika FDC 1973-83. Alla brev med vinjetter.50
817Skokartong full med kuvert och pergamyn-påsar med stämplade motivmärken till stor del sorterade efter motiv. Många tusen frimärken totalt.200
818Kartong med parti mest stämplat diverse länder mest länder i Europa, t.ex. Schweiz, England. Allt på bunt blad av olika sort, i några urvalshäften, i 7 insticksböcker och två askar. Massor med märken.200
819Låda med mest svenska brev, några vykort och bunt helsaker varav en del bättre. Både äldre och halvgammalt.150
820Skokartong med mest stämplade märken löst och i askar och kuvert, diverse länder varav en del Norden. Dessutom tvättat och en del klipp sorterat landvis i större kuvert. Äldre Sverige ingår.200
821Diverselåda med bunt albumblad och ett 10-tal askar med diverse frimärken osorterat hela världen m.m. Mycket att plocka med150
822Full skokartong med påsar och kuvert mest stämplade märken till stor del från Västeuropa. Måste vara tiotusentals.150
823Skokartong med tvättade märken diverse länder varav en del Sverige. Lite klipp ingår. Äldre och nyare. Massor med märken.100
824Tjock bunt gamla albumblad från Schaubek album Europa från 1933. En hel del är plockat men kvar finns cirka 3800 beg och obeg frimärken bl.a. en hel del Tyskland med stater o.s.v.400
825Parti med stämplade europafrimärken CEPT i 125 kuvert, olika länder och valörer.100
826Kartong med diverse frimärken Sverige och utlandet, bl.a. stämplade block, diverse buntar m.m.250
827Kartong med parti Östeuropa beg och obeg i 7 insticksböcker, på ett50-tal svarta visirblad, bunt gamla albumblad, instickskort, ask osorterat m.m. Mestadels Ungern, Bulgarien, Polen, Rumänien, Tjeckoslovakien. Mest äldre märken.300
828Låda med diverse svenska och utländska brev, vykort m.m. Gammalt och nyare.250
829Parti med 250 svenska Nobel-FDC 1960-80-talet.50
830Bunt med 150 svenska FDC 1960-70-talet, alla verkar olika och alla har vinjett.200
831Parti med 500 svenska FDC 1960-80-talet. Bättre ingår. Slumpas!50
832Michelkatalog Zeppelin och Flygpost Special-katalog 2002. Knappt synbart begagnad.50
833Michelkatalog Tyskland Special 2009 band 1 och band 2 från 2006. Begagnade i gott skick.100
834Visirpärm med 40 svarta visirblad 6-or. Begagnat i gott skick.100
835Visirpärm med 40 svarta visirblad 7-or. Begagnat i gott skick.150
836Leuchtturm album med kassett och 16 4-dela-de genomskinliga blad lämpade för t.ex. automathäften. Begagnat i gott skick.100
837Schaubek bladsats Sverige 1975-91 med fickor i blå klämfjäderpärm. Begagnat i gott skick.100
838Schaubek bladsats Sverige för häften 1975-96 i blå klämfjäderpärm. Alla blad med fickor. Begagnat i gott skick.100