Länder utanför Norden

Objekt Nr:Beskrivning:Minimipris:
1019ALBANIEN Mi A 1460 ++ (250 €) F.250
1020ALBANIEN Mi D 1460 ++ (250 €) F.250
1021BAHAMAS Mi 163-78 ++ kpl (100 €)100
1022BARBADOS Mi 213 ++ (25 €)25
1023BARBADOS Mi 214 ++ (26 €)26
1024BARBADOS Mi 215 ++ (11 €)11
1025BAYERN Mi 3 nrstpl 196 (30 €) F.30
1026BAYERN Mi 3 nrstpl 356 (30 €) F.30
1027BAYERN Mi 4 II nrstpl 217 (10 €)10
1028BAYERN Mi 4 II nrstpl 301 (10 €) F.10
1029BAYERN Mi 5 nrstpl 112 (20 €)20
1030BAYERN Mi 8 (30 €)30
1031BAYERN Mi 11 (20 €)20
1032BAYERN Mi 14 (15 €)15
1033BAYERN Mi 15 (10 €)10
1034BAYERN Mi 44 (16 €)16
1035BELGIEN Mi 626-27 ++ kpl10
1036BELGIEN Mi 828-29 ++ kpl (70 €)70
1037BELGIEN Mi 841-44 ++ kpl (19 €)19
1038BELGIEN Mi 845 ++ (55 €)55
1039BELGIEN Block 17 ++ (15 €)15
1040BENIN Mi 132-34 ++ kpl (11 €)11
1041BERLIN Mi 12 (10 €)10
1042BERLIN Mi 30 (10 €)10
1043BERLIN Mi 32 (10 €)10
1044BERLIN Mi 38 (50 €)50
1045BERLIN Mi 39 (40 €)40
1046BERLIN Mi 60 (20 €)20
1047BERLIN Mi 89 (17 €)17
1048BERLIN Mi 131 (16 €)16
1049BERLIN Mi 132-34 kpl (10 €)10
1050BERLIN Mi 199-213 ++ kpl (12 €)12
1051BRD Mi 118 (14 €)14
1052BRD Mi 119 (14 €)14
1053BRD Mi 136 (19 €)19
1054BRD Mi 147 (20 €)20
1055BRD Mi 153 (22 €)22
1056BRD Mi 166 (25 €)25
1057BRD Mi 1499-1502 ++ kpl (10 €)10
1058BRD Mi 1512-19 ++ kpl (12 €)12
1059BRD Mi 1578-81 ++ kpl (10 €)10
1060BRD Mi 1586-91 ++ kpl (12 €)12
1061BRD Mi 1592-95 ++ kpl (10 €)10
1062BRD Mi 1592-95 kpl (10 €)10
1063BRD Mi 1602-06 ++ kpl (12 €)12
1064BRD Mi 1631-35 ++ kpl (10 €)10
1065BRD Mi 1650-53 ++ kpl (12 €)12
1066BRD Mi 1666-70 ++ kpl (12 €)12
1067BRD Mi 1717-20 ++ kpl (10 €)10
1068BRD Mi 1726-30 ++ kpl (15 €)15
1069BRD Mi 1757-61 ++ kpl (10 €)10
1070BRD Mi 1836-40 ++ kpl (10 €)10
1071BRD Mi 1861-64 ++ kpl (13 €)13
1072BRD Block 2 ++ (25 €)25
1073CAYMAN ISLANDS Mi 147 ++ (10 €)10
1074CAYMAN ISLANDS Mi 148 ++ (12 €)12
1075CAYMAN ISLANDS Mi 149 ++ (17 €)17
1076CAYMAN ISLANDS Mi 150 ++ (35 €)35
1077CURACAU Mi 174 B ++ (30 €)30
1078CYPERN Mi 240-42 ++ kpl (35 €)35
1079CYPERN Mi 258-60 ++ kpl (35 €)35
1080DANZIG Mi 11 (28 €)28
1081DANZIG Mi 12 (15 €)15
1082DANZIG Mi 16-20 kpl (22 €)22
1083DANZIG Mi 31 I (26 €)26
1084DANZIG Mi 52 (18 €)18
1085DDR Mi 242 ++ (13 €)13
1086DDR Mi 242 (24 €)24
1087DDR Mi 246-47 ++ kpl (16 €)16
1088DDR Mi 250 ++ (20 €)20
