Partier, diverse
Partier beskrives alltid så korrekt som möjligt, men räkna dock med att kvalité kan variera om inget annat anges.

Objekt Nr:Beskrivning:Minimipris:
721Samling Danmark ++/+ i två pärmar. Den första 1854-1960 med en del utan gummi i början. Den andra 1961-85 nästan komplett ++ med nominal cirka 1000:- Dkr monterat på SAFE dual blad.250
722Gammalt Stenderalbum med restsamling Tyskland med områden fram till 1950. Dessutom några lösa albumblad. Blandat stämplat och ostämplat. Totalt över 1000 märken.300
723Gammal insticksbok med parti Sverige stämplat och ostämplat Vapen till 1940-talet samt tjänste och lösen. En del postfriskt ingår också.250
724Parti äldre Danmark stämplat i defekt insticksbok och på blad i mapp. Till största delen fram till 1940-talet med god variation. Bättre märken ingår.300
725SAFE pärm med över 700 stämplade Danmark fram till cirka 2000200
726Parti Sverige stämplat bandmärken till 1970-talet på ett 20-tal visirblad nästan bara post-friskt med många bra märken och par. Nominal minst 700:-150
727Gammal klämfjäderpärm med parti Sverige stämplat Vapen till 1940-talet med många ringtyp, Oscar, bandmärken o.s.v. samt en hel del läsbara stämplar. Totalt många hundra märken.300
728Samling Danmark stämplat 1961-2002 i Leuchtturm album och på bunt lösa album-blad. De flesta block ingår. Några enstaka ex är ++.200
729Bunt med ett 80-tal paketadresskort Tyskland och Nederländerna 1960-talet.50
730Stor insticksbok med samling/parti Japan stämplat från äldre och framåt. Uppskattat till cirka 1000-talet märken.200
73113 A-4 sidor med historik över Amerikanska befrielsekriget 1976, bl.a. helark Mi 1203-52 postfriskt flaggor och block 12-15 ++ samt en del andra märken.50
732Större insticksbok med parti Norge ostämplat mest 1940-talet till cirka 1970. Massor med märken, kpl serier o.s.v. Alla märken verkar ha fastsättare eller spår. Slumpas!100
733Stor tjock insticksbok med stämplat Norge från skillingar till 2018. Totalt cirka 1000 märken.250
734Gtipenpärm med Sverige postfriskt medaljong till 1970-talet i ett par hundra 4-block varav flera bra som t.ex.Bellman, Sergel o.s.v. Dessutom några strip, lösa märken och några häften. Allt på visirblad.200
735Färöarna postfriskt och stämplat i var sin större insticksbok, omkring 150 märken i vardera, mest kpl serier.100
736Samling Sverige stämplat 1855-1944 och några få ++/+ på Leuchtturm bladsats med fickor. Totalt cirka 470 märken med ett 20-tal kongress/förening, några BC/CB och en del fina stämplar. Tjänste och lösen ingår. Dessutom medföljer några blad från 1980-talet.500
737Pärm med parti Island 1876 – cirka 1990-talet med både stämplat och ++/+, totalt bortåt 700 ex. Stämplat i början och mest postfriskt mot slutet.250
738Samling Norge beg/++/+ på Leuchtturm bladsats 1855-1990 i defekt pärm. Från skillingar och framåt med många märken, kpl serier, block o.s.v.400
739Samling Danmark stämplat 1851-1961 i SAFE dual album med cirka 300 märken varav en del skillingar och flera bättre märken här och där,250
740Samling med cirka 140 FDC Island 1947-1980 i defekt pärm. Många brev med vinjetter.50
741Stor defekt insticksbok med cirka 2000 stämplade Sverige Oscar till 1970-talet. De flesta med lite bättre stämplar och tydbara men också en del praktstämplar.150
742Två gamla defekta insticksböcker med mest postfriskt Sverige från 1940-talet och framåt. En del högvalörer ingår, serier o.s.v. Ovärderat. Slumpas!100
743Pärm med 54 vykort kungligt från Oscar och framåt insatta i plastblad, beg och obeg. Några frankerade med Oscar.150
