Länder utanför Norden

Objekt Nr:Beskrivning:Minimipris:
839ALBANIEN Mi 642-44 kpl (17 €)17
840ANDORRA, fr Mi 208-09 ++ kpl (20 €)20
841ANDORRA, fr Mi 214-15 ++ kpl (20 €)20
842ANDORRA, fr Mi 222-23 ++ kpl (50 €)50
843ANDORRA, fr Mi 232-33 ++ kpl (20 €)20
844BADEN Mi 6 (10 €)10
845BAYERN Mi 5 (20 €)20
846BAYERN Mi 11 (20 €)20
847BELGIEN Block 61 ++ (38 €)38
848BERLIN Mi 12 (10 €)10
849BERLIN Mi 30 (10 €)10
850BERLIN Mi 32 (10 €)10
851BERLIN Mi 38 (50 €)50
852BERLIN Mi 39 (40 €)40
853BERLIN Mi 60 (20 €)20
854BRD Mi 147 (20 €)20
855BRD Mi 169 (10 €)10
856BRD Mi 1499-1502 ++ kpl (10 €)10
857BRD Mi 1650-53 ++ kpl (12 €)12
858BOLIVIA Block 12-13 A och B ++ (68 €)50
859BULGARIEN Mi 996-1001 ++ kpl10
860CYPERN Mi 672-80 ++ kleinbogen11
861CYPERN turk Mi block 8 ++ (20 €)20
862CYPERN turk Mi block 9 ++ (12 €)12
863CYPERN Block 13 ++ (18 €)18
864CYPERN Block 19 ++ (12 €)12
865DANZIG Mi 12 (15 €)15
866DANZIG Mi 15 B (45 €)45
867DANZIG Mi 21-25 kpl (24 €)24
868DANZIG Mi 30 II (170 €)170
869DANZIG Mi 31 I (26 €)26
870DANZIG Mi 31 II (55 €)55
871DANZIG Mi 51 (14 €)14
872DANZIG Mi 53-62 kpl på klipp Zoppot 6/4 21 (100 €)100
873DANZIG Mi 90 (140 €)140
874DANZIG Mi 226 (120 €)120
875DANZIG Mi 291 (40 €)40
876DANZIG Mi tjänste 13 (75 €)75
877DDR Mi 242 (24 €)24
878DDR Mi 255 (50 €)50
879DDR Mi 260 (30 €)30
880DDR Mi 270 (25 €)25
881DDR Mi 275 (10 €)10
882DDR Mi 285 (34 €)34
883DDR Mi 311-14 kpl (45 €)45
884DDR Mi 512-15 ++ kpl (20 €)20
885ENGLAND Mi Porto 86 ++ (50 €)50
886ENGLAND MH O-256 ++ (35 €)35
887ENGLAND MH O-257 ++ (35 €)35
888ENGLAND MH O-261 ++ (16 €)16
889ENGLAND MH O-262 ++ (15 €)15
890ENGLAND MH O-271 ++ (16 €)16
891ENGLAND MH O-274 ++ (16 €)16
892ENGLAND MH O-275 ++ (16 €)16
893ENGLAND MH O-278 ++ (16 €)16
894ENGLAND MH O-279 ++ (16 €)16
895ENGLAND MH O-282 ++ (16 €)16
896ENGLAND MH O-284 ++ (16 €)16
897ENGLAND MH O-285++ (18 €)18
898ESTLAND tysk ockupation Mi 1.3 ++ kpl45
899ESTLAND Mi 127-30 + kpl25
900FALKLANDSÖARNA Mi 363-73 ++ kpl15
901FIJI Mi 114-15 kpl (13 €)13
902FRANKRIKE Mi 3343-47 ++ kpl kleinbogen (12 €)12
903FRANKRIKE Mi Block 7 ++ (10 €)10
904FRANKRIKE Mi Block 9 ++ (20 €)20
905FRANKRIKE Mi Block 12 ++ (17 €)17
906FRANKRIKE Mi Block 13 ++ (14 €)14
