Partier, diverse
Partier beskrives alltid så korrekt som möjligt, men räkna dock med att kvalité kan variera om inget annat anges.

Objekt Nr:Beskrivning:Minimipris:
738Bunt med ett 30-tal objekt utom Norden osålt vid tidigare auktioner, bl.a. en del tyska områden. Tidigare utrop cirka 1500:- vilket är ungefärliga värdet i euro.500
739Kuvert med 40 postombudsstämplar 1930-40-talet på klipp.50
740Slanias gravyr Gustav II Adolfs död vid Lützen. Priset från Posten var 245:-25
741Bunt med 22 svenska objekt helsaker, brev, vykort, osålda tidigare med totalt utrop cirka 440:- Bara äldre objekt.200
742Bunt med 16 FDC (11 Dk och 5 Is), alla med vinjetter varav några ej i katalog, från 1940-talet och framåt, mest lite bättre.50
743Tre blad med cirka 115 postfriska Island 1950-talet och framåt. Flera bättre ingår50
744England. Bunt insticksblad med ++ mest serier 1962-66, mest olika. Totalt cirka 130 märken75
745Tre svenska brev frank 12 öre ringtyp t 14, Karlskrtona, Jönköping resp Cimbritshamn.20
746H 371, Stockholmia 86. Bunt med 25 post-friska häften, alla med markeringar. Nominal 250:- Priset på Posten var 1000:-175
747Bunt med 50 svenska obegagnade provhäften eller Postmusei brevmärken.50
748Bunt med 19 censurbrev diverse länder 1940-talet, alla med stämpel och/eller remsa.150
749PFA:s gåva till abonnenterna 1987, cirkus-blocket i folder, 5 ex25
750Som nummer 74925
751Stockholmia 74 III postfriskt, 25 kpl block-serier. Nominal 110:-37
752Som nummer 75137
753Bunt med 25 vy- eller gratulationskort, alla frankerade med Oscar.150
754Som nummer 753150
755Bunt med 25 vy- eller gratulationskort, alla frankerade med medaljong.100
756Bunt med 24 objekt Sverige ++/+ band-märken, 1940-talet, BC, tjänste, lösen osålda vid tidigare auktioner. Tidigare utrop cirka 1280:-.575
75720 poster svenska ++ mjuka häften osålda vid tidigare auktioner, från 1940-talet och framåt. Nästan alla har markeringar. Tidigare utrop cirka 925:-400
758Bunt med 25 svenska ++ mjuka häften, alla med dubbla markeringar och alla olika. Nominal cirka 680:-400
759Bunt med ett 25-tal svenska ++ mjuka häften, alla med dubbla markeringar och alla olika. Nominal cirka 715:-425
76012 svenska ++ automathäften ocålda vid tidigare auktioner varav flera bättre och hälften med markeringar. Tidigare utrop cirka 1000:-400
761Ett 25-tal objekt Sverige stämplat bl.a. Vapen ringtyp, bandmärken, tjänste osålda vid tidigare auktioner. Tidigare utrop cirka 1300:-600
762Som nummer 761600
76317 objekt Sverige stämplat osålda vid tidigare auktioner, ringtyp och bandmärken, bara bättre ex. Tidigare utrop cirka 1500:-700
764Ett 40-tal objekt Norge, Danmark, Grönland, Thule, Färöarna beg/obeg osålda vid tidigare auktioner. Tidigare utrop cirka 1800:-750
76525 objekt Island beg/obeg osålda vid tidigare auktioner bl.a. bättre serier. Tidigare utrop cirka 1200:-500
766Bunt med 18 objekt Berlin eller BRD osålt vid tidigare auktioner. Tidigare utrop cirka 430:-. Vilket är ungefärliga värdet i euro.175
767Bunt med ett 20-tal objekt div länder brev, några FDC m.m. osålt vid tidigare auktioner bl.a. Danmark, Tyskland, Nederländerna. Tidigare utrop cirka 640:-300
768Norge ++ årssats 1973 (750)100
769Norge ++ årssats 1973 (750)100
770Norge ++ årssats 1974 (250)40
