Partier, diverse
Partier beskrives alltid så korrekt som möjligt, men räkna dock med att kvalité kan variera om inget annat anges.

Objekt Nr:Beskrivning:Minimipris:
1109Fyra stora insticksböcker med Sverige stämplat 1953-81, inte så välfyllda men hela perioden ingår. Bättre stämplar finns här och där100
1110Estett album Sverige med bladsats 1962-72. Linnepärm i gott skick. Några få postfriska lågvalörer ingår50
1111Samling England stämplat och postfriskt 1858-2000 på 57 svarta visirblad i pärm. Mestadels märken från 1960-talet och framåt, till största delen stämplat. Några block ingår liksom några häften.400
1112Samling Sverige stämplat på E.W.Larsson bladsats 1855-2010 i tre pärmar och totalt över 3700 märken i enstaka, par, block o.s.v. Inte så många dyra märken men stora avsnitt överkompletta. Andra och tredje pärmen från 1977 till 2010 innehåller massor med bra till prakt/lyxstämplar.900
1113Samling Färöarna ++ och stämplat på 50 svarta visirblad i pärm. Även en del ++ 4-block. Facit ca 14200:- De stämplade är nästan alla FDC-stämplade. Fin kvalité.450
1114Pärm med nästan 60-talet helark helgmärken fördelat på ungefär lika många Sverige, Danmark, Färöarna, mest 1970-90-talet. Dessutom lite brevmärken och en del filatelistiskt material.150
1115Två pärmar med Sverige stämplat mest 1950-talet till 2000-talet monterat på vita neutrala blad. Gott om par, block, häften varav mycket har bra stämplar, även prakt/lyx.400
1116Större insticksbok med diverse mest motiv-märken hela världen, bl.a. serier. Totalt cirka 550 märken ++/stämplat. Dessutom ett 20-tal block.200
1117Bunt gamla insticksblad med samling svenska ++ mjuka häften 1940-60-talet, totalt cirka 105 olika med Facit ca 14000:- Bra kval.750
1118Insticksbok med Sverige ++ lägre valörer mest i strip. Nominal 200:-70
1119Samling Sverige ++/+ från medaljong till 1972 i tre Gripenpärmar uppsatt på svarta visirblad. Första pärmen blandat ++ och +. I pärm 2 och 3 (från 1950-talet) verkar allt vara ++ och märken i olika kombinationer400
1120Stor tjock insticksbok, 64 sid, med kring 2000 mest stämplade märken diverse länder hela världen, äldre till nyare.150
1121Stor tjock insticksbok, 64 sid, med mest stämplat från länder i Europa som börjar på A till P. Uppskattat till omkring 1500 märken från äldre till nyare.150
1122Stor tjock insticksbok, 64 sid, med mest stämplat från länder i Europa som börjar på P till U. Uppskattat till omkring 1500 märken från äldre till nyare.150
1123Två insticksböcker med cirka 250 adresskorts-klipp 1930-40-talet många med bättre franke-ringar och stämplar, bl.a. 6 ex 1:20 Birgitta. En del praktstämplar ingår.350
1124Större insticksbok med ca 400 motivmärken och 25 block, till största delen hundar. Både postfriskt och stämplat.300
1125Äldre insticksbok med parti mest postfriskt tyska områden, lokalutgåvor, Bezirksstämplar m.m. Totalt ingår ca 800 märken.300
1126Större insticksbok med parti ++ Grönland fram t.o.m. 2000-talet. Några block ingår. Nominal ca 1480:- Dkr. Dessutom oräknat några svarttryck och några äldre.590
1127Defekt insticksbok med stämplat och mest postfriskt Finland med många serier RK och Tub fram till 1960-talet. Totalt ca 500 märken varav en del block. Dessutom oräknat två sidor stämplat Danmark.300
1128Insticksbok med mest ++ Norden och något övriga länder. En del block ingår liksom kpl serier.250
1129Leuchtturm bladsats Estland, Lettland, Litauen 1991-93 med ca 130 postfriska märken. Dessutom 4 helark och ett 100-tal äldre och nyare ++/+ på neutralt blad.100