744Samling Sverige stämplat 1971-83 i två defekta Gripenpärmar med enstaka, par, block, några specialstämplar m.m. uppsatt på vita blad. Nästan allt prakt eller lyxstämplat Göteborg 31, 53 eller PFA. Massor med lyxstämplar.200
745Visirpärm med 45 nästan nya svarta visirblad med parti mest ostämplat äldre Kroatien, Montenegro, Serbien och Trieste.200
746Stor tjock insticksbok med ett 90-tal stämplade block Cuba, några blad beg Norden utom Sverige samt många sidor div helgmärken.150
747Stor tjock insticksbok med nästan 400 mest postfriska Disney från diverse länder. Allt i prima skick.200
748Stor tjock Leuchtturm insticksbok med stämplat och en del postfriskt Israel.150
749Stor tjock Leuchtturm insticksbok med över 1300 frimärken Olympiader, till största delen stämplat. Vackra märken i god kvalité.200
750Två stora insticksböcker med Finland ostämplat, nästan bara postfriskt, 1910-1980-talet. Många kpl serier ingår.200
751Samling Finland stämplat/++/+ i Schaubek album fram till 1979. I senare delen är post-friskt insatt i fickor. Totalt över 800 märken med en del kpl serier.200
752Stor insticksbok med parti Grönland stämplat och en del postfriskt 1938 fram till 2010. Många hundra märken och högt värde.200
753Grönland. Insticksbok med cirka 400 postfriska 4-block, de flesta olika och många med marginalnummer. Mycket hög nominal. Tillfälle!300
754Färöarna. Tre större insticksböcker med cirka 500 postfriska fyrblock 1974-1990.250
755Stor insticksbok med parti Färöarna stämplat 1975-1996.100
756Färöarna. Stor insticksbok med postfriskt 1975-1991. Massor med kpl serier.100
757HAWE frimärksalbum hela världen från 1934 med över 3000 beg och obeg märken.250
758Större insticksbok med parti Färöarna och en del Island både ++/4-block/block/häften och stämplat. Till största delen 1990-talet och in på 2000-talet150
759Samling Sverige postfriskt 1972-1989 kpl i Leuchtturm album med fickor. Nominal bortåt 2000 med 58 rabattfrimärken inräknat. Fin samling och myckett fint, dyrt album600
760Två stora tjocka insticksböcker med parti ++/+ Sverige 1910 till cirka 1974. En del med fastsättare i början sedan bara postfriskt med massor med kpl serier. Katalogvärde oräknat men blir mycket högt.500
761Visirpärm. Före 1940 med parti Sverige postfriskt 1950-1970-talet på 45 vita visirblad, både enstaka, par och strip.200
762Samling Norge stämplat/++/+ i DAVO album fram till 1977. Totalt cirka 450 märken varav mycket är postfriskt.200
763Samling Danmark stämplat/++/+ i DAVO album fram till 1977. Totalt cirka 475 märken samt 5 block och något Island. Mycket är postfriskt.200
764Samling Finland stämplat/++/+ i DAVO album fram till 1977. Totalt cirka 500 märken varav mycket postfriskt.200
765Samling Sverige ++/+ på Verbis bladsats i två pärmar. Före 1940 endast enstaka märken, från 1940-talet rätt välfyllt. 1950-talet komplett och fortsättningsvis fram till 1974 saknas endast några få märken. Från 1950 och framåt verkar allt vara postfriskt.200
766Samling svenska mjuka häften 1950-75 på svarta visirblad i två pärmar, totalt över 220 ex med Facit över 17000 och markeringar oräknat, med bl.a. flera G VI A, Europa, Sagor, Gammaldags jul o.s.v. Bra kvalité750
767Parti Danmark stämplat från tvåfärgade till cirka 2000 i fem större insticksböcker, allt numrerat och i god kvalité. Massor med märken, även block.400
768Två Gripenpärmar med omfattande parti Sverige postfriskt medaljong till 1970-talet till stor del i 5-strip. Många bättre märken, högvalörer o.s.v. Mycket högt värde.400