771Norge ++ årssats 1974 (250)40
772Norge ++ årssats 1983 (400)40
773Bunt med 10 brev frank 12 öre Vapen, bl.a. Arbogas, Wsdstena, Hessleholm,150
774Bunt med 5 karusellbrev 1/12 6325
775Åland. Liten post med 16 postfriska block/häften varav 6 olika fram till 2006. Facit cirka 700:.- Hög nominal50
776Parti svenska ++ mjuka häften, alla med ryggtryck. Nominal 1000:-600
777Som nummer 776.600
778Bunt med 25 stämplade svenska hela häften eller block 1960-2000-talet. Inga PFA-stämplar. Praktstämplar finns.200
779Mare Balticum ++ häfte från Estland, Lettland och Litauen.25
780Frankrike. 7 olika Röda korshäften 1963-71, alla postfriska. Mi 56 €50
781Finland. H 2 ++, 12 ex. Facit 600:-50
782Danmark ++ årssats 1970. (200)20
783Danmark ++ årssats 197810
784Danmark ++ årssats 1988 (350)35
785Danmark Mapp med 36 olika Drottning-frimärken ++. Nominal 44:20 Dkr15
786Palestina Mi 1-5 ++ kpl kleinbogensats50
787Palestina Mi 1-5 ++ kpl kleinbogensats50
788Finland F 1127 ++ miniatyrark 8 ex. Facit 640:-40
789Finland ++ årssats 1980-84. (610)45
790Åland ++ årssats 1984 (100)10
791Bunt med 18 FDC FN 1960-talet, alla frankerade med 4-block och alla med vinjett, alla olika.10
792Grönland. Bunt med 25 häftesblock eller block på FDC 1987-2000. Facit ca 2500.100
7938 olika bilagor till SFF-katalogen, de fem skillingarna, 20 på 30 samt 55 och 80 öre50
794Kuvert med svensk nominalvara ++ låga valörer. Nominal 300:-90
795Liten post med svenska ++ bättre häften. Facit cirka 4150:-200
796Liten post med ett 20-tal svenska mest äldre bättre försändelser, bl.a. tre brev frank med BC/CB, Bromma på brev o.s.v. Facit över 3000:-150
797Isle of Man. FDC 28/4 89 Bounty kpl serie och block. Dessutom ++ block.20
798Slanias 1000:e frimärke, mapp med numrerat svarttryck, färdigt block och FDC50
799Bunt med 14 stämplade hela block eller häften kring år 2010, nästan alla prakt/lyx. Alla är olika.70
800Bunt med 25 norska eller danska vy- gratula-tion eller brevkort 1900-1920-talet.125
801Bunt med 23 norska vy- och gratulationskort från början av 1900-talet. Allt begagnat.40
802Danmark. 8 stämplade 4-block mest ur stora häften.40
8037 brev eller kort med autografer Lasse Lönndahl, Sonja Stjernquist, Mats Paulsson, Ted Gärdestad, Evert Taube, Astrid Bergman Sucksdorff, Bernt Johansson (cykel), Lennart Fagerlund (cykel).50
804Bunt med ett 20-tal tyska privattryck.50
805Danmartk. 6 nödfrimärken 1963 ++. Inköp 188:-25
8067 obeg vykort Svenska Nationalföreningen mot Tuberkulos varav 6 med olika motiv.25
807Stockholmia 55, F 471-75 kpl serier på 5 brev alla stämplade med Stockholmiastämpeln 9/7 55.50
808Stockholmia 55, 7 brev med kpl serier stämplade 2/7 till 8/7 55 alla med Stock-holmiastämpeln.70
809Post med 90 ostämplade svenska rabattfrimär-ken på klipp, blandat för Sverige och Norden.175
810Bunt med 10 ex FDC Näringsliv 28/9 70. Facit 1250:-25
811Bunt med 10 ex FDC Jaktfalk 26/2 81. Facit 850:-25
812Bunt med 10 ex FDC Slanias 1000:e frimärke 17/3 2000. Facit 1000:-. Ett brev signerat av Slania.50
8137 olika svenska FDC 1968-71, alla kompletta och stämplade Västervik 3 med ordinarie stämpel25
814Sverige FDC 1997 kpl. Postpris 406:-20
815Sverige FDC 2000 kpl. Postpris 398:-50
816Sverige FDC 2001 kpl. Postpris 456:-50
