Tomma album, pärmar, tillbehör

Objekt Nr:Beskrivning:Minimipris:
1298SAFE pärm med ett 40-tal SAFE dual blad med plats för brev och frimärken på samma blad. Beg i gott skick.75
1299Som nummer 129875
1300Visirpärm med 40 svarta visirblad 7-or. Begagnat i gott skick.150
1301Som nummer 1300150
1302Som nummer 1300150
1303Som nummer 1300150
1304Som nummer 1300150
1305Leuchtturm pärm med 40 genomskinliga 3-delade blad lämpade för häften.100
1306Leuchtturm album för häften med 20 3-delade genomskinliga blad. Beg i gott skick.100