769Parti stämplat Norge skilling till 2000-talet i sex större insticksböcker uppsatt i nummerordning med god spridning.300
770Omfattande parti Finland stämplat vapentyp och framåt i fyra större insticksböcker med en hel del bättre märken, kpl serier o.s.v. Allt är numrerat och i god kvalité.400
771Fyra större insticksböcker med parti stämplat och ostämplat Norge, Danmark, Island, Grönland, Finland. Totalt över 1400 märken äldre och fram till 1970-talet. Fina böcker.200
772Parti Island stämplat i fem insticksböcker från äldre och framåt.150
773Samling Sverige ++/+ i två SAFE dual album 1872-1974 med bl.a. bra bandmärken, ett 25-tal kongress/förening, kpl serier på 1940-talet och perioden 1950-74 helt komplett ++. Facit cirka 35000 – 40000:-. God kvalité med få undantag. Bra samling i fina album.2000
774Två insticksböcker med parti Island ++/+ fram till cirka 1990. En bok innehåller bl.a. över 300 postfriska 4-block (verkar olika). Högt katalogvärde.250
775Tre större insticksböcker med parti stämplat Island fram till cirka år 2000. Några enstaka ++/+ förekommer.250
776Samling Sverige ++/+ Oscar till 1969 i Schaubek album med bättre bandmärken, ett 20-tal kongress/förening, några BC/CB-par, kpl serier 1940-talet och mycket kpl 1950-talet till 1969. Bra kvalité.1500
777Kartong med svenska och en del utländska försändelser från Oscar och framåt, bl.a. helsaker, paketadresskort m.m.200
778Diverseparti hela världen mest stämplat i 8 insticksböcker och i kuvert i skolåda. En del är motivmärken.150
779Samling Sverige ++/+ ringtyp till 1989 i två Leuchtturm album med kaassetter, En hel del bandmärken, även bättre, ett 20-tal kongress/förening, några BC/CB o.s.v. Fram till 1942 är katalogvärdet över 40.000. Från 1943 till 1989 verkar allt komplett med bra nominal mot slutet. Albumen med fickor i fint skick.2500
780Omfattande dublettlager Sverige ++/+ Oscar till 1990-talet samt en del tjänste och lösen i 13 insticksböcker. Massor med märken, flest i början.750
781Kartong med svenska och utländska försän-delser från Oscar och framåt i god variation, bl.a. äldre Tyskland och USA, gamla svenska helsaker, paketadresskort m.m. En del vykort ingår.300
782Kartong med massor med påsar och kuvert med tvättat Norge till stor del lite äldre. Mycket är säkert massvara men stämplar och vattenmärken kan finnas.100
783Kartong med tvättat Finland delvis sorterat i massor med påsar och kuvert samt några askar. Till största delen äldre märken till stor del massvara men stämplar och vattenmärken kan finnas. Flera 10.000-tals märken.100
784Kartong med cirka 3,5 kg brevklipp Finland. En del äldre postklipp från 1940-talet ingår också.150
785Diverselåda med tre insticksböcker bl..a. sport (olympiader) diverse länder, bunt lösa gamla albumblad med mycket Rumänien m.m.200
786Parti Danmark stämplat i fyra insticksböcker och på några lösa blad. Från äldre och framåt.150
787Parti Norge mest stämplat i fem insticksböc-ker och på några lösa blad, från gammalt till nytt.150
788Diversekartong utlandet beg/obeg i några in-sticksböcker och på lösa blad.100
789Sverige. Kartong med ++/+/beg äldre till nyare i 8 insticksböcker och en äldre samling i Facit bladsats. Samlingen är i mycket blandad kvalité med många noteringar på bladen. Dock finns en del användbara märken.200
790Kartong med försändelser från utlandet och Sverige i god blandning, till stor del äldre, även från 1800-talet.300