817Sverige FDC 2001 kpl. Postpris 456:-50
818Sverige FDC 2002 kpl. Postpris 497:-50
819Sverige FDC 2002 kpl. Postpris 497:-50
820Sverige FDC 2003 kpl. Postpris 540:-50
821Sverige FDC 2003 kpl. Postpris 540:-50
822Sverige FDC 2004 kpl. Postpris 491:-50
823Sverige FDC 2004 kpl. Postpris 491:-50
824Sverige FDC 2005 kpl. Postpris 515:-50
825Sverige FDC 2005 kpl. Postpris 515:-50
826Sverige FDC 2006 kpl. Postpris 491:-50
827Sverige FDC 2006 kpl. Postpris 491:-50
828Sverige FDC 2007 kpl Postpris 559:-100
829Sverige FDC 2008 kpl. Postpris 571:-100
830Sverige FDC 2009 kpl. Postpris 614:-100
831Sverige FDC 2010 kpl. Postpris 611:-100
832Sverige FDC 2011 kpl. Postpris 694:-100
833Grönland. Ask med 5 helark helgmärken, några serier maximikort, vykort m.m. samt några kuvert med postfriskt från abonnemang 2002-2005. Nominal för ++ något över 900 Dkr.300
834Ask med ett 60-tal objekt från länder utom Norden osålt vid tidigare auktioner. Tidigare utrop cirka 2000:- vilket är ungefärliga värdet i euro. Tillfälle!750
835Ask med bältespännarmaterial som inläm-ningsbevis, olika typer av kvitton 1800-talet fram till 1970-talet. Något hundratal totalt.50
836Ask med ett 55-tal objekt utom Norden osålt vid tidigare auktioner bl.a. en del block Tyskland, Berlin m.m. Tidigare utrop cirka 2500:- vilket är ungefärliga värdet i euro.800
837Färöarna. Bunt med 12 olika årssatser ++ 1994-2005. Facit över 4500:-250
838Parti svenska postfriska mjuka häften 1960-70-talet varav många bättre. Markeringar ingår. Facit över 13700:-650
839Samling Sverige beg/+/++ på ett 40-tal dubbelsidiga 6-8-delade Varioblad i två Leuchtturm pärmar med Vapen, ringtyp, tjänste, lösen, bandmärken, ett 25-tal kongress/förening o.s.v. fram till 1979. Stämplat i början och därefter +/++. Facit över 30.000.1500
840Insticksbok med cirka 120 svenska stämplade hela block eller häften 1966-1994, mest paktstämplar och inga PFA-stämplar. Några ej kpl häften tillkommer.250
841Leuchtturm insticksbok med 34 svenska stämplade block eller häften 1989-2014, nästan bara praktstämplar.75
842Samling Sverige stämplat i två äldre Lindner Falzlos album 1855-1974 med ringtyp, Land-stormen, bandmärken, många par (inga BC/CB) och framåt. Stora avsnitt kompletta men en del äldre märken sitter fel. I andra pärmen en del ++ här och där. Totalt över 2400 märken.1500
843Samling Sverige stämplat 1976-99 på Leuchtturm bladsats i äldre Schaubekpärm. Par och block ingår och även en del prakt-stämplar. Totalt nästan 1200 märken400
844Samling Sverige postfriskt 1960-74 i Schaubek album med fickor. Verkar över-kmplett med en del häften och många bättre par och serier, bl.a. Bildsten BB. Nominal cirka 640:- Högt katalogvärde.300
845Stor tjock insticksbok med parti Sverige post-friskt medaljongperioden till 1970-talet. Några få stämplade ex har observerats. Bättre märken, kpl serier o.s.v. ingår.500
846Insticksbok med parti Sverige stämplat 2000-talet, cirka 160 märken och 6 block.50
847Insticksbok med cirka 325 stämplade Sverige Oscar och framåt, alla med bra till prakt-stämplar.450
848Större insticksbok med diverse postfriskt, bl.a. USA, Finland, Sri Lanka, BRD. Totalt cirka 320 märken och några block.75