907FRANKRIKE Mi Block 14 ++ (14 €)14
908FRANKRIKE Mi Block 17 ++ (12 €)12
909GAMBIA Mi 517-20 ++ kpl (75 €)75
910GIBRALTAR Mi 392-94 ++ kleinbogensats (15 €)15
911GIBRALTAR Mi 432-46 ++ kpl (40 €)40
912GIBRALTAR Mi 451-52 ++ kpl kleinbogen-sats. (10 €)10
913GIBRALTAR Mi 503-04 ++ kpl kleinbogen-sats (30 €)30
914GIBRALTAR Mi 519-20 ++ kpl kleinbogen (25 €)25
915GIBRALTAR Mi 536 ++ (10 €)10
916GIBRALTAR Mi 537 ++ (15 €)15
917GIBRALTAR Mi 544-47 ++ kpl kleinbogen-sats (35 €)35
918GIBRALTAR Mi 563-64 ++ kpl kleinbogen (30 €)30
919GIBRALTAR Mi 590-93 ++ kpl kleinbogen (25 €)25
920GIBRALTAR Mi 613-14 ++ kpl kleinbogen (30 €)30
921GIBRALTAR Mi 638-41 ++ kpl kleinbogen (40 €)40
922GREKLAND Mi 1040-42 ++ kpl (14 €)14
923GREKLAND Block 8 ++ (12 €)12
924GREKLAND Block 9 ++ (20 €)20
925GREKLAND Block 10 ++ (12 €)12
926GREKLAND Block 17 ++ (17 €)17
927GREKLAND Block 21 ++ (14 €)14
928GRENADA Mi 1299-1302 ++ kpl (32 €)32
929IRLAND Mi 716-17 ++ kleinbogensats35
930ITALIEN Block 3-8 ++ kpl (38 €)38
931ITALIENSK-ERITREA Mi 227-32 + kpl30
932JUGOSLAVIEN Mi 2414-15 ++ kleinbogen-sats (35 €)35
933JUGOSLAVIEN Block 38 och 39 ++18
934KINA, folkrep. Block 37 ++ (13 €)13
935KOMOREN Block 123 B ++ (50 €)50
936LAOS Mi 706-09 ++ kpl (18 €)18
937LIECHTENSTEIN Mi 921 ++ kleinbogen22
938LUXEMBURG Block 16 ++ (10 €)10
939LUXEMBURG Block 17 ++ (10 €)10
940LUXEMBURG Block 18 ++ (11 €)11
941MACAU Block 2 ++ (50 €)50
942MALTA Mi 237-53 ++ kpl (130 €)130
943NEDERLÄNDERNA Mi 570-74 ++ kpl25
944NEDERLÄNDERNA Mi 583-86 ++ kpl25
945NEDERLÄNDERNA Mi 611 (14 €)14
946NIGERIA Block 2 ++ (16 €)16
947NYA GUINEA, Nederl. Mi 1-9 ++ kpl16
948PERU Block 3 ++ (15 €)15
949PORTUGAL Mi 1051-53 ++ kpl (25 €)25
950PORTUGAL Mi 1070-72 ++ kpl (30 €)30
951PORTUGAL Mi 1092-94 ++ kpl (90 €)90
952PORTUGAL Mi 1127-29 ++ kpl (30 €)30
953PORTUGAL Block 47 ++ (10 €)10
954PORTUGAL Block 50 ++ (20 €)20
955PORTUGAL Block 51 ++ (15 €)15
956PORTUGAL Block 53 ++ (12 €)12
957PORTUGAL Block 54 ++ (10 €)10
958PORTUGAL Blockl 55 ++ (12 €)12
959PORTUGAL Block 58 ++ (11 €)11
960PORTUGAL Block 60 ++ (13 €)13
961PORTUGAL Block 62 ++ (13 €)13
962PORTUGAL Block 64 ++ (18 €)18
963PORTUGAL Block 66 ++ (11 €)11