791Kartong med 12 insticksböcker och ett par mindre pärmar med blandat sterbhusmaterial hela världen inkl Norden både stämplat och något ostämplat, till stor del äldre.250
792Kartong med diverse frimärken i påsar och kuvert nästan bara från Norden med bl.a. mycket Finland delvis sorterat, övervägande stämplat.300
793Låda med svenska försändelser från Oscar till modernt.100
794Kartong med utländska försändelser varav en del monterade på plastblad. En del äldre ingår. Många bra frankeringar.300
795Kartong med diverse försändelser Sverige och utlandet bl.a. Schweiz, Finland, Åland, diverse FDC m.m. En del äldre ingår200
796Kartong med svenska och utländska försändelser. Den svenska delen är till stor del från 1940-talet. Ett par buntar beg och obeg vykort tillkommer.200
797Kartong med mest svenska försändelser från Oscar och framåt, till stor del 1930-40-talet där det förekommer många läsbara stämplar från småorter. Dessutom en del hela världen blandat.200
798Samling/parti stämplat Norge 1855-2018 på cirka 190 svarta visirblad i fyra visirpärmar. Startar med 17 skillingar och fortsätter hela perioden med många märken, stämplar, block . Massor med märkeno.s.v. Bra kvalité. Fina album och blad.750
799Mycket omfattande dublettparti Sverige stämplat från ringtyp till år 2009 i 14 karto-teklådor. Parkombinationer ingår. Massor med märken. Stämplar har observerats.2000
800Bunt med ett 50-tal gamla brev förfilateli, vapen och ringtyp samt två Oscar.400
801Bunt med ett 50-tal svenska postfriska automathäften, nästan alla olika. Facit cirka 2300:-. Tillägg för markeringar oräknat150
802Nominalparti Sverige låga valörer både enstaka, block och häften. Nominal cirka 1000:-. Allt postfriskt.200
803Bunt med ett 60-tal Ersttagsblatt BRD 1980-talet. Verkar olika.60
804Ask med svensk postfrisk nominalvara både häften och lösa märken, nästan bara valörer under 2:-. Nominal över 600:-125
805Ask med Sverige nominal i påsar och kuvert, mest valörer under 2:-. Nominal ca 500:-100
806Ask med svensk postfrisk nominalvara mest 1970-talet och kvarsittande i häften varav en del med skadat omslag. Nom över 1000:-200
807Bunt med ett 90-tal gamla finska brev från de första åren på 1900-talet, många med inne-håll.100
808Bunt med ett 75-tal finska Fältpostbrev, alla stämplade med portofri fältpoststämpel eller olika cirkelstämplar.100
809Ask med postfriska rester från årssatser 1970-80-talet på bunt insticksblad och två små buntar häften. Nominal totalt ca 850:-200
810Bunt med cirka 150 beg och obeg vykort mest topografi och mycket Västsverige 1920-30-talet och fram till 1950-talet.50
811Ask med 41 100-buntar Oscar, de flesta med snöre. Alla valörer finns med varav två 1-kronas.400
812Ask med Sverige postfriskt på bunt insticks-blad och bunt häften. Nästan bara valörer under 2:- Nominal över 1000:-. Slumpas!125
813100 ex H 315 Göta kanal postfriskt. Nominal 690:-200
814100 ex H 387 Svenska konstnärer i Paris, postfriskt. Nominal 1320:-400
815Bunt med 100 vy- eller gratulationskort, alla frankerade med Oscar.600
816Bunt med 100 vy- eller gratulationskort, alla frankerade med medaljong.400
817Bunt med svenska postfriska mjuka häften 1950-70-talet med god spridning. Flera bättre ingår som t.ex. Sagor, Näringsliv, Europa, flera Nobel o.s.v. Nominal över 600:-200
818Ask med parti svenska postfriska mjuka häften fram till mitten av 1960-talet. Facit över 16000:- God spridning med många bra häften.750
819Grönland. Bunt med 140 olika marginal-nummer-4-block, alla postfriska med nummer mellan G 017 – G 192. Nominal cirka 2560:- Dkr250
