Partier, diverse
Partier beskrivs alltid så korrekt som möjligt, men räkna dock med att kvalité kan variera om inget annat anges.

Objekt Nr:Beskrivning:Minimipris:
1036Stor insticksbok med cirka 1000 olika stämplade Sverige från ringtyp till 1970 -talet. En del nyanser och vattenmärken ingår.100
1037Som nummer 1036.100
1038Som nummer 1036.100
1039Stor insticksbok med cirka 980 olika stämplade Sverige från ringtyp till 1970-dtalet. En del nyanser och olika vatten-märken ingår.100
1040Som nummer 1039100
1041Stor insticksbok med kring 2000 märken tyska områden 1940-talet och början av 1950-talet, Berlin, BRD o.s.v. En del varianter ingår400
1042Stor insticksbok med ca 750 ++/+ div länder inom och utom Europa. Många är motiv-frimärken.250
1043Insticksbok med cirka 900 mest ++motivfri-märken diverse länder.300
1044Insticksbok med ca 700 ++/+ Tyskland med områden nästan bara äldre. Dessutom cirka 300 övriga länder mot slutet.400
1045Kontorspärm med ca 1500 stämplade Asien, Amerika och Australien, nästan bara äldre, bl.a. en del Kina. Monterat på vita blad.150
1046Två äldre insticksböcker med Sverige stämplat/ostämplat ringtyp till 1976 samt tjänste och lösen. En hel del är postfriskt. Facit över 45.000 med en hel del oräknat. God spridning. Från sterbhus.2200
1047Samling Färöarna ++ fram till 2001 på svarta visirblad i pärm, bl.a. 9 block och 9 häften. Facit cirka 5100:-250
1048Samling mest stämplat Danmark skillingar till 1978 i Davo album, totalt ca 670 märken med några få Grönland. Lite blandad kvalité i början men en del bättre ex.250
1049Samling Transkei 1976-94 med ++ serier samt 5-strip och FDC m.m. på 85 albumblad i defekt pärm. (Traskei är ett oavhängigt område i Sydafrikanska republiken)450
1050Tjock klämfjäderpärm med mest beg motiv-märken från Arabstater, bl.a. Ajman.100
1051Samling Sydafrika, republiken, till största delen postfriskt i defekt album 1961-87. Totalt ca 450 märken och 15 block. Många kpl serier.300
1052Album med samling Bophuthatswana ++ serier och ++ 5-strip samt FDC på 65 blad från de första märkena 1977 och framåt. (Republik Sydafrika dec 1977 till 26 april 1994. Ingår därefter i Sydafrika)450
1053Äldre defekt insticksbok med samling ++ Israel fram till 2000-talet. Nästan alla märken med tab. Totalt över 800 märken och ett 15-tal block. Bra kvalité.450
1054Stor insticksbok med ca 180 postfriska block från länder i Europa. Alla verkar olika.200
1055Samling Tyskland beg/obeg fram t.o.m. 1940-talet i gammalt album. Totalt ca 1000 märken, till största delen obegagnade.250
1056Samling Sydvästafrika, SWA, 1961-87 i två album med mest postfriskt, serier, block samt FDC.400
1057Insticksbok med ++ BRD 1992-96, kpl serier mest två av varje, totalt ca 400 märken. Dessutom 33 block. Högt nypris.400
1058Stor defekt insticksbok med ++ BRD 1954-92, kpl serier mest två av varje hela perioden. Totalt ca 1700 märken. Fin kvalité.600
1059Danmark. Samling ++/+ 1930-talet till 1970-talet på ett 30-tal svarta visirblad, till största delen ++, totalt bortåt 600 märken varav en del 4-block. Dessutom några blad stämplat samma period. Allt i röd visirpärm.300
1060Samling Sovjet stämplat 1981-1990 på Schaubek bladsats i gammal kontorspärm. Helt komplett med undantag för ett par märken som ramlat bort. Alla block ingår.350
1061Sverige samling ostämplat på Estett bladsats 1855-1958 i blå pärm och till största delen postfriskt. Ett 20-tal kongress/förening ingår samt från 1940-talet till stora delar komplett. Facit över 30.0001500