849Samling Sverige på Facit bladsats 1855-1969, mest stämplat i början t.o.m. 1940-talet med bl.a. två skillingar, Vapen kpl, ringtyp, bandmärken, 24 ex kongress/förening, några BC/CB o.s.v. Efter 1940 praktiskt taget komplett postfriskt t.o.m. 1969. Facit kring 55.000:-2500
850Samling svenska helgmärken mest obeg 1904-1994 i stor insticksbok. Dessutom 15 olika helark 81/82 till 95/96 samt några arkdelar.150
851Samling Sverige ++ 1970-89, verkar komplett. På Facitblad i pärm. Nominal ca 1750:-700
852Samling Färöarna 1975-2002 postfriskt, tjocktstämplat, block i två stora insticksböcker300
853Fyra större insticksböcker med parti Sverige stämplat Oscar till 1980-talet. En del par ingår.150
854Två fina Leuchtturm insticksböcker med sam-ling Grönland 1945-2002, till största delen potfriskt med nominal ca 1770 Dkr. Dessutom en del stämplat främst i början. Både enstaka, block och häften ingår.600
855Samling med 93 olika svenska postfriska mjuka häften 1962-76 på 31 svarta visirblad i Facitpärm bl.a. flera Nobel, Vildblommor, Europa, Sagor, Fåglar, Gammaldags jul o.s.v. Nominal ca 503:- Tillfälle!250
856Insticksbok med över 500 stämplade Schweiz 1800-talet till 1966. Många Pro Juventute och Pro Patria ingår. Bra kvalité.150
857Gammalt tjockt Schaubekalbum Tyskland med områden t.o.m. 1950-talet. Dessutom några lösa blad. Totalt ca 1200 märken beg och obeg.200
858Lindner Falzlos album Sverige stämplat/++/+ 1855-1968 med Vapen, ringtyp bandmärken, kongress/förening 1940-talet och framåt. Perioden 1943-68 i princip komplett med både stämplat och postfriskt. Facit omkring 40.000:-2000
859Två stora tjocka insticksböcker med samling Sverige stämplat 1960-2004 med enstaka, par, en del block och en del praktstämplar. Stora avsnitt verkar vara kompletta.1000
860Fyra större insticksböcker med parti Tyskland, ett med äldre begagnat och obeg mest block inflatioonsperioden och övriga tre stpl BRD 1949-75 och 1990-2005 med Tyskland mot slutet.200
861Tre större insticksböcker med stämplat Danmark, Irland resp Australien50
862Större insticksbok med cirka 450 mest stämplade DDR 1949-6550
863Davo album med fickor i kassett med samling stämplat BRD och Berlin 1946-76. Totalt cirka 600 märken.250
864Samling konst ++ diverse länder monterat i fickor på vita blad mest 1960-80-talet och kpl serier. Totalt cirka 290 märken och ett 20-tal block. Vacker samling.150
8655 kp kleinbogensatser ++ konst Jugoslavien (2 olika) och Polen (3 olika), alla 1967-69. Michel totalt 221 €. Vackra märken.150
866Pärm med samling ++ konst i fickor på vita blad, till stor del kpl serier blandade länder. Totalt omkring 500 märken och ett 40-tal block. Vackra märken.250
867Komplett serie ++ FN flaggserie i 40 helark 1980-89. Totalt ingår 640 märken.200
868Motivsamling konst nästan bara postfriskt och mest kpl serier samt några helsaker. Totalt cirka 220 märken och ett 15-tal block, en del från Tjeckoslovakien.200
869Samling motivmärken konst postfriskt i fickor på vita blad i pärm. Totalt cirka 250 märken och 5 block. De flesta från Frankrike men även en del andra länder, mest kpl serier.150
870Samling postfriska motivmärken konst i kpl serier, bl.a. Paraguay, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien. En del med anknytning till jul. Totalt cirka 400 märken och ett 30-tal block. Några enstaka ex med fastsättare. Allt monterat i fickor på vita blad.250