820Färöarna. Bunt med 220 olika marginal-nummerfyrblock postfriskt med nummer fram till FR 263. Facit cirka 12000:- för märkena fram t.o.m. 1994.150
821Ett 75-tal objekt från länder utom Norden osålda vid tidigare auktioner. Tidigare utrop cirka 1600:- vilket är ungefärliga värdet i euro.600
822Diverseask med blandat överblivet Sverige stämplat och ostämplat på insticksblad, i kuvert, bunt häften m.m. Nästan bara äldre från ringtyp och framåt. Flera bättre märken finns. En mindre del utlandet tillkommer.250
823Färöarna Bunt med ett 30-tal kuvert med ++ serier mest i 4-block.50
824Bunt med ett 35-tal svenska FDC-stämplade helsaker 1950-60-talet.25
825Bunt med ett 35-tal objekt ++ svenska automathäften osålda vid tidigare auktioner. Tidigare utrop cirka 1400:-300
826Norge. ++ årssats 1974 (250)10
827Danmark ++ årssats 197510
828Danmark Block 1 ++, 20 ex. Facit 1000:-25
829Färöarna årssats 1977 ++. Facit 175:-10
830Färöarna årssats 1980 ++, tre ex10
831Färöarna ++ årssats 1984 (220)10
832Färöarna. Kuvert med postfriskt mest från omkring år 2000 och från abonnemang. No-minal cirka 550:- Dkr. Alla verkar olika100
833Färöarna. Bunt med 13 olika block fram till 2009, alla postfriska. Facit ca 1130:-50
834Finland. Parti med 18 postfriska häften varav 13 olika fram till cirka 2000. Facit cirka 1300:-50
835Åland ++ årssats 2015. Facit 700:-35
836Åland ++ årssats 2016. Facit 750:-35
837Åland ++ årssats 2017. Facit 800:-40
838Kuvert med parti postfriskt Åland 1984-95, två ex av nästan alla, inkl block och häften. Facit cirka 2560:-75
839FN NY, Geneve, Wien. Tre ++ häften UNESCO världsarvet Grekland från 200425
840FN NY häfte MH 0-10 Världsarvet Egypten från 2005.10
841Sverige FDC 2010 kpl. Postpris 611:-50
842Sverige FDC 2011 kpl. Postpris 694:-50
84327 objekt från de nordiska länderna utom Sverige, stpl, ost, osålda på tidigare auktioner. Utropspriset då cirka 900:-350
844Bunt med ett 25-tal objekt Sverige stämplat ringtyp till 1940-talet osålda vid tidigare auktioner bl.a. BC/CB. Tidigare utrop var cirka 880:-350
845Parti med ett 60-tal svenska stämplade hela häften eller block 1960-talet till cirka 2010. Många är lyxstämplade. Inga PFA-stplar.150
846Bunt med 50 svenska obegagnade provhäften eller Postmusei brevmärken. En del marke-ringar finns.50
847FDC 16/5 55, Svenska frimärket 100 år, 10 ex kpl med båda DD-paren. (1500)50
848FDC 1/7 55, Stockholmia 55, 10 exemplar. Facit 2000:-50
8495 svenska FDC 17/3 2000, Slanias 1000:e frimärke, 50-kronan.25
850Bunt med ett 40-tal svenska helsaker eller brev sända till utlandet omkring 1905 bl.a. till Finland, Tyskland, England.50
851Bunt med ett 75-tal Feldpostkarte eller fält-postbrev från omkring 1915. Många olika stämplar.50
852Kuvert med svenska postfriska hela block, 9 olika. Frankeringsvärde ca 510:-200
853Drottning Silvia Jubileumsgravyr av Martin Mörck. Pris på Posten 190:-50
854De fem stockholmiablocken med specimen-påtryck.25
855Snörbunt 12 öre ringtyp.25
856Grönland. 14 olika häften H 36 – 49 stämplade. Facit 4384:-200
857Grönland. 6 stämplade småark 2012-2014. Facit 1225:-125
858Grönland. 35 olika block år 2006-2018, alla stämplade.175
859Finlandia 88, miniatyrark I, II eller III, totalt 11 postfriska ex. Facit 1100:-50
860Finland ++ årssats 198110
861Finland ++ årssats 1991 (300)30
862Bunt med 19 svenska inrikes postanvisningar alla frankerade med Oscar. Flera med prakt-stämplar.100
863Sverige nominal. Bunt häften och kuvert lösa märken. Nominal 400:- valörer mellan 1:- till 2:-. Alla med originalgummi75