1062Samling Sverige ++ i Estett album 1959-72 med kpl serier och även lösa 3-sidiga samt en del häften och block. Endast några få luckor, annars överkomplett. Facit 10-11000500
1063Estett album Sverige 1973-1980 med post-friska märken, verkar helt komplett med lösa 3-sidiga och par samt block. Nominal cirka 875:-325
1064Två pärmar med parti Sverige stämplat Vapen t.o.m. 1960-talet på visirblad, från Vapen, Ringtyp, Oscar, bandmärken, 33 ex kongress/förening o.s.v. Facit kring 65.000:- En del stämplar ingår.3000
1065Pärm med 35 svarta visirblad med mest ++ Sverige 1930-60-talet med enstaka, par, strip, ej kpl häften o.s.v. Några få stämplade ingår. Många bättre märken.500
1066Stor insticksbok med parti Sverige postfriskt 1930-40-talet, både enstaka, par, strip o.s.v. Facit cirka 30.000:-1100
1067Samling Sverige ++ 1950-talet till 1975 i stor, tjock insticksbok. Till stor del kpl serier hela perioden.300
1068Samling svenska postfriska automathäften HA 2 och framåt i två Leuchtturm album på genomskinliga blad. Totalt cirka 285 häften med Facit cirka 15500:-. Många marke-ringar och inget tillägg räknat för dessa.850
1069Samling Norge ++ 1940-talet till 1985 i stor tjock insticksbok med många kpl serier. Några få med fastsättare ingår. Totalt ca 500 märken med nominal bortåt 700:- Nkr300
1070Samling Schweiz ++/+/beg i Schaubek album med bladsats till 1982. Totalt ca 750 märken t.o.m. 1960-talet sedan tomt. Många kpl serier, bl.a. Pro Juventute och Pro Patria. Ett par block ingår.350
1071Samling Schweiz stämplat 1880 till 1960-talet. En del kpl serier ingår bl.a. Pro Juventute. Bra kvalité. Totalt över 600 märken.250
1072Parti Sverige ++/+ medaljong till 1960-talet på 23 svarta visirblad i Gripenpärm. En del bättre bandmärken ingår. Facit över 25.000:- God kvalité.1200
1073Två kontorspärmar med cirka 2500 stämplade Östeuropa och Afrika uppsatta på vita blad landvis.250
1074Stor, tjock insticksbok med postfriskt och stämplat Polen 1963-67. Många kpl serier motivmärken. Totalt ca 2000 märken och ett 20-tal block.450
1075Stor insticksbok med postfriska och stämp-lade motivmärken Polen, bl.a. ett 70-tal block och ca 150 märken, mest kpl serier.300
1076Gammal klämfjäderpärm med ca 475 Schweiz fram till 1980-talet. Till största delen post-friskt, mest enklare märken.100
1077Stor tjock insticksbok med postfriskt och stämplat Polen perioden 1967-72. Massor med kpl serier motivmärken. Totalt ca 2000 märken och ett 25-tal block.500
1078Verbis album Sverige med fickor fram t.o.m. 1940-talet. Postfriska märken varav flera bättre ingår. Facit cirka 9400:-400
1079Kontorspärm med över 1500 stämplade märken från Västeuropa uppsatta på vita blad. En hel del äldre ingår.150
1080Leuchtturm pärm med kassett och ca 140 stämplade och postfriska block diverse länder. Dessutom en del extramaterial som arkdelar och lösa märken.400
1081Pärm med Sverige postfriskt medaljong t.o.m. 1970-talet på 29 svarta visirblad bl.a. en del häften och kpl serier 1940-50-talet. Facit cirka 7500:-350
1082Pärm med ett 90-tal svenska häften 1969-80 på plastblad varav många Nobel. 68 av häftena har markeringar, även några dubbla. Facit ca 8200:- utan tillägg för mark.600
1083Stor tjock insticksbok med stämplar BRD fram t.o.m. 1998. En del kpl serier och block ingår.300
1084Leuchtturm album Grönland stämplat på blad-sats fram t.o.m. 2013. Totalt ca 475 märken och några block. Högt katalogvärde.500
1085Större insticksbok med flera hundra dubletter Finland stämplat. En del block ingår.150