1130Samling svenska ++ mjuka häften 1940-talet till 1979 i två Leuchtturm pärmar, totalt ca 280 ex med Facitvärde över 25.000. En del markeringar ingår. Fin kvalité.1200
1131Leuchtturm pärm med samling med ca 120 svenska postfriska automathäften, bl.a. HA 6 kpl liksom flera HA 16. Facit över 5500:-, markeringar oräknat.300
1132Samling Berlin stämplat i Schaubek album fram till 1990 med många kpl serier och en del prakt/lyxstämplar. Totalt över 700 märken och 7 block.400
1133Stor insticksbok med parti stämplat Berlin fram till 1990. Andra hälften är ++ Berlin med över 500 märken samma period. Dessutom ett 10-tal block.450
1134Stor tjock insticksbok med stämplat BRD fram t.o.m. 1998. En del kpl serier och block ingår450
1135Två stora insticksböcker med BRD postfriskt 1963-1996. Borde vara minst 1000 ex och en del block. Högt värde. Fin kvalité.600
1136Samling BRD stämplat fram till 1997 i Schaubek album med nästan 1500 märken och ett 30-tal block. Många praktstämplar ingår.600
1137Samling med svenska maximikort nr 1-274 komplett. Volvo och SAAB ingår. Facit cirka 5900:- Tillfälle!250
1138Två pärmar med samling ++ årssatser Färöarna 1979-2011, 33 olika. Facit cirka 9800:- Hög nominal. Tillfälle!500
1139Två insticksböcker med 16 sidor i vardera med Tyskland, BRD och något områden, till största delen stämplat och fram t.o.m. 2000-talet. Många bra stämplar ingår.150
1140Gammalt defekt Schwanebergeralbum Hela Världen 1923 med cirka 1000-talet beg/obeg märken. Dessutom ett par påsar med ett par hundra ex som inte blivit insatta.200
1141Samling DDR stämplat 1948-1990 i två Schaubek album. Totalt ingår ca 2500 märken och ca 125 block. Massor med kpl serier varav en del är praktstämplat.600
1142Full kontorspärm med blad i plastfickor med Norge 1940-70-talet stämplat lösa märken, klipp, vykort, brev, massor med stämplar.200
1143Parti postfriska motivmärken på 46 svarta visirblad i pärm, nästan allt från Europa med bl.a. rymd, fjärilar, djur, konst m.m. Mycket gott skick.200
1144Två insticksböcker med svenska stämplade hela häften, block, några strip, 4-block m.m. En hel del prakt- eller lyxstämplar ingår.300
1145Insticksbok med cirka 500 svenska stämplade frimärken 1930-talet och framåt både enstaka, par och 4-block varav mycket är prakt- eller lyxstämplat.450
1146Samling Sverige stämplat 1855-1973 på ett 60-tal svarta visirblad i pärm med bl.a. ringtyp, Oscar, medaljong, bandmärken, 1940-talet o.s.v. Många kpl serier med par, även en del stämplar.250
1147Visirpärm med ca 65 svarta visirblad med stämplat Danmark, Norge, Finland och Tyskland äldre fram till 1970-talet.200
1148Två SAFE pärmar med ett 30-tal SAFE dual blad med plats för brev och lösa märken på vardera. Många olika länder hela världen är representerade.200
1149Samling svenska ++ mjuka häften H 9 – 244 i två SAFE album. Mycket gott skick. Facit över 23.000. En del markeringar finns.1000
1150Äldre album med Lindner bladsats Danmark fram till 1971 med ca 400 ++/+ och några tiotal Grönland.200
1151Samling Finland ++/+ i Lindner hingless album fram till 1971 med över 600 märken varav många kpl serier RK och Tub.400
1152Fin samling Sverige stämplat 1855-1991 i fyra ESTETT album med Vapen, ringtyp, Oscar, bandmärken, 29 ex kongress/förening, 17 olika BC/CB, tjänste, lösen o.s.v. Massor med prakt- och lyxstämplar ingår. Stora avsnitt kompletta. Rekommenderas!8500
1153Två ex av Inrikes Tidningar, nr 30 år 1808 och nr 142 år 182050
1154Mapp med 8 postfriska block från de nordiska länderna 2004 i serien Nordisk mytologi50
1155USA ++ helark Mi 1883-1932. Mi 65 €50
1156Bunt med ett 30-tal kungörelser 1885-1902, alla frankerade med stora tjänste, flera olika valörer och kombinationer. Alla stämplade Lagmansholm, flera prakt.250