1089DDR Mi 255 (50 €)50
1090DDR Mi 256 (12 €)12
1091DDR Mi 260 (30 €)30
1092DDR Mi 261-70 kpl (150 €)150
1093DDR Mi 267 (35 €)35
1094DDR Mi 268 (25 €)25
1095DDR Mi 270 (25 €)25
1096DDR Mi 273-74 kpl (30 €)30
1097DDR Mi 275 (10 €)10
1098DDR Mi 276-79 kpl (26 €)26
1099DDR Mi 281 (18 €)18
1100DDR Mi 282-83 kpl (45 €)45
1101DDR Mi 285 (34 €)34
1102DDR Mi 286-88 + kpl (100 €)100
1103DDR Mi 287 (60 €)60
1104DDR Mi 288 (55 €)55
1105DDR Mi 289-92 kpl (50 €)50
1106DDR Mi 292 (15 €)15
1107DDR Mi 298-99 kpl (16 €)16
1108DDR Mi 311-14 kpl (45 €)45
1109DDR Mi 398-403 ++ kpl (15 €)15
1110DDR Mi 510 ++ (15 €)15
1111DDR Mi 510-11 ++ kpl (20 €)20
1112DDR Mi 512-15 ++ kpl (20 €)20
1113DDR Mi 1012-13 ++ 4-block (25 €)25
1114ENGLAND Mi 95 (35 €)35
1115ENGLAND Mi 164 (30 €)30
1116ENGLAND Mi 2136-39 ++ kpl (36 €)36
1117ENGLAND Mi 2674-79 ++ kpl (10 €)10
1118ENGLAND Mi 2707-12 ++ kpl (11 €)11
1119ENGLAND Mi 2725-34 ++ kpl (38 €)38
1120ENGLAND Mi 2735-42 ++ kpl i 4 par11
1121ENGLAND Block 4 ++ (10 €)10
1122ENGLAND Block 8 ++ (30 €)30
1123ENGLAND Mi Porto 86 ++ (50 €)50
1124ENGLAND Mi Lösen 101-09 ++ kpl50
1125ENGLAND MH 14 ++ (35 €)35
1126ENGLAND MH 94 ++ (20 €)20
1127ENGLAND MH 96 ++ (18 €)18
1128ENGLAND MH 99 ++ (18 €)18
1129ENGLAND MH 101 ++ (15 €)15
1130ENGLAND MH 105 ++ (15 €)15
1131ENGLAND MH 107 ++ (15 €)15
1132ENGLAND MH 136 ++ (18 €)18
1133ENGLAND MH 145 ++ bl.a. ingår Mi 2131 ++ (60 €). (90 €)75
1134ENGLAND MH O-254 ++ (40 €)40
1135ENGLAND MH O-255 ++ (100 €)100
1136ENGLAND MH O-256 ++ (35 €)35
1137ENGLAND MH O-257 ++ ( 35 €)35
1138ENGLAND MH O-261 ++ (16 €)16
1139ENGLAND MH O-262 ++ (15 €)15
1140ENGLAND MH O-271 ++ (16 €)16
1141ENGLAND MH O-274 ++ (16 €)16
1142ENGLAND MH O-275 ++ (16 €)16
1143ENGLAND MH O-278 ++ (16 €)16
1144ENGLAND MH O-279 ++ (16 €)16
1145ENGLAND MH O-282 ++ (16 €)16
1146ENGLAND MH O-284 ++ (16 €)16
1147ENGLAND MH O-285 ++ (18 €)18
1148FILIPPINERNA Mi 476-78 A ++ kpl11
1149FIUME Mi 47 + (12 €)12
1150FRIA INDIEN, Privatutgåva Azad Hind ++ otandad 6 valörer. (30 €)30
1151GIBRALTAR Mi 134-47 ++ kpl 14 valörer (200 €)200
1152GREKLAND Mi 103 (20 €)20
1153GREKLAND Mi 104 (17 €)17
1154GUERNSEY MH O-12 ++ (22 €)22
1155GUINEA-BISSAU Mi 464-69 B ++ kpl26
1156GUINEA-BISSAU Mi 500-05 Ba ++ kpl30
1157GUINEA-BISSAU Block 89 A och B ++35