1086Större insticksbok med parti Finland stämplat, uppskattat till ca 600-700 ex fram till 1990-talet.150
1087Kartong med svenska och utländska brev, hel-saker, minnespost Oscarsperioden och framåt bl.a. postförskott, parfrankeringar o.s.v.300
1088Sverige FDC 2003 kpl. Postpris 540:-50
1089Sverige FDC 2004 kpl. Postpris 491:-50
1090Sverige FDC 2005 kpl. Postpris 515:-50
1091Sverige FDC 2006 kpl. Postpris 491:-50
1092Sverige FDC 2007 kpl. Postpris 559:-100
1093Sverige FDC 2008 kpl. Postpris 571:-100
1094Sverige FDC 2009 kpl. Postpris 614:-100
1095Sverige FDC 2010 kpl. Postpris 611:-150
1096Sverige FDC 2012 kpl. Postpris 651:-200
1097Sverige FDC 2013 kpl. Postpris 668:-200
1098Sverige FDC 2014 kpl.200
1099Sverige FDC 2015 kpl.200
1100Sverige FDC 2016 kpl.200
1101Numrerat minnesbrev Sveriges tronföljd. Pris från PFA 2013 var 299:-.50
1102Bunt med 28 mittuppslag från Nordisk Filateli med samlaralbum med frimärken gra-verade av Czeslaw Slania med Slanias kom-mentarer på varje blad.50
1103Cirka 330 mest begagnade Bayern monterade på vita blad.150
1104Parti med ett 25-tal gåvor från PFA som svart-avdrag, provhäften, ståltrycksavdrag o.s.v.50
1105Stor tjock insticksbok delvis fylld med parti stämplat Island, Danmark, Åland, Finland, Färöarna mest 1970-90-talet.150
1106Ask med svenska ++ mjuka häften 1940-talet t.o.m. början av 1970-talet, ett par ex av vissa, annars olika, Facit över 20.000 med ev markeringar oräknat. Bra kvalité1100
1107Ask med svenska ++ automathäften HA 1 – HA 26. God spridning. Facit ca 10.000 samt många markeringar. Tillägget oräknat.600
1108Bunt med 34 brev ”Det Bästa” alla frankerade med svarslösenmärken och stämplade på 1960-talet.25
1109Bunt med ett 40-tal FDC Norge 1960-80-talet alla med vinjetter.20
1110Kuvert med ett 100-tal danska postfriska godsfrimärken, flera olika järnvägsföretag.50
1111Åland. Bunt med 45 olika maximikort nästan bara 2000-talet fram till 2012. Högt nypris.50
1112Åland ++ årssats 2000 (250)37
1113Åland ++ årssats 2002 (250)37
1114Åland ++ årssats 2003 (250)37
1115Åland ++ årssats 2004 (250)37
1116Åland ++ årssats 2005 (250)37
1117Åland ++ årssats 2006 (250)37
1118Åland ++ årssats 2007 (250)37
1119Åland ++ årssats 2008 (250)37
1120Åland ++ årssats 2009 (250)37
1121Åland ++ årssats 2010 (300)45
1122Åland ++ årssats 2011 (300)45
1123Åland 7 FDC-stämplade hela häften (H4-7, 9,11,12) Facit 550:-55
1124H 371 Stockholmia 86, bunt med 25 post-friska häften. Nominal 250:- Priset på Posten var 1.000:-150
1125Bunt med ett 40-tal svenska ++ provhäften eller Postmusei brevmärken.40
1126Sverige F 653-54 ++ Europa 1969, 10 kpl ++ serier varav två häften. Facit 700:-50
1127Sverige F 653-54 ++ Europa 1969, 50 kpl serier varav 6 häften. Facit 3500:-175
1128Bunt med ett 25-tal svenska ++ häften alla med autografer av gravörer, konstnärer o.s.v. Nominal 310:-200
1129Litet parti ++ USA, lösa märken, strip, häften. Nominal ca 40,9 dollar100
1130Parti med svenska ++ mjuka häften, alla med ryggtryck. Nominal 700:-400
1131Parti med 25 svenska ++ mjuka häften, alla med dubbla markeringar. Nominal 1021:-600
1132Några blad med 50 svenska prakt/lyx-stämplade Oscar och framåt.200
1133Bunt med 25 vy- eller gratulationskort, alla frankerade med Oscar.150
1134Bunt med 25 vy- eller gratulationskort, alla frankerade med Oscar.150
1135Bunt med 25 vy- eller gratulationskort, alla frankerade med medaljong.100
1136PFA:s gåva till abonnenterna 1987, cirkus-blocket i folder, 5 ex25