871Pärm med ++ motivsamling med anknytning till FN och Hammarskjöld. Totalt ca 175 märken och ett 20-tal block.100
872Full Facitpärm med samling FN Geneve och Wien med mest postfriskt, block, häften fram till 1995. En del stämplat och några FDC ingår. Omfattande innehåll.200
873Full Facitpärm med samling FN New York 1951-95 postfriskt med enstaka, block, häften. Block 1 ingår. Dessutom Världs-flyktingåret 1960 och ILO 1969. Några brev och helsaker ingår.250
874Motivsamling Antarktis på vita blad i Visir-pärm med totalt cirka 400 märken och 7 block. Nästan allt är postfriskt. Några få stämplade märken ingår200
875Schaubek album med samling Sverige ++/+ 1855-1959 med märken från Oscar och framåt, bl.a. kongress och förening komplett, Postverket, Riksdagen, många serier på 1940-talet, Stockholmia i 9-block, serier på 1950-talet, tjänste, lösen. Facit över 36000:-1900
876Pärm med cirka 500 stämplade ringtyp, 4, 12 och 20-öres. Läsbara stämplar finns.200
877Parti med ett 80-tal svenska stämplade hela häften, nästan bara 1990-talet. Många är praktstämplade, inga PFA-stämplar. Stämplat i rätt tid.300
878Ask med parti postfriska svenska mjuka häften 1970-90-talet, alla med ryggtryck. God spridning och fin kvalité. Nominal cirka 2100:-1200
879Parti med ett 80-tal svenska stämplade hela häften eller block 1960-2000-talet. Inga PFA-stämplar. Pratstämplar finns.200
880Boken om Linné, specialutgåvan, med extra frimärken, bl.a. F 323 ++. Pris från Posten var 299:- år 2007.50
881Insticksbok med Sverige postfriskt 1960-70-talet, låga valörer, en del kpl serier. Nominal cirka 205:-65
882Grönland, Bunt med 21 ++ årssatser 1977-80 (Facit 1490:-) Dessutom 5 andra minnes-satser med total nominal 170:- Dkr60
883Bunt med ett 50-tal vykort, alla topografi och alla frankerade med Oscar.300
884Bunt med 85 vykort Japan varav en del äldre. Nästan alla obegagnade.25
885Ask med diverse frimärken Sverige och utlandet i påsar och kuvert, bl.a. äldre Sverige, block, lokalpost m.m.250
886Ask med påsar och kuvert med ++ och beg Norden utom Sverige, till största delen Norge, Danmark och Finland, mest halv-gammalt och äldre.250
887Ask med parti svenska FDC 1930-40-talet varav många bättre som Birgitta, Bibeln, Postverket o.s.v. Facit cirka 9000:- Några ej kpl oräknat.400
888Ask med diverseparti Sverige, bl.a. ett 60-tal ++ häften mest 1950-60-talet varav en del ej kompletta, ett 35-tal 100-buntar varav 4 Oscar och några kuvert med beg och obeg äldre i mycket blandad kvalité. En hel del är defekt men bättre märken finns. Dessutom flera hundra stämplade ringtyp i ett 40-tal perg kuvert. Stämplar finns. Slumpas!350
889Bunt med cirka 135 FDC 1950-2000 från de nordiska länderna utom Sverige. Flera bättre ingår. Alla brev med vinjett.75
890Ask med parti svenska postfriska mjuka häften 1990-talet, alla med ryggtryck. Nominal 1850:-1100
8918 olika årssatser ++ Danmark 1970, 1973-79, alla original. Facit 920:-90
892Bunt med 53 FDC England och 24 Jersey mest 1980-90-talet med kpl serier, strip. Alla med vinjett. Vackra brev.40
893Bunt med ett 70-tal svenska brev till utlandet, alla frankerade med Oscar.100
894Insticksbok med cirka 225 postanvisnings-klipp, alla frankerade med Oscar. Många praktstämplar.400