864Kuvert med några påsar med beg och obeg äldre privat lokalpost, totalt cirka 275 märken i blandad kvalité.100
865Bunt med 20 militärbrev från Bosnien-Herce-govina till Sverige. Alla har svarsmärke kvar, M 13. Facit 3000:-150
866Stor kartoteklåda med Island ++/+/beg sorte-rat i pergamynkuvert fram till 2002300
867Stor kartoteklåda med parti Norge stämplat skillingar till 2006 i pergamynkuvert.300
868Ask med Sverige nominal 1000:- låga valörer, allt postfriskt, häften och lösa märken.175
869Parti svenska postfriska mjuka häften varav flera bättre. Facit cirka 23700:- Tillägg för ev markeringar oräknat.550
870Ask med cirka 130 perg kuvert med post-friskt Sverige, mest 1960-80-talet. Bra kompletta serier ingår. Många är leverans-kuvert från Posten. Slumpas!50
871Parti Norge stämplat samt mindre del Danmark m.m. i tre album, insticksbok och bunt visirblad. Mest från 1900 till 1980200
872Kartong med svenska och utländska försän-delser i god blandning. En stor del äldre250
873Parti med omkring 600 FDC från diverse länder hela världen utom Sverige. Vinjetter på de flesta. En hel del Europa och Norden. Vackra brev. Slumpas!50
874Tjock bunt med gamla albumblad hela världen, några visirblad och äldre urvals-häften. Mycket märken från 1800-talet och fram till 1940-talet, en del Europa, kolonier m.m. Blandat stämplat och ostämplat.300
875Kartong med mycket rörigt parti hela världen delvis i påsar och kuvert och delvis löst osorterat, buntar o.s.v. både stämplat och en del ostämplat.200
876Diversekartong hela världen stämplat och ++/+ i påsar och kuvert. Delvis sorterat på länder. Massor med märken.400
877Kartong med försändelser hela världen i god blandning till stor del lite äldre. En del Sverige ingår.300
878Diversepost hela världen och Sverige i 4 stora insticksböcker och ett äldre sverigealbum med stämplat och ++/+ fram till 1936.350
879Stor kartoteklåda med parti stämplat Danmark skillingar till cirka 2006 sorterat i pergamyn-kuvert.300
880Bunt med cirka 140 FDC Färöarna 1975-89, några frankerade med 4-block.10
881Parti Finland stämplat och något ++/+ i 7 in-sticksböcker och mapp. Gammalt och fram till 1980-talet. Många kpl serier ingår. Totalt flera tusen märken.300
882Bunt med cirka 275 FDC Danmark 1960-80-talet. Alla brev verkar ha vinjett. Flera block ingår.25
883Tjock bunt med Kungl Maj:s kungörelser eller förordnande, allt från 1700-talet, till viss del i plastfickor.50
884Skokartong till hälften fylld med osorterat tvättat Norden från Oscarsperioden och framåt. I resterande del av lådan finns stämplat Sverige sorterat i perg kuvert.150
885Skokartong med svenska och utländska vy- och gratulationskort, beg och obeg. En del är från 1920-30-talet200
886Parti med 200 svenska FDC 2000-talet. God spridning. Mycket högt inköpspris. Alla på Postens illustrerade kuvert.100
887Samling Sverige stämplat 1855-2015 i tre album. Från skilling, Vapen, ringtyp, land-stormen, bandmärken, Kongressen och Föreningen komplett, några BC/CB kpl serier o.s.v. Varierande kvalité främst i början. Totalt över 4000 märken.2500
888Ask med diverseparti Färöarna postfriskt, bl.a. kpl serier, block, några häften. Allt fram till 1994. Facit över 5000:-100
889Ask med stämplade Oscar i massor med kuvert och påsar. Troligen genomgångna någon gång tidigare. Påse med diverse ringtyp medföljer.200
890Kortlåda med parti Sverige stämplat i påsar och kuvert från medaljong och framåt. Lite utlandet ingår också liksom några svenska 100-buntar.300