1157Kartong med svenska och utländska brev varav en del filatelipost fån Finland till samlare i Sverige. Fina stämplar ingår. I övrigt god blandning.100
1158Ett 55-tal objekt från länder utom Norden osålt vid tidigare auktioner. Tidigare utrop ca 1200:- vilket är ungefärliga värdet i euro. Tillfälle!500
1159Ask med 35 svenska FDC 1930-taet till 1960-talet, alla lite bättre som t.ex. Birgitta, Tre kronor, Bibeln, Vetenskapsakademien o.s.v. Facit cirka 3700:-150
1160Ask med mindre sterbhusparti i påsar och kuvert mest äldre frimärken, kuvert med ett 50-tal 12 öre Vapen, ringtyp, lite nominalvara m.m. Mest svenska märken varav bättre här och där. Dessutom några brev, FDC m.m.500
1161Ask med svenska postfriska mjuka häften, ett par påsar lösa märken och några HA. Allt i lägre valörer. Nominal ca 1400:- Billigt!420
1162Bunt med 28 brev, alla frankerade med 12 öre Vapen. Olika nyanser finns, bland annat ultramarina.280
1163Två kartoteklådor med ca 400 svenska auto-mathäften och ett 60-tal häften Skridsko-VM. Många är fuktskadade p.g.a. olämplig förva-ring men en del kan användas. Nominal totalt cirka 800:-.100
116415 svenska frimärkssatser med märken grave-rade av Arne Wallhorn. Förseglingen har släppt på de flesta. Nominal totalt 390:-160
1165Norge. Ask med kuvert med stämplat 1930-60-talet och dessutom en del ++ mest 1960-talet främst ett par kpl serier i antal.250
1166Norge. Bunt med ett 25-tal mest gamla brev och vykort, mest början av 1900—talet.125
1167Bunt med 20 censurbrev 1910-talet eller 1940-talet förutom från Norden även USA, Eng-land, Grekland, Tyskland, Frankrike.125
1168PFA:s gåva till abonnenterna 1987, Cirkus-blocket i folder, 5 ex.50
1169Bunt med 25 vy- eller gratulationskort, alla frankerade med Oscar.150
1170Som nummer 1169150
1171Bunt med 25 vy- eller gratulationskort, alla frankerade med medaljong.100
1172Bunt med 25 stämplade svenska hela häften eller block 1960-2000-talet. Inga PFA-stämplar. Praktstämplar finns.150
1173Som nummer 1172150
11749 danska reklamhäften med ++ grönländska frimärken.100
1175Komplett sats Stockholmiahäften med specimenpåtryck i folder.25
1176Som nummer 117525
1177Blad med ett 10-tal Oscar med rullstämplar25
117820+5 öre ringtyp på 7 postanvisningsklipp 1879-1884. Läsbara stämplar.50
1179Liten bunt insticksblad med ++/+ Sverige mest 1940-60-talet, bl.a. strip, 4-block, par o.s.v. Facit kring 2500:-125
1180Kuvert med liten bunt ej kompletta svenska mjuka häften 1940-60-talet. Facit för in-gående ++ BB-par ca 1900:-100
1181FDC 1/7 55, Stockholmia 55, 10 ex. Facit 2000:-100
1182Sverige FDC 2001 kpl. Postpris 456:-40
1183Sverige FDC 2006 kpl. Postpris 491:-50
1184Grönland ++ årssats 1987. Facit 220:-22
1185Slanias jubileumsfolder med Slanias 1000:e frimärke ++ 50-kronorsblocket, officiellt svarttryck och FDC. Pris på PFA 195:-50
1186Berlin. Insticksblad med ett 20-tal kpl ++ serier motivmärken 1964-78, alla olika30
1187Kuvert med 15 postanvisningsklipp, alla frankerade med ringtyp 1870-80-talet. 19 märken med praktstämplar.100
11887 tyska Feldpostbrev eller kort 1939-4450
1189Bunt med 18 vykort stämplade Field Post Office 1915-19 samt censurstämpel100
1190Norge. Bunt med ett 40-tal FDC 1960-80-talet varav några block. Alla brev har vinjetter.40
1191Island. Bunt med 44 FDC 1950-talet och framåt, alla med vinjetter.50
1192Bunt med ett 40-tal beg och obeg vykort, alla med motiv tåg eller lok.50
1193Bunt med 40 tyska vykort, alla sända till Sverige kring 1900-1915. Alla utom ett par är topografi, bl.a. Berlin.100