1158GUINEA-BISSAU Block 90 A – 95 A ++ kpl (75 €)75
1159GUINEA-BISSAU Block 90 B – 95 B ++ kpl (75 €)75
1160GUINEA-BISSAU Block 119 Ab ++40
1161GUINEA-BISSAU Block 119 Ba ++30
1162GUINEA-BISSAU Block 119 Bb ++40
1163GUINEA-BISSAU Block 120-25 Aa ++ kpl (75 €)75
1164GUINEA-BISSAU Block 120-25 Ba ++ kpl (75 €)75
1165GUINEA-BISSAU Block 120-25 Bb ++ kpl (110 €)110
1166IRLAND Mi 176-77 ++ kpl (12 €)12
1167ISLE OF MAN Porto 17-24 ++ kpl (12 €)12
1168ISRAEL Mi 12 ++ med tab (12 €)12
1169ISRAEL Mi 41 ++ med tab (85 €)85
1170ITALIEN Mi 398 +15
1171JAMAICA Mi 135 ++ (26 €)26
1172JERSEY MH 2 ++ (14 €)14
1173JUGOSLAVIEN Mi 501-04 ++ kpl10
1174KAMERUN Mi 885-87 ++ kpl (14 €)14
1175KOMOREN Mi 384 A – 89 A ++ kpl10
1176KOMOREN Mi 384 B – 89 B ++ kpl30
1177KOMOREN Mi 391 A och B ++ (47 €)47
1178KOMOREN Mi 478-83 aB ++ kpl (25 €)25
1179KOMOREN Mi 478-83 bB ++ kpl (38 €)38
1180KOMOREN Mi 485 A och B ++ (44 €)44
1181KOMOREN Block 116 A och B ++31
1182KOMOREN Block 117-122 A ++ (50 €)50
1183KOMOREN Block 117-122 B ++ kpl50
1184KOMOREN Block 123 A ++ (50 €)50
1185KOMOREN Block 124 A och B ++45
1186KOMOREN Block 174 aB ++ (20 €)20
1187KOMOREN Block 174 bA och bB ++52
1188KOMOREN Block 175-80 aA ++ kpl25
1189KOMOREN Block 175-80 aB ++ kpl42
1190KOMOREN Block 175-80 bA ++ kpl60
1191KOMOREN Block 175-80 bB ++ kpl60
1192KOMOREN Block 181 A ++ (42 €)42
1193KOMOREN Block 181 B ++ (42 €)42
1194KOMOREN Block 182 A och B ++ (45 €)45
1195LAOS Mi 21-27 ++ kpl (32 €)32
1196LAOS Mi 49, 50 ++ (15 €)15
1197LIECHTENSTEIN Mi 289-300 kpl50
1198LIECHTENSTEIN Mi 797-98 ++ klein-bogensats (18 €)18
1199MALTA Mi 237-53 ++ kpl (130 €)130
1200MAURITIUS Mi 282 ++ (38 €)38
1201MONACO Mi 1465-69 ++ kpl (12 €)12
1202MONACO Mi 1624-28 ++ kpl (13 €)13
1203MONACO Block 17 ++ Europa (10 €)10
1204MONACO Block 26 ++ (15 €)15
1205NEDERLÄNDERNA Mi 80 A + (80 €)80
1206NEDERLÄNDERNA Mi 196-200 kpl 5 olika (22 €)22
1207NEDERLÄNDERNA Mi 207 C ++ (10 €)10
1208NEDERLÄNDERNA Mi 208 C ++ (15 €)15
1209NEDERLÄNDERNA Mi 209 C ++ (15 €)15
1210NEDERLÄNDERNA Mi 210 A ++ (30 €)30
1211NEDERLÄNDERNA Mi 544-45 ++ kpl11
1212NEDERLÄNDERNA Mi 655-59 ++ kpl18
1213NEDERLÄNDERNA Mi 667-71 ++ kpl18
1214NEDERLÄNDERNA Mi 683-84 ++ kpl35
1215NEDERLÄNDERNA Mi 708-11 ++ kpl14
1216NEDERLÄNDERNA Mi Porto 41 + (70 €)70
