Tomma album, pärmar, tillbehör

Objekt Nr:Beskrivning:Minimipris:
1006Tre SAFE pärmar med bladsats Sverige SAFE dual perioden 1974-2005. Begagnat i mycket gott skick. Dyra blad.300
1007Visirpärm med 40 svarta visirblad för serie, häfte och brev. Beg i gott skick.100
1008SAFE pärm med 40 svarta visirblad 2-or lämpade för block, brev eller kort. Begagnat i gott skick.100
1009Visirpärm med 40 svarta visirblad 3-or. Begagnat i gott skick.100
1010Som nummer 1009100
1011Visirpärm med 40 svarta visirblad 4-or. Begagnat i gott skick100
1012Som nummer 1011100
1013Facit pärm med 40 svarta visirblad 5-or. Begagnat i gott skick100
1014Visirpärm med 40 svarta visirblad 6-or. Begagnat i gott skick100
1015Visirpärm med 40 svarta visirblad 7-or. Begagnat i gott skick.150
1016Visirpärm med 40 svarta visirblad 8-or. Begagnat i gott skick.150
1017Visirpärm med 40 svarta visirblad 4-or till 7-or. Begagnat i gott skick.100
1018Leuchtturm bladsats Färöarna 1975-91 med fickor. Ingen pärm. Begagnat i gott skick.25