964PORTUGAL Block 68 ++ (13 €)13
965PORTUGAL Block 72 ++ (11 €)11
966PORTUGAL Block 74 ++ (13 €)13
967PORTUGAL Block 79 ++ (11 €)11
968PORTUGAL AZORERNA Block 7 ++10
969PORTUGAL AZORERNA Block 8 ++10
970PORTUGAL AZORERNA Block 9 ++12
971PORTUGAL AZORERNA Block 10 ++12
972PORTUGAL AZORERNA Block 11 ++12
973PORTUGAL AZORERNA Block 12 ++14
974PORTUGAL MADEIRA Block 6 ++10
975PORTUGAL MADEIRA Block 7 ++15
976PORTUGAL MADEIRA Block 10 ++12
977PORTUGAL MADEIRA Block 11 ++12
978PORTUGAL MADEIRA Block 12 ++15
979RUANDA Mi 1292-95 ++ kpl (30 €)30
980RUMÄNIEN Mi 6629-33 ++ kpl (15 €)15
981RUMÄNIEN Block 55 (10 €)10
982RUMÄNIEN Block 56 (10 €)10
983RUMÄNIEN Block 59 (12 €)12
984SCHWEIZ, Geneve Mi 5 + (3500 €)3000
985SCHWEIZ Mi 7 II röd stpl (480 €)450
986SCHWEIZ Mi 35 (60 €)60
987SCHWEIZ Mi 127 (25 €)25
988SCHWEIZ Mi 149-51 kpl (45 €)45
989SCHWEIZ Mi 225 (10 €)10
990SCHWEIZ Mi 227 (14 €)14
991SCHWEIZ Mi 238 (14 €)14
992SCHWEIZ Mi 249 (22 €)22
993SCHWEIZ Mi 250-55 + kpl30
994SCHWEIZ Mi 254 (11 €)11
995SCHWEIZ Mi 255 (12 €)12
996SCHWEIZ Mi 281-84 kpl (15 €)15
997SCHWEIZ Mi 293 (22 €)22
998SCHWEIZ Mi 294-96 kpl (32 €)32
999SCHWEIZ Mi 306-09 kpl (40 €)40
1000SCHWEIZ Mi 309 (36 €)36
1001SCHWEIZ Mi 324 (22 €)22
1002SCHWEIZ Mi 343 (12 €)12
1003SCHWEIZ Mi 359-62 kpl (20 €)20
1004SCHWEIZ Mi 376 (10 €)10
1005SCHWEIZ Mi 379 ++ (10 €)10
1006SCHWEIZ Mi 424-27 kpl (13 €)13
1007SCHWEIZ Mi 427 (12 €)12
1008SCHWEIZ Mi 434 (22 €)22
1009SCHWEIZ Mi 438 (22 €)22
1010SCHWEIZ Mi 471-74 kpl (22 €)22
1011SCHWEIZ Mi 474 (17 €)17
1012SCHWEIZ Mi 479 ++ (18 €)18
1013SCHWEIZ Mi 483 (14 €)14
1014SCHWEIZ Mi 508-11 kpl (13 €)13
1015SCHWEIZ Mi 518 ++ (45 €)45
1016SCHWEIZ Mi 525-28 ++ kpl10
1017SCHWEIZ Mi 525-28 kpl (20 €)20
1018SCHWEIZ Mi 528 (16 €)16
1019SCHWEIZ Mi 533 typ I (85 €)85
1020SCHWEIZ Mi 539 ++ (10 €)10
1021SCHWEIZ Mi 545-49 kpl (45 €)45
1022SCHWEIZ Mi 548 (26 €)26
1023SCHWEIZ Mi 549 (17 €)17
1024SCHWEIZ Mi 550-54 kpl (37 €)37
1025SCHWEIZ Mi 559 (20 €)20
1026SCHWEIZ Mi 573 (13 €)13
1027SCHWEIZ Mi 574 (10 €)10
1028SCHWEIZ Mi 575-79 kpl (24 €)24
1029SCHWEIZ Mi 579 (12 €)12
1030SCHWEIZ Mi 585 (15 €)15
1031SCHWEIZ Mi 601 (13 €)13
1032SCHWEIZ Mi 602-06 kpl (18 €)18
1033SCHWEIZ Mi 618-22 ++ kpl (14 €)14