895Ask med cirka 225 utländska FDC 1950-2000-talet, alla brev med vinjett. Flera bättre ingår. Inga brev från Norden men en del från övriga Europa. Vackra brev.75
896Diverseparti i tre insticksböcker, bl.a. 12 öre ringtyp, klipp med inbetalningskort från 1925, brevmärken, praktstämplar på 20 öre ringtyp, 12 defekta skillingar m.m.250
897Färöarna. Parti med 31 postfriska automat-häften HA 2,3,4. Facit 6090:-300
898Cirka 165 gram svenskt postklipp 1930-40-talet. Några få klipp från början av 1950-talet ingår.50
8991 kg kuvert från egen mottagen post från Sverige. Stämplar och bättre frankeringar in-går. Ett 80-tal brev är ostämplade varav 35 med valörlösa märken och 6 med rabatt-märke.150
900Skokartong med stämplade märken diverse länder i buntar. De flesta är 100-buntar men även mindre finns. En hel del i storformat. Kanske kring 350 buntar. Slumpas!50
901Som nummer 90050
902Ask med +/++/beg äldre och fram till 1980-talet Ryssland/Sovjet i påsar, kuvert, på några visirblad o.s.v. Många märken-150
903Diversekartong med Sverige brev, äldre till 1970-talet, mindre bunt vykort, ett par kuvert med mest stämplat m.m. Slumpas!100
904Bunt med 14 resturvalshäften Sovjet +/++/beg äldre till 1970-talet. En del block ingår. Res-terande försäljningspris ca 1800-2000:-100
905Låda med hundratals kuvert med stämplat Sovjet mest 1970-80-talet.200
906Två askar med hundratals kuvert med stämplat Sovjet mest 1960-80-talet. Dessutom några instickskort med postfriskt. Massor med motivmärken.200
907Samling Sverige stämplat 1980-2006 i tre fina SAFE DUAL album, praktiskt taget komplett med par och block varav mycket är prakt/lyx-stämplat. Fin kvalité.1500
908Låda motsvarande skokartong full med beg och obeg vy- och gratulationskort, jul m.m. Sverige och utlandet, till viss del äldre men mest nyare.300
909Som nummer 908300
910Som nummer 908300
911Som nummer 908300
912Ask med några tusen +/++/beg Hela Världen varav mycket Sovjet i påsar och kuvert. Massor med motivmärken, äldre och fram till 1980-talet.150
913Dublettparti Sverige stämplat fram till 1994 i 11 stora insticksböcker med Vapen, ringtyp, tjänste, lösen, Landstorm, bandmärken, ett 70-tal kongress/förening (alla valörer utom 2 och 5 kr), ett 40-tal BC/CB o.s.v. med bl.a. kpl serier med par. Oftast tre ex av vardera. Många praktstämplar i senare delen.3500
9141 kg svenskt brevklipp med något lite utlandet.75
915Låda med cirka 210 svenska och utländska vykort, beg och obeg, från Oscar och framåt. Alla monterade i plastblad.100
916Tre gamla mindre pärmar med Sverige stämplat ringtyp till 1970-talet i två och parti stora och små tjänste i en-300
917Färöarna. Kuvert med postfriskt från abonnemang åren 2003-2005. Verkar vara två ex av vardera. Facit cirka 2575:- Block och häften ingår.150
918Bunt med 18 svenska almanackor 1860-talet till 1890, alla olika.25
919Ask med 14 gamla svenska almanackor 1848-1900, alla olika.25
920Ask med svenska stämplade helsaker 1800-talet till början av 1900-talet, troligen ett par hundra.250
921Bunt med cirka 130 svenska rek eller värde-brev medaljong till 1970-talet. Många olika stämplar och frankeringar.300