119414 objekt Sverige ++/+ bandmärken, tjänste, lösen osålda vid tidigare auktioner. Tidigare utrop cirka 750:-375
1195Ett 25-tal svenska ++ mjuka häften osålda vid tidigare auktioner. Ett 15-tal har marke-ringar. Alla olika. Tidigare utrop 825:-400
1196Som nummer 1195400
1197Ett 25-tal objekt Sverige stämplat ringtyp och framåt osålda vid tidigare auktioner. Tidigare utrop ca 1100:- Bra märken.550
1198Ett 40-tal objekt Island ++/+/beg osålda vid tidigare auktioner. Tidigare utrop cirka 1300:-600
1199Ett 40-tal objekt ++/+/beg Finland osålda vid tidigare auktioner. Många kpl serier ingår. Tidigare utrop cirka 1100:-500
120035 objekt från Norge, Danmark, Grönland, DVI, Åland osålda vid tidigare auktioner. Tidigare utrop ca 1400:-600
1201Bunt med 23 olika SAS förstaflyg, specialflyg m.m. mest 1970-talet40
12025 olika Stockholmiahäften med specimen-påtryck, alla postfriska. Ingen folder.25
120319 olika svenska souvenirark alla stämplade Hova eller Mariestad. Facit 3200:-300
1204Danmark. Förstadagsstämplade häften HM 1,2,3 och 4. Facit 620:-50
1205Danmark. 11 postfriska block (nr 1-7) varav 7 olika. Högt nypris. Facit ca 660:-70
1206Åland. 7 insticksblad med 8 postfriska gutter-par, ett häfte och ett block samt några lösa postfriska och stämplade.40
1207Bunt med 32 Förstaflyg-brev 1950-talet varav 19 svenska. Många bra frankeringar.50
1208Grönland. Årssats 1978 och 1979 (150)15
1209Bunt med 26 svenska FDC 1940-talet, verkar olika. Facit 1950:- Flera bra som GV 85 år, Sergel, Birgitta o.s.v.100
1210Kuvert med parti ++ Sverige mest 1940-70-talet enstaka, par o.s.v. Endast bättre märken. Facit 10.000:- Tillfälle!500
1211Liten post med ++ Finland 1980-talet till 2010, mest kring 2009. Et 20-tal block eller häften ingår. Facit cirka 1600:-200
1212Mindre parti svenska ++ mjuka häften 1940-70-talet. Facit cirka 5500:- God kvalité250
1213Vilda orkidéer. Förseglad bunt med 50 ex. Postpris 500:-.210
1214Svensk Filmhistoria. Förseglad bunt med 50 ex. Postpris 500:-220
1215Häftesalbum med 80 svenska ++ mjuka häften 1960-talet och framåt, alla med markeringar, några dubbla ingår. Nominal ca 1400:-700
1216Åland ++ årssats 1984, tre ex. (300)25
12175 blad med totalt 60 begagnade svenska stämpelmärken.50
1218Färöarna. Bunt med 14 postfriska block varav 8 från 2000-talet. Facit 1146:-100
1219Färöarna. Bunt med 100 postfriska hörnmar-ginalfyrblock. Både övre och nedre ingår200
1220Island. Kuvert med 15 olika block fram t.o.m. 2000-talet, alla postfriska. Facit 1185:-100
1221Åland. Liten post med ++ fram t.o.m. 2000-talet. Facit cirka 1300:- Dessutom 7 gutter-par.100
1222Litet parti med Finland ++ 1 klass 1990-talet, totalt 52 ex.75
1223Litet parti Norge ++, mest 2000-talet. Nominal 223:- Nkr90
1224Grönland ++ årssats 2002 (400)60
1225Färöarna ++ årssats 1998, 1999, 2000, 2001. Facit 1270:-125
1226Liten post ++ Åland kring 2009 med 22 gutterpar, 2 häften och några lösa märken. Facit cirka 2100:-200
1227Litet parti Island ++ mest häften och block 2000-talet. Facit ca 2300:-200
1228Liten post med Norge ++ mest perioden 2000-2010. Nominal 575:- Dessutom 28 ex A-post och 1 ex B-post, allt postfriskt.300
1229Ivan Agueli. Förseglad bunt med 100 block. Perfekt skick.250
1230Tre brev 12 öre Vapen stpl Sunne 23/11 64, 10/12 64, 12/5 68.50
1231Parti 12 öre Vapen, 100 ex200
1232Parti 12 öre Vapen, 100 ex200
1233Bunt med 34 kpl serier svenska maximikort nr 275-429. Facit 3595:- Högt nypris.200
1234Bunt med cirka 150 svenska brev 2002-2006 gjorda av samlare med många prakt/lyx-stämplar. Även en del par förekommer150
1235Färöarna. Liten post ++ automathäften. Alla fyra ingår. Facit 2645:-100