1034SCHWEIZ Mi 618-22 kpl (14 €)14
1035SCHWEIZ Mi 714-18 ++ kpl (11 €)11
1036SCHWEIZ Mi 1272-75 ++ kpl 4-block20
1037SCHWEIZ Mi 1623-24 ++ kpl i kleinbogen35
1038SCHWEIZ Mi Tj 2 I + (11 €)11
1039SCHWEIZ Mi Tj 2 II + (12 €)12
1040SCHWEIZ Mi Tj 4 I + (17 €)17
1041SCHWEIZ Mi Tj 5 II + (100 €)100
1042SCHWEIZ Mi Tj 6 II (65 €)65
1043SCHWEIZ Mi Tj 7 II + (10 €)10
1044SCHWEIZ Mi Tj 8 II + (16 €)16
1045SCHWEIZ Mi Tj 37-45 ++ (74 €)70
1046SCHWEIZ Mi Tj 74 (30 €)30
1047SCHWEIZ Mi OIR/IRO 1-5 ++ (125 €)125
1048SCHWEIZ Mi BIE/IBE 23-28 ++ kpl25
1049SCHWEIZ Block 16 ++ (18 €)18
1050SCHWEIZ Block 17 ++ (40 €)40
1051SCHWEIZ Block 24 ++, 6 ex (30 €)25
1052SCHWEIZ MH O-66 ++ (16 €)16
1053SCHWEIZ MH O-69 ++ (14 €)14
1054SCHWEIZ MH O-70 ++ (15 €)15
1055SCHWEIZ MH O-71 ++ (24 €)24
1056SCHWEIZ MH O-74 ++ (14 €)14
1057SCHWEIZ MH O-75 ++ (14 €)14
1058SCHWEIZ MH O-76 ++ (14 €)14
1059SOVJET Mi 4686-91 ++ kpl (20 €)20
1060SOVJET Mi 5409-20 ++ block10
1061SOVJET Mi 5490-94 ++ kpl kleinbogensats (22 €)22
1062SOVJET Mi 5515-22 ++ kleinbogen10
1063SOVJET Mi 5572 ++ kleinbogen (26 €)26
1064SOVJET Mi 59965-67 ++ kleinbogen10
1065SOVJET Mi 5981 ++ kleinbogen10
1066SOVJET Mi 5589 ++ kleinbogen (30 €)30
1067SOVJET Mi 6019 ++ kleinbogen10
1068SOVJET Mi 6063 ++ kleinbogen (15 €)15
1069SOVJET Mi 6073 ++ kleinbogen (10 €)10
1070SOVJET Mi 6099-6101 ++ kleinbogen10
1071SPANIEN Mi 826 ++ (12 €)12
1072SPANIEN Mi 827 ++ (12 €)12
1073SPANIEN Mi 992 ++ (17 €)17
1074SPANIEN Mi 3036-59 ++ kpl två ark12
1075SPANIEN Mi 3466-77 ++ kpl ark35
1076SPANIEN Block 86-96 ++ kpl (33 €)33
1077SYDAFRIKA Mi 35-36 par (80 €)80
1078TJECKOSLOVAKIEN Mi 1051-54 kpl10
1079TJECKOSLOVAKIEN Mi 1101-05 kpl12
1080TJECKOSLOVAKIEN Mi 1163-69 kpl10
1081TJECKOSLOVAKIEN Mi 1301-09 ++ kpl20
1082TJECKOSLOVAKIEN Mi 1355-56 ++ kleinbogen (30 €)30
1083TJECKOSLOVAKIEN Mi 3102-06 ++ kpl12
1084TJECKOSLOVAKIEN Block 12 (20 €)20
1085TURKIET Mi 2415-16 ++ kpl (10 €)10
1086TYSKLAND Mi 364-67 kpl (35 €)35
1087TYSKLAND Mi 538 (25 €)25
1088TYSKLAND Mi 542 ++ (35 €)35
1089TYSKLAND Mi 543 (26 €)26
1090TYSKLAND Mi 554-55 ++ kpl (110 €)110
1091TYSKLAND Mi 804-05 ++ kpl (13 €)13
1092TYSKLAND Mi 823-25 ++ kpl (10 €)10