1137Färöarna. Bunt med 100 postfriska hörnmar-ginalfyrblock. Både övre och undre ingår100
1138FDC 16/5 55, Frimärket 100 år, 10 ex, alla kpl med båda DD-paren. Facit 1500:-75
1139FDC 1/7 55, Stockholmia 55, 10 ex. Facit 2000:-200
114026 olika svenska FDC, alla från 1950-talet. Facit cirka 1000:-60
1141Postmusei samlarfolder nr 1, med svartavdrag och 3-strip ++. Facit 300:-25
114218 brev eller kort, alla stämplade Kugleposten. Många olika frankeringar.175
1143Norge. Kuvert med parti ++. Nominal 500:- Nkr.200
1144Danmark. Kuvert med parti ++. Nominal 500:- Dkr.200
114515 objekt Sverige ++/+ bandmärken, BC/CB m.m. osålda vid tidigare auktioner. Tidigare utrop cirka 730:-350
114628 svenska ++ mjuka häften osålda vid tidi-gare auktioner varav 20 har markeringar. Alla är olika. Tidigare utrop cirka 1200:-600
1147Ett 30-tal svenska ++ automathäften osålda vid tidigare auktioner. Nästan alla med mar-keringar. Tidigare utrop ca 900:-400
1148Ett 40-tal objekt Sverige ringtyp till 1940-talet samt tjänste osålda vid tidigare auktioner. Tidigare utrop ca 1700:- Bra märken800
114920 objekt Norge ++/beg skillingar och framåt osålda vid tidigare auktioner. Tidigare utrop cirka 600:-300
1150Ett 30-tal objekt Danmark ++/+/beg osålda vid tidigare auktioner. Tidigare utrop cirka 1400:-600
115117 objekt Grönland, DVI, Färöarna, Thule ++/+/beg osålda vid tidigare auktioner. Tidigare utrop ca 700:-350
1152Ett 30-tal objekt Island ++/+/beg osålda vid tidigare auktioner. Tidigare utrop 1100:-500
1153Ett 30-tal objekt ++/+/beg Finland osålda vid tidigare auktioner. Tidigare utrop 1200:-500
1154Ett 25-tal objekt från länder utom Norden osålt vid tidigare auktioner. Tidigare utrop ca 625:- vilket är ungefärliga värdet i euro. Tillfälle!275
1155Bunt med ett 20-tal svenska ++ mjuka häften, alla med dubbla markeringar. Nominal cirka 500:-300
1156Sverige ++ årssats 1972, förseglad (950)75
1157Sverige ++ årssats 1973, förseglad (900)70
1158Sverige ++ årssats 1974, förseglad (750)60
1159Sverige ++ årssats 1975, förseglad (400)35
1160Sverige ++ årssats 1976, förseglad (390)30
1161Sverige ++ årssats 1977, förseglad (350)30
1162Sverige ++ årssats 1978, förseglad (490)40
1163Sverige ++ årssats 1979, förseglad (485)40
1164Sverige ++ årssats 1980, förseglad (490)40
1165Fyra censurbrev till Finland 1916-17 varav ett rek. Alla med remsa och ank stplar.40
1166Norge. Bunt med 18 postfriska häften 1970-80-talet. Nominal 286:- Nkr100
1167Norge. ++ årssats 1979. (140)20
1168Grönland. Block 9-14 alla ++. Facit 605:- Postpris 127:50 Dkr60
1169Grönland. Kuvert med 61 olika hela block 1993-2013. Alla stämplade första dag. Facit cirka 4500:-300
1170Svenska frankeringsetiketter, 8 lyxstämplade första dag, alla olika.10
1171Grönland. 29 ++ övre marginalnummerfyr-block. Dubletter ingår.45
1172Sverige minneshäfte MH 4, G VI A 90 år, 10 ex. (1300)50
1173Norden 1969, FDC från Sverige, Norge, Is-land, Danmark, Finland, alla med vinjetter.20
1174Danmark HP 1 ++ (300)30
1175Kpl sats Stockholmiahäften med specimenpå-tryck, i folder.25
1176Bunt med ett 25-tal svenska FDC-stämplade helsaker. Katalog ca 3500 enligt Philatelia. Ej katalogiserade i Facit.50
1177Portugal. Bunt med ett 30-tal postfriska block 1980-2000-talet. Michel ca 170 euro150
1178Portugal. Bunt med ett 30-tal postfriska block 1980-2000-talet. Michel ca 160 euro150
1179Portugal. Bunt med ett 70-tal postfriska block 1980-2000-talet.300
1180Danmark. Kuvert med 8 postfriska block nr 1-8 där nr 3 I ingår. Facit 536:-50