1236Två fulla skokartonger med dublettlager Sverige stämplat ringtyp, Oscar, bandmärken o.s.v. i pergamynkuvert som hamnat i oordning. Dessutom lite utlandet i en av kartongerna. Stämplar verkar inte vara bort-plockade. Massor att plocka med.400
1237Kartong full med brev och en del vykort, mest begagnat, Sverige och utlandet.100
1238Omfattande parti Sverige stämplat Vapen till 2014 i 7 stora tjocka insticksböcker. Bättre märken och stämplar har observerats.1000
1239Parti Sverige nominalvara, låga valörer. Nominal 600:-200
1240Parti med ett 50-tal gåvor från PFA som svart-avdrag, provhäften, ståltrycksavdrag o.s.v.50
1241Låda full med frimärken diverse länder i påsar, kuvert, på insticksblad o.s.v. En del är äldre. Mycket att plocka med.400
1242Diversekartong med ++/+/beg diverse länder i 6 äldre insticksböcker, motivmärken, en del från Norden, ++ block hundar m.m. Dessutom ask med bl.a. ett hundratal finska automathäften och lite annat. Mycket att plocka med.400
1243Lindner hingeless album med samling ++/+ Norge fram till 1971 med cirka 350 märken varav en del kpl serier.200
1244Samling Sverige i två SAFE album fram till 1974, till största delen postfriskt, allt på SAFE dual bladsats. Lite stämplat Vapen och ringtyp i början därefter nästan bara ++. Facit cirka 40.000. Dyra blad.2000
1245Omfattande parti Sverige stämplat till största delen Oscar t.o.m. 1940-talet med massor med märken med högt katalogvärde dock i mycket blandad kvalité. Allt på bunt visir-blad och i tre kontorspärmar. Summan av angivna värden blir över 150000. En del märken borde kunna användas. Slumpas!500
1246Bunt med ett 50-tal svenska FDC 1950-70-talet, alla med vinjetter och tidigare osålda under ett par års tid.150
1247Sterbhuslåda med diverse frimärken i 5 in-sticksböcker, askar med pergamynkuvert, instickskort m.m. Blandat Sverige och andra länder.350
1248Full skokartong med vykort, mestadels från utlandet och begagnade.100
1249Samling Europa beg och obeg i 5 KABE album från 1930. Totalt ca 3200 märken insatta, alla äldre fram till 1930.600
1250Äldre Nodensamling stämplat fram till 1960 med ganska jämn fördelning på de nordiska länderna. Totalt ca 900 märken.300
1251Sterbhusrester i två gamla pärmar, bunt albumblad och i ett par gamla insticksböcker med mest beg och något obeg Sverige. Många läsbara stämplar, även prakt. Dess-utom FDC Stockholmia 55 i 9-block på stort vikt kuvert.600
1252Full skokartong med påsar och kuvert beg och obeg frimärken hela världen. Säkert många tusen, delvis sorterat. Att plocka med.200
1253Som nummer 1252200
1254Större kartong med ett 10-tal askar och bunt blad med bl.a. kartotek beg och obeg diverse länder i påsar och kuvert. En hel del är äldre. Måste vara 10000-tals märken. Mycket att plocka med.300
1255Full skokartong med påsar och kuvert beg och obeg frimärken hela världen. Säkert många tusen. Delvis sorterat. Mycket att plocka med.200
1256Som nummer 1255200
1257Som nummer 1255200
1258Som nummer 1255200
1259Som nummer 1255200
1260Kartoteklåda med diverse gamla frimärken och klipp div länder. Till största delen från 1920-40-talet bl.a. Sverige, Tyskland100
1261Ask med ca 0,5 kg postklipp Norge mest från 1920-talet och något fram på 1950-talet.75
1262Utgår-1
1263Bunt med ett 50-tal FDC Europafrimärken div länder 1958-64. Alla brev med vinjett.25
1264Bunt med ca 120 svenska brev 1999-2010, många frank med par, märken ur block o.s.v. Flera prakt/lyxstplar, även ngt specstplar.100
1265Bunt med 35 engelska Prestigehäften, verkar olika. Högt värde, upp till 50 euro per häfte. Tillfälle!700