1093TYSKLAND Mi 873-85 ++ kpl (18 €)18
1094TYSKLAND Lokalutgåva Lübbenau Mi 1-8A ++ kpl (15 €)15
1095TYSKLAND Lokalutgåva Plauen Mi 1-7 ++ kpl (28 €)28
1096TYSKLAND Lokalutgåva Storkow Mi 9-14 A ++ kpl (19 €)19
1097TYSKLAND All bes, sow zon allgem. Mi 234-38 ++ kpl Goethe (14 €)14
1098TYSKLAND All bes Baden Mi 43 A ++25
1099TYSKLAND All bes Am+Brit zon Mi 100 I (28 €)28
1100TYSKLAND All bes Am+Brit zon Mi 110 (30 €)30
1101TYSKLAND All bes Sow zon Mi I s ++25
1102TYSKLAND All bes fr zon Mi 5 (75 €)75
1103TYSKLAND All bes Thüringen. Mi 112-15 kpl (45 €)45
1104TYSKLAND All bes sow zon Thüringen Block 3 A x (+) (20 €)20
1105TYSKLAND All bes gem. Mi 96125
1106TYSKLAND All bes gem. FDC Mi 969-70 i 4-block 22/5 48. (250 €)200
1107TYSKLAND MH 14 ++ spår av blyerts-notering på omslaget. (250 €)200
1108TYSKLAND All bes gem. MH 50 ++60
1109UNGERN Mi 1340 +15
1110UNGERN Block 27 A (35 €)35
1111UNGERN Block 56 A (14 €)14
1112USA Mi 135 (18 €)18
1113USA Mi 257 (15 €)15
1114USA Häfte O-57 ++ (50 €)50
1115VANUATU Mi 782-85 ++ kpl (12 €)12
1116VATIKANEN Mi 17-20 + kpl40
1117VATIKANEN Mi 21-38 + kpl120
1118VATIKANEN Mi 39-44 + kpl (1000 €)900
1119VATIKANEN Mi 51-58 + kpl (100 €)100
1120VATIKANEN Mi 69-72 +60
1121VATIKANEN Mi 146 ++ (40 €)40
1122VATIKANEN Mi 177 ++ (30 €)30
1123VATIKANEN Mi 178 ++ (12 €)12
1124VATIKANEN Mi 180-84 ++ kpl (100 €)100
1125WEST SACHSEN Mi 129 Y 4-block80
1126WEST SACHSEN Mi 136 Y (16 €)16
1127WEST SACHSEN Mi 137 X (25 €)25
1128WEST SACHSEN Mi 150-55 Y kpl45
1129WESTERN SAMOA Mi 97-106 ++ kpl17
1130WÜRTTEMBERG Mi 35 (160 €)160
1131WÜRTTEMBERG Mi 123-29 + kpl25
1132WÜRTTEMBERG Mi 144-49 + kpl15
1133WÜRTTEMBERG Mi 249 (40 €)40
1134WÜRTTEMBERG Mi 272-81 + kpl12
1135ZAIRE Block 18 ++ (25 €)25
1136ZAIRE Block 19 ++ (25 €)25
1137ZIMBABWE Mi 227-41 ++ kpl (16 €)16
1138ÖSTERRIKE Mi 68 + (20 €)20
1139ÖSTERRIKE Mi 785-89 ++ kpl (15 €)15
1140ÖSTERRIKE Mi 822-28 ++ kpl (10 €)10
1141ÖSTERRIKE Mi 868-77 kpl10
1142ÖSTERRIKE Mi 969 ++ (25 €)25
1143ÖSTERRIKE Mi 989-93 ++ kpl (13 €)13
1144ÖSTERRIKE Mi 999-1004 ++ kpl17
1145ÖSTERRIKE Mi 1475-78 ++ kpl (17 €)17
1146ÖSTERRIKE Mi 1478 ++ (15 €)15
1147ÖSTERRIKE Block 5 ++, 8 ex (28 €)20
1148ÖSTERRIKE Block 12 ++ (18 €)18