1181Island. Kuvert med 5 postfriska block, nr 31,33,37,55,61. Facit 330:-30
1182Portugal. 17 olika häften Borgar och Slott 1980-talet, allt postfriskt. Mi 82 €75
1183Kuvert med ++ Åland kpl 1997-98. (468)45
1184Färöarna ++ årssats 1996. (250)35
1185Färöarna ++ årssats 1997. (250)35
1186Färöarna ++ årssats 1998. (250)35
1187Grönland ++ årssats 1996. (350)50
1188Grönland ++ årssats 1997. (325)50
1189Grönland ++ årssats 1998. (350)50
1190Sverige F 173 ++, fem 5-strip med olika papper, Agrg, A1, A2, B och Bz. Alla signerade BG. Facit 2625:-350
1191Bunt med 25 stämplade hela häften eller block 1960-2000-talet. Inga PFA-stämplar. Prakt-stämplar finns.150
1192Placeringslista vid Generalpoststyrelsens middag 20/2 36 i Stadshuset, stpl Postverkets 300-årsjub, 29 mm.50
1193Isle of Man. Parti ++ 1978-83, mest kpl serier och några block. Mi ca 140 €.75
1194Jersey. Kuvert med några ++ kpl serier 1981-83 samt två häften. Mi ca 66 €.50
1195Guernsey. Kuvert med några ++ serier 1981-83 samt två häften. Mi ca 90 €.50
1196Kuvert med ++ Schweiz, mest 1980-talet. Nominal ca 225 Sch fr (= ca SEK 1890:-)250
1197Kuvert med parti ++ Monaco perioden 1981-84 i kpl serier och några block. Michel cirka 235 €.175
1198Grönland. Kuvert med parti ++ mest 1980-talet i 4-block och 10-strip. Nominal cirka 1400:- Dkr500
1199Färöarna. Kuvert med ++ serier fram t.o.m. 1980-talet. Facit ca 1770:-90
1200Norge. Bunt med 18 postfriska häften 1980-talet, mest Fåglar. Nominal 354:- Nkr.175
1201Kuvert med ++ europafrimärken 1981 från 32 länder, kpl serier. Dessutom 4 postfriska block. Mi cirka 86 €.80
1202Kuvert med ++ kpl serier Europafrimärken från 1979, 21 olika länder. Två block ingår. Michel ca 88 €.80
1203Kuvert med ++ Europafrimärken från 1977. 21 olika länder kpl serier, alla olika40
1204England Block 2 ++, 9 ex15
1205England Block 2 ++, 10 ex. Mi 20 €15
1206Danmark 3x4-block nödfrimärken från 1963, alla ++. AFA 1080:- Dkr75
1207Danmark 8 postfriska nödfrimärken från 1963, alla ++. AFA 720:- Dkr50
1208Danmark. Parti med ett 80-tal ++ hörn-marginalmärken med marginalnummer.50
1209Finland Block 1,2,3 ++ Finlandia 88 (300)45
1210Kuvert med ett 30-tal postfriska kpl serier Europafrimärken från 1983, alla olika. Ett par block ingår. Mi ca 110 €90
1211Österrike kpl ++ 1984 t.o.m. 29/6 med serie samt 4-block. Mi ca 80 €50
1212Jubileumsgravyr Drottning Silvia 2003 i mapp. Pris på PFA 190:-50
1213FDC Europa 1960 från Norge, Danmark, Finland, Island, alla med vinjett25
1214FDC Norden 30(10 56 från Norge, Danmark, Island, Finland, Färöarna, Åland. Alla med vinjetter.25
1215Danmark. 14 olika hela block 1975-99, alla postfriska. Facit 795:-75
1216Färöarna, 7 olika hela block 1983-97, alla postfriska. Facit 344:-30
1217Finland. 22 olika hela block 1985-99, alla postfriska. Facit 1474:-125
1218Två resturvalshäften Jugoslavien nästan bara ++ serier monterat i perg kuvert. Angivet för-säljningspris ca 400:-50
1219Tre insticksblad med ett 60-tal äldre Sverige, mest stämplat, i mycket blandad kvalité. Facit över 10.000:-200
1220Bunt insticksblad med ca 250 postfriska Åland, Grönland, Finland, Island. Dessutom fem gutterpar och tre block.150
1221Danmark. Blad med 28 olika Drottning Magrethe frimärken 1982-1990. Nominal 88:80 Dkr. Alla postfriska.35
1222Parti med ca 170 stämplade ringtyp t 14, 13 och ph. Flera med högt katalogvärde. God spridning.500
1223Sverige ++ årssats 1983, förseglad. Nominal 101:40. Rabattfrimärken ingår.60