922Låda med mest svenska brev Oscar till 1940-talet med några enstaka senare. Liten bunt mest äldre Danmark ingår, även begagnade helsaker 1800/1900.200
923Bunt med ett par hundra svenska brev, alla frankerade med Oscar, både bok- och koppar-tryck.100
924Kartong med många hundra svenska adress-kort, inrikes och utrikes postanvisningar Oscar till 1970-talet, både frankerade och maskinstämplade.400
925Låda med några hundra svenska och utländska brev, äldre helsaker och två mindre pärmar minnespost m.m.150
926Kartong med svenska brev mest medaljong till 1970-talet med många pf, några få från ut-landet, några ringtyp, mindre bunt vykort o.s.v.400
927Skokartong med beg och obeg vykort och gratulationskort Sverige, Danmark, Norge, Åland m.m. 1940-talet och framåt200
928Som nummer 927200
929Kartong med svenska och utländska vy- och gratulationskort, beg och obeg mest 1940-talet och framåt. Dessutom äldre bunt med mest beg helsaker 1910-20-talet m.m.150
930Låda med ca 900 beg och obeg vykort Sverige och utlandet, mest topografi. En del äldre ingår,200
931Låda med kring 400 svenska och utländska vykort, beg och obeg varav en hel del mest äldre England. Allt verkar vara topografi.200
932Två kontorspärmar med cirka 500 svenska begagnade jul- och nyårskort 1970-2000-talet, alla monterade i genomskinliga blad. Många nytryck Jenny Nyström och LC ingår. Vackra kort.200
933Full skokartong med beg och obeg vykort Sverige och utlandet, äldre och nyare. En del är gratulation, skämtkort m.m.150
934Kartoteklåda motsvarande skokartong med beg och obeg vy- och gratulationskort Sverige och utlandet äldre och nyare. En del skämtkort ingår.150
935Finland. Bunt med ett 80-tal FDC 1970-80-talet varav en del med vinjetter.20
936Island. Bunt med 45 FDC 1960-80-talet20
937Danmark. Bunt med cirka 120 FDC 1960-90-talet varav många med vinjetter.25
938Island. Bunt med ett 30-tal FDC 1960-70-talet10
939Bunt med 55 FDC Finland mest 1960-talet. De flesta brev har vinjett.35
940Parti med ett 100-tal svenska FDC 1950-70-talet, alla med vinjetter.150
941Ask med ett 100-tal svenska FDC 1939-63, de flesta från 1940-50-talet, även bättre. På 1960-talet mest med vinjetter.100
942Parti med 100 svenska FDC alla frankerade med block eller hela häften. Alla på Postens illustrerade kuvert.50
943Parti med 250 svenska FDC 1984 och framåt, alla på Postens illustrerade kuvert. Mycket högt nypris.Många bättre ex. Billigt!50
944Parti med 500 svenska FDC 1960-80-talet. Bättre ingår. Slumpas!50
945Bunt med 67 svenska FDC 1960-70, alla med vinjett och alla olika,125
946Bunt med 107 svenska FDC 1971-79, alla med vinjett och alla olika.200
947Bunt med svenska FDC 1984-99, alla på Postens illustrerade kuvert. Verkar vara komplett. Inköpspris från Posten cirka 4500:-250
948Kartong med cirka 2000 mest svenska obegagnade vykort, bara topografi med en stor del kyrkor. Lite Norge ingår.100
949Kartong med gammalt dublettparti Sverige, Norge, Finland, Danmark samt en del övriga Europa, bl.a. Tyskland. Allt i kuvert, några mindre pärmar och buntar med blad. Nästan bara äldre material fram t.o.m. 1940-talet500
950Parti med 135 svenska ++ 100-rullar mest 1940-50-talet, bl.a. flera bättre som Post-sparbanken, 60 öre Rydberg, 90 öre Lunds domkyrka, 40 öre Järnvägen . Facit totalt cirka 183.000:-. Tillfälle!5000