Länder utanför norden

Objekt Nr:Beskrivning:Minimipris:
680ANTARKTIS, franska, Mi 60-64 ** kpl26
681ANTARKTIS, franska, Mi 68-70 ** kpl25
682ANTARKTIS, Brit, Mi 39-42 ** kpl (70 €)70
683ANTARKTIS, Brit, Mi 64-67 ** kpl (40 €)40
684ANTARKTIS, Brit, Mi 74-77 ** kpl (30 €)30
685ANTARKTIS, Brit, Mi 128-31 ** kpl13
686ANTARKTIS, Brit, Mi 132-35 ** kpl12
687ANTARKTIS, Brit, Block 1 ** (20 €)20
688BERLIN, Mi 38 (50 €)50
689BERLIN, Mi 43+R5 ** (90 ®€)90
690BERLIN Mi 47+R1b ** (85 €)85
691BERLIN Mi 47+R3 ** (90 €)90
692BERLIN FDC Mi 182, 10/4 59 (22 €)22
693BERLIN, Mi 68-70 kpl på brev 21/12 49 (600 € för stämplade ex)400
694BRD Mi 111 ** (50 €)50
695BRD Mi 117 (25 €)25
696BRD Mi 118 (14 €)14
697BRD Mi 150 (16 €)16
698CHILE, Mi 1139-42 ++ 4-block10
699DDR Mi 285 (34 €)34
700DDR, Mi 288 (55 €)55
701ENGLAND, Mi 351-53 y ++ kpl (32 €)32
702ENGLAND, Mi 359-61 y ++ kpl (50 €)50
703ENGLAND, Mi 362-64 y ++ kpl (85 €)85
704ENGLAND, Mi 364-65 y ++ kpl (32 €)32
705ENGLAND, Mi 365 y ++ (20 €)20
706ENGLAND, Mi 374-77 y ++ kpl (30 €)30
707FALKLANDSÖARNA, Mi 109 ++14
708FALKLANDSÖARNA, Mi 110 ++34
709FALKLANDSÖARNA, Mi 453-56 ++ kpl12
710FRANKRIKE Mi 214 ++ (220 €)200
711FRANKRIKE, Mi 1372-75 ++ kpl12
712FRANKRIKE, Mi 1415-17 ++ kpl10
713IRAN, Mi 1534-45 ++ kpl (36 €)36
714ISRAEL, Mi 576-87 ++ kpl (15 €)15
715JAPAN, Mi 648 ++ (20 €)20
716JAPAN, Mi 662 ++ (17 €)17
717JORDANIEN, Mi 375-77 ++ kpl A och B27
718JORDANIEN, Block 3 ++ (13 €)13
719KINA, folkrep, Block 33 ++ (30 €)30
720KINA, folkrep, Block 40 ++ (30 €)30
721KINA, folkrep, Block 43 ++ (25 €)25
722MONACO, Block 5 ++ (13 €)13
723ROSSOMRÅDET, Mi 1-4 ++ kpl (15 €)15
724ROSSOMRÅDET, Mi 38-43 ++ kpl12
725ROSSOMRÅDET, Mi 54-59 ++ kpl12
726ROSSOMRÅDET, Mi 44-49 ++ kpl 6-block (30 €)30
727SCHWEIZ, FDC 2/5 47, Mi 479, förstaflyg till New York. (60 €)50
728SCHWEIZ, FDC 1/6 55, Pro Patria, vinjett (65 €)50
729SYDGEORGIEN, Mi 52-55 ++ kpl11
730SYDGEORGIEN, Mi 49-51 ++ kpl14
731TCHAD Mi 831-34 ++ kpl (10 €)10
732TJECKOSLOVAKIEN, Mi 2841-45 ++ kpl i 5 kleinbogen (35 €)35
733TJECKOSLOVAKIEN, Mi 2933-37 ++ kpl i 5 kleinbogen (90 €)90
734TJECKOSLOVAKIEN, Mi 3025-27 ++ kpl serie samt 3 kleinbogen (25 €)25
735TYSKLAND, Mi 767 på censurerat brev till Stockholm 20/5 41. (60 €)40
736TYSKLAND, Helikopterbrev 10/6 51 frank bl.a. Berlin Mi 78 (90 €)50
737UNGERN, Block 163 A I (120 €)60