1224Sverige ++ årssats 1972, förseglad. (950)95
1225Ivan Agueli, bunt med 25 postfriska block75
1226Som nummer 1225.75
1227Parti med 40 ex Tj 27 och 96 ex Tj 42, allt i arkdelar stpl Östra Tranemo 1920 i 4-block. Facit cirka 1500:-100
1228Minnesskrift från Stockholmia 55 utgiven av Posten. Två postfriska serier 471-75 ingår liksom två stämplade serier. Dessutom ++ och stpl serie 467-68 Frimärket 100 år.100
122916 st 100-buntar stora tjänste varav 7 ex 10-öres och 9 ex 20-öres. Äldre buntning200
1230Bunt med ett 40-tal svenska ++ ändmärken med banderoll, nästan bara 1940-talet, bl.a. Montelius, Linné, Flottan, Birgitta (högva-lörerna)150
1231Tre blad med 40 ex 12 öre ringtyp t 14 uppsatta i nyanser och några varianter. Facit omkring 1000:-100
1232Färöarna 5 ++ årssatser (2x75/76, 1980, 1984, 1985). Facit 4520:-150
1233Åland ++ årssats 1984, 5 ex. Facit 625:-30
1234Liten ask med ca 125 pergamynkuvert med tyska varianter 1940-talet. Flera värderade år 1999 till 100 DM per styck. Intressant.250
1235Bunt med 25 FDC Stockholmia 86, 29/8 86. Alla på Postens kuvert. Facit 1250:-25
1236Ask med påsar och kuvert med mest ++ Sverige 1920-talet och framåt, även tjänste. Några ex med fastsättare här och där. Många bra märken, serier, par, högvalörer o.s.v.400
1237Ask med diverseparti Sverige ++ mest 1940-60-talet osorterat och oräknat. Bättre märken, strip och par ingår liksom två misshandlade 100-rullar samt 100 ex postflyg utan omslag. Troligen högt katalogvärde.250
1238Bunt med 46 instickablad med stämplat och ostämplat Norden, till största delen Norge, Danmark, Sverige och äldre märken. Intres-sant parti med bättre här och där.450
1239Ask med stämplat och ostämplat Norden, mest Norge och Danmark i påsar och kuvert. Till största delen äldre material.400
1240Ask med svenska ++ Europafrimärken, enstaka och i strip. Hög kvalité. Facit cirka 18000:-800
1241Bunt med ett 50-tal svenska FDC 1930-40-talet. Flera bättre ingår och dessutom några med vinjetter.150
1242Ask med ++ svenska mjuka häften, påse lösa märken, bunt Stockholmiablock. Allt i lägre valörer. Nominal cirka 1000:- Billigt!300
12431 kg kuvert från egen mottagen post från Sverige. Stämplar och bättre frankeringar ingår liksom en del ostämplat, bl.a. ett 20-tal valörlösa.150
1244Sovjetunionen, bunt med ca 200 stämplade block, mestadels två av vardera. Michel ca 325 euro.200
1245Åland 7 årgångar utställningskort, åren 2002 och 2004-2009. Postpris ca 118 euro75
1246Parti ++ Åland på bunt insticksblad fram till 2000-talet med totalt ca 300 märken, 15 block och ett häfte.400
1247Parti svenska ++ mjuka häften 1940-70-talet. Facit minst 25.000:- utan tillägg för ev markeringar.1500
1248Ask med ett 80-tal svenska ++ mjuka häften 1940-70-talet varav flera bättre. Facit över 7000:-350
1249Parti Sverige stämplat Vapen till 1970-talet i fyra insticksböcker och två pärmar. Merpar-ten t.o.m. 1940-talet. Stämplar här och där.400
1250Ask med frimärken hela världen ++/+/beg utom Norden. Stor variation med blandat i perg kuvert och på ett par insticksblad. Nästan bara äldre.200
1251Sterbhuslåda med äldre Sverige stämplat på bunt visirblad, postfriskt Sverige fram till 1956 på Estett bladsats, FDC-stämplade motivblad m.m. Facit över 20.000:-750
1252Samling Prinsessan Diana i tre tjocka specialalbum med massor med ++ block och serier diverse länder, dessutom FDC, mynt-brev, minnesmynt. Mycket gott skick.800