1217NEDERLÄNDERNA Block 3 ++ (25 €)25
1218NEDERLÄNDERNA Block 9 ++ (18 €)18
1219NEDERLÄNDERNA Block 10 ++ (12 €)12
1220NEDERLÄNDERNA Block 12 ++ (11 €)11
1221NEDERLÄNDERNA FDC 13/5 57, Fartyg, vinjett (32 €)30
1222NEW ZEALAND Mi 504, 505 ++ kleinbogen (40 €)40
1223NEW ZEALAND Mi 510-13 ++ kpl13
1224NEW ZEALAND Mi 593-96 ++ kpl11
1225NEW ZEALAND Mi 1070 ++ (13 €)13
1226NEW ZEALAND Mapp med 6 postfriska märken fåglar med påtryck SPECIMEN. 1,2,3,4,5 och 10 dollar25
1227NEW ZEALAND Block 1 ++ (30 €)30
1228NORDJEMEN Mi 1592-99 A ++ kpl18
1229NORDJEMEN Mi 1592-99 B ++ kpl100
1230NORDJEMEN Mi 1619-26 A ++ kpl15
1231NORDJEMEN Mi 1619-26 B ++ kpl100
1232NORDJEMEN Block 197 ++ (15 €)15
1233NORDJEMEN Block 198 ++ (40 €)40
1234NORDJEMEN Block 203 ++ (15 €)15
1235NORDJEMEN Block 204 ++ (15 €)15
1236PANAMA Block 103 utan kontrollnummer (18 €)18
1237POLEN Mi 376-79 ++ kpl (100 €)100
1238POLEN Mi 1166-73 B ++ i två 4-block10
1239POLEN Block 12 (20 €)20
1240PORTUGAL Mi 1281-82 ++ kpl (80 €)80
1241PORTUGAL Mi 2000-01 ++ i kleinbogen14
1242PORTUGAL Block 50 ++ (20 €)20
1243PORTUGAL Block 51 ++ (15 €)15
1244PORTUGAL Block 54 ++ (10 €)10
1245PORTUGAL Block 55 ++ (12 €)12
1246PORTUGAL Block 60 ++ (13 €)13
1247PORTUGAL Block 66 ++ (11 €)11
1248PORTUGAL Block 85-90 ++ kpl Columbus (35 €)35
1249PORTUGAL Block 124 ++ (10 €)10
1250PORTUGAL AZORERNA Block 7 ++10
1251PORTUGAL AZORERNA Block 8 ++10
1252PORTUGAL MADEIRA Block 7 ++15
1253PORTUGAL MADEIRA Block 8 ++10
1254RHODESIA Mi 100 (10 €)10
1255RUMÄNIEN Mi 208-11 + kpl (20 €)20
1256RUMÄNIEN Mi 718-33 ++ kpl (25 €)25
1257RUMÄNIEN Mi 734-42 ++ kpl (20 €)20
1258RUMÄNIEN Mi 903-07 ++ kpl (10 €)10
1259RUMÄNIEN Mi 908-12 ++ kpl (10 €)10
1260RUMÄNIEN Mi 1962-64 ++ kpl (17 €)17
1261RUMÄNIEN Mi 2353-60 kpl10
1262RUMÄNIEN Block 55 (10 €)10
1263RUMÄNIEN Block 56 (10 €)10
1264RUMÄNIEN Block 59 (12 €)12
1265SAN MARINO Mi 700 ++ (40 €)40
1266SCHWEIZ Mi 8 II (130 €)130
1267SCHWEIZ Mi 14 (20 €)20
1268SCHWEIZ Mi 56 (30 €)30
1269SCHWEIZ Mi 73 (40 €)40
1270SCHWEIZ Mi 121-23 kpl (15 €)15
1271SCHWEIZ Mi 127 (25 €)25
1272SCHWEIZ Mi 146-48 kpl (18 €)18
1273SCHWEIZ Mi 181 ++ (40 €)40
1274SCHWEIZ Mi 185-88 kpl (75 €)75
1275SCHWEIZ Mi 209-12 kpl (24 €)24
1276SCHWEIZ Mi 217 (14 €)14
1277SCHWEIZ Mi 222-25 kpl (14 €)14
1278SCHWEIZ Mi 246-49 kpl (26 €)26