89170 olika FDC från lika många olika länder utgivna av internationella Postmästaresäll-skapet uppsatta på var sitt blad med historik. Vinjetter på alla brev.100
892Parti med ett 100-tal svenska FDC från 1950-talet.50
893Stor kartoteklåda med ++/stämplat Finland fram till cirka 2002 sorterat i pergamyn-kuvert. Till största delen stämplat.300
894Kartong med svenska och utländska vy- och gratulationskort, beg och obeg, från äldre till nyare. Nästan alla monterade i plastblad (inga pärmar). Massor med kort.200
895Bunt med gamla svenska kungörelser från 1700-talet (cirka 1721-1789). Flera i plast-ficka. Dessutom bunt från 1840-talet .50
896Kartong motsvarande skolåda full med svenska och utländska vykort, beg och obeg. En del äldre ingår.100
897Kartong med diverse rester från olika partier -stämplat Sverige och utlandet, stämplat och postfriskt i påsar, kuvert o.s.v. En del är defekt men mycket kn säkert användas.200
898Parti med svenska minnespoststämplar mest 1940-70-talet. Totalt flera hundra ex.50
899Skolåda med stämplat Sverige i påsar och kuvert, från medaljong och framåt, till största delen bandmärken. Totalt många tusen märken. Mycket är massvara.100
900Bunt kuvert med parti postfriskt Grönland fram till 1994. Nominal över 1000:- Dkr100
901Ask med parti Färöarna postfriskt, bl.a. mycket 4-block, en del helark, F 9-22 i 25-block, några årssatser bl.a. 75-76 (Facit 2000) kpl serier m.m. Facit bortåt 15000:-200
902Bunt med ett 60-tal censurbrev diverse länder första och andra världskriget.300
903Bunt gamla cirkulärbref från 1700-talet med olika kungliga författningar och anvisningar.50
904Tre foldrar Nordisk mytologi 2004, 2006 och 2008 med 8 postfriska block från de nordiska länderna i varje, totalt 24 block.100
905Färöarna. Bunt med 41 olika helark postfriska (bl.a. Gumse). Högt katalogvärde.100
906Samling svenska svarslösenmärken mest hela kuvert, beg och obeg. Två katalogsidor medföljer. Allt monterat i ett 35-tal plast-fickor.100
907Bunt med ett drygt 50-tal helark helgmärken 1970-90-talet samt några ark Hörselskadades riksförbund.100
908Kilovarakartoong full med tvättade svenska märken från Oscar och framåt, osorterat. Massor med märken.200
909Parti med ett par hundra svenska mest FDC 1960-70-talet till stor del egengjorda med massor med lyxstämplar, en del special-stämplar o.s.v.150
910Tre pärmar med svenska FDC samt en del specialgjorda brev, minnesstämplar m.m. perioden 1940-talet till 1970. Totalt cirka 260 brev i delvis defekta plastblad. Flera bra FDC ingår t.ex. G V 85 år, automathäftes-brev m.m.50
911Parti med ett 60-tal svenska FDC från 1940-talet. Flera bättre ingår som Birgitta och G V 85 år.75
912Norge. Över 2 kg post- och brevklipp 1940-talet och framåt.200
913Bunt med cirka 210 FDC från de nordiska länderna utom Sverige, äldre och fram till 1990-talet. Flera block ingår. Många brev har vinjett.50
914Restparti Sverige stämplat i 7 insticksböcker, album och bunt lösa blad, blandat äldre och nyare. Några urvalshäften och liten bunt HA ingår.150
915Skokartong full med svenska och utländska beg och obeg vy och gratulationskort varav en del äldre.200
916Parti Sverige med flera länder ++/+/beg i fem stora insticksböcker och fyra lite mindre.200
917Kartong med svenska och utländska brev och en del kort varav en del äldre från Oscar och framåt.200
918Parti med 500 svenska FDC 1984 och framåt, alla på Postens illustrerade kuvert. Mycket högt nypris. Många bättre brev.50
919Större skokartong med svenska och utländska beg och obeg vy och gratulationskort. En del äldre ingår200