1253Ask med parti Sverige och lite utlandet i påsar och kuvert och en del löst mest äldre och en hel del bättre märken, bl.a. ett par fulla kuvert med värde 30-40 kr per märke. Verkar vara bara stämplat.500
1254Kartong med diverse frimärken hela världen i gammalt album från 1891, fem insticksböcker några småpärmar, askar, några mappar m.m. En del Tyskland ingår. Allt verkar vara stämplat.300
1255Sterbhuskartong med 8 gamla album/insticks-böcker med mest stämplat och en del ++ Sverige. Till stor del 1940-talet och tidigare. En del album delvis plundrade men mycket användbart finns kvar.500
1256Parti med 8 insticksböcker med mest stämplat diverse länder hela världen, bl.a. Tyskland och övriga Europa. En del äldre ingår250
1257Diverseparti i tre insticksböcker och fyra pärmar, mest Norden men även en del andra länder, motiv o.s.v. Till största delen stämplat.400
1258Utgår-1
1259Kartong med diverse rester i fyra insticks-böcker, Sverigealbum, lösa blad m.m. Till stor del Sverige men även en hel del utlandet. Både begagnat och obegagnat.350
12606 Schaubekalbum med samling/parti Sverige skilling till 1989, periodvis samlat både stämplat och postfriskt men till största delen stämplat. Ett album innehåller ca 1500 Oscar i bokstavsordning valörvis. God spridning därefter hela perioden med läsbara stämplar, par, block o.s.v. Dessutom liten insticksbok med ca 275 Oscar. Några brev ingår. Säkert högt värde.7000
1261Två insticksböcker med cirka 370 postfriska serier Europafrimärken 1956-77. Alla serier är olika.500
1262Insticksbok med cirka 450 Oscar där de flesta har läsbara till praktstämplar. Dessutom några medaljong och andra märken.500
1263Mindre låda med blandat hela världen ++/+/beg i påsar och kuvert. Dessutom några brev.150
1264Skokartong med parti svenska maximikort. Massor med kpl serier, från början och fram till 2000-talet. Mycket högt nypris. Slumpas!100
1265England. Årsbok Special Stamps 1990, inbunden.50
1266Samling med 98 olika gamla tändsticksetiket-ter varav ett 20-tal för större askar. Allt på 8 svarta visirblad.100
1267Ask med 50 helark Lilla Riksvapnet vm våg-linjer, alla fyra valörerna. 8 helark 3 öre vm cx ingår. Facit för dessa ca 17.000:-250
1268Bunt med ca 125 svenska minnespost- eller specialstämplade brev 1930-talet till 1950-talet. Många bättre frankeringar.150
1269Ask med parti frimärken ++/+/beg Hela Världen i god blandning, äldre och nyare, kompletta serier, mycket motiv o.s.v.600
1270Diverseparti mest beg Hela Världen i tre in-sticksböcker, på några blad och bunt påsar och kuvert. Några ++ häften ingår.150
1271Bunt Estettblad Grönland med ett 75-tal post-friska märken. Nominal cirka 164:- Dkr50
1272Ask med diverse frimärken Sverige och ut-landet på insticksblad, i ett par askar, kuvert m.m. Flera blad stämplade Oscar ingår350
1273Tre askar med parti svenska postfriska automathäften HA 1 och framåt varav bl.a. ett 50-tal HA 3-4, 14 ex HA 6 och ett 35-tal HA 16. Totalt kanske bortåt 500 ex och Facit-värde på ca 35.000:- Slumpas!500
1274Färöarna ++ och stämplat fram till 1983 på bunt Estettblad, i insticksbok och bunt insticksblad.150
1275Ask med parti ++ Liechtenstein 1970-83 mest kpl serier i 4-block från abonnemang. Michel cirka 450 euro.300
1276Parti ++ BRD och Berlin mest 1980-84 i enstaka serier samt 4-block. Mi BRD ca 500 € och Berlin ca 375 €.500
1277Skokartong med sterbhusrester med gåvor från utställningar, postfriska serier diverse länder m.m. Mest material från 1980-90-talet.400
1278Bunt med 65 svarta visirblad med mest stämplat diverse länder, bl.a. 6 blad äldre England, en del Schweiz o.s.v. Några blad med helgmärken ingår.200