1266Skokartong full med perg kuvert stämplat diverse länder hela världen, till viss del sorterat landvis. Från sterbhus.150
1267Kartong med flera hundra brev, vykort, hel-saker, FDC diverse länder m.m.200
1268Full skokartong med svenska och utländska vy- och gratulationskort, beg och obeg, äldre och nyare.100
1269Kartoteklåda (motsvarande skokartong) med svenska och utländska kort och brev mest 1950-talet och framåt med en del bättre frankeringar, specialstämplar o.s.v.150
1270Bunt med ca 125 äldre utländska vykort med gramofonskiva.200
1271Ask med cirka 2-300 nästan bara utländska brev och vykort. Stor variation från hela världen, mest äldre.200
1272Bunt med 37 FDC Nederländerna 1960-70-talet, alla med vinjett.20
1273Åland. Bunt med ++ årssatser 1984-2011 kpl, 28 olika. Facit 5860:- Hög nominal.350
1274Tre större insticksböcker med dubletter stämplat England mest 1980-talet och framåt. Dessutom visirpärm med 60 svarta visirblad med stämplat, ++ och en del häften, varianter på Elizabeth m.m. Allt fram till 2009.400
1275Samling England ++ 1990-2008 på Leucht-turm bladsats i två pärmar med serier, block, häften, ark o.s.v. Till stora delar komplett. Några serier och block saknas här och där. Mycket högt nypris. Vacker samling. Tillfälle!800
1276Lång pergamynkuvertlåda med parti stämplat Danmark 1910-80-talet sorterat i perg kuvert. God spridning.200
1277Bunt med ett 80-tal svenska FDC 1930-40-talet. Dessutom några ej kompletta. Flera bättre ingår och dessutom en del med vinjetter.200
1278Kartong med 11 16-sidiga insticksböcker stämplat och en del ++/+ hela världen till stor del landvis. Glest med märken på vissa sidor. En del block ingår. Insticksböckerna i gott skick. Från sterbhus.350
1279Kartong med svenska och några utländska brev, minnespost, helsaker m.m. från Oscar och framåt i en pärm samt löst i buntar. En del rek, pf och flyg.200
1280Bunt med ca 170 vy- och gratulationskort varav 100 frankerade med Oscar och 70 med medaljong.450
1281Parti med 100 svenska Nobel-FDC 1984 och framåt, alla på Postens illustrerade kuvert. Högt nypris.50
1282Som nummer 128150
1283Kartong med brev och vykort från sterbhus, både Sverige och utlandet. En del leverans-kuvert från frimärksföretag ingår.250
1284Sterbhuskartong ca 5 kg full med påsar och kuvert med klipp och en del tvättade märken till stor del England men även övriga världen.100
1285Diversekartong med tusentals frimärken diverse länder, bl.a. Sverige, Norden, Tysk-land o.s.v. i full skokartong, i askar och på några blad. Mycket att plocka med.200
1286Kartong med svenska och utländska brev, kort och helsaker, mest äldre.200
1287Kartong med svenska och utländska brev mest 1920-talet och framåt, bl.a. en del stämplar, minnespost, rek o.s.v.200
1288Bunt med 115 FDC från de nordiska länderna utom Sverige, äldre och fram till 2000-talet. De flesta har vinjetter. En del block och bättre ex ingår.100
1289Färöarna. Bunt med 60 FDC 1970-80-talet, alla med vinjetter.30
1290Grönland. Bunt med 60 FDC 1970-80-talet, alla med vinjetter.30
1291Danmark. Bunt med 190 FDC 1950-80-talet, alla med vinjetter.75
1292Bunt med ca 240 FDC Island 1960-80-talet50
1293Parti med 250 svenska FDC 1984 och framåt, alla på Postens illustrerade kuvert. Mycket högt nypris. Många bättre ex. Billigt!50
1294Som nummer 129350
1295Full skolåda med svenska och utländska vy- och gratulationskort, beg och obeg.100
1296Bunt med 75 svenska FDC 1952-65, alla med vinjetter och alla olika.150
1297Större låda med svenska och utländska brev, bl.a. rek, pf, lösen, minnespoststämplar, brev med innehåll o.s.v. från Oscar och framåt. Mycket äldre ingår. Bättre finns. Ett par buntar vykort ingår.350