1279Kartong med svenska och utländska ++/+/beg frimärken på blad och i kuvert och påsar. En del är rester från sterbhus. En del är motiv-märken. Mycket att plocka med.450
1280Full skokartong med påsar och kuvert beg och obeg frimärken hela världen. Säkert många tusen. Delvis sorterat.200
1281Låda med storlek skokartong med beg och obeg utländska vykort varav många äldre från början av 1900-talet bl.a. från Tyskland, Frankrike, England, USA. Några svenska maximikort ingår.200
1282Kartoteklåda med parti stämplat Sverige Oscar till början av 1950-talet. Par ingår liksom läsbara stämplar och bättre märken. Allt sorterat i pergamynkuvert i lite blandad ordning.450
1283Kartong med svenska och utländska frimärken i påsar och kuvert, på bunt instickskort o.s.v. Massor med märken. Mycket att plocka med.500
1284Bunt med cirka 200 svenska brev Oscar till 1970-talet, alla sända till Finland. Många rek ingår liksom bättre frankeringar.200
1285Full skokartong med beg och obeg vykort Sverige och utlandet, till största delen topografi.150
1286Som nummer 1285150
1287Kartong med svenska och utländska brev och några vykort. Mycket är äldre material med bättre här och där.400
1288Låda med cirka 500 utländska vykort både beg och obeg varav många från början av 1900-talet. Till stor del topografi.400
1289Mindre kartong med svenska och utländska brev och kort m.m. Till stor del äldre material.350
1290Parti med 500 svenska FDC 1960-80-talet. Bättre ingår. Slumpas!50
1291Åland. Bunt FDC med 36 ex perioden 1993-96 och 13 ex perioden 2002-12. Alla verkar olika och alla brev med vinjett.100
1292Bunt med ca 150 FDC Madeira eller Azorerna varav ett 80-tal med block. Alla med vinjetter och alla från 2000-talet. Vackra brev.150
1293Cirka 1,7 kg brevklipp mest svenskt, om-växlande med en del bättre märken, block o.s.v.125
1294Bunt med ca 175 FDC från de nordiska länderna utom Sverige. Alla brev med vinjett. Bättre ingår.50
1295Grönland. Låda med cirka 360 FDC perioden 2002-2016. Alla verkar olika. Alla med vinjett. Mycket högt nypris. Många block ingår Flera brev med katalogvärde 100:- och uppåt. Tillfälle!300
1296Parti med 100 svenska FDC 1950-talet. Högt katalogvärde.100
1297Parti med 100 svenska Nobel-FDC 1984 och framåt, alla på Postens illustrerade kuvert. Högt nypris.50
1298Bunt svenska FDC 1984-94, 11 kompletta år-gångar utom frankeringsetiketter. Postpris cirka 2650:-100
1299Ask med ett 30-tal svenska FDC 1940-60-talet, alla lite bättre som t.ex. Stockholmia, Skansen, Birgitta, Flottan, HA 10 o.s.v. Facit cirka 4000:-100
1300Ask med ett 50-tal svenska FDC 1940-60-talet, alla lite bättre som t.ex. Bibeln, Flottan, Birgitta, Skansen, HA 9,10,12,13 o.s.v. Facit ca 5000:-200
1301Bunt med 120 svenska FDC 1960-talet t.o.m. 1982, alla med vinjetter. Nästan alla olika240
1302Bunt med ett 100-tal svenska FDC 2000-talet, alla med vinjett. Mycket högt nypris.300
1303Bunt med 70 svenska FDC 1966-70, alla med vinjetter, alla olika.140
1304Bunt med 85 svenska FDC 1971-75, alla med vinjetter och alla olika.150
1305Parti med 75 svenska FDC 1940-70-talet, alla med vinjetter.150
1306Bunt med 70 svenska FDC 1976-80, alla med vinjetter och alla olika.125
1307Bunt med parti med ett 100-tal svenska FDC 1938-61, en del privatgjorda, olika franke-ringar o.s.v. Flera bättre ingår.150
1308Parti med 250 svenska FDC 1984 och framåt, alla på Postens illustrerade kuvert. Mycket högt nypris. Många bättre ex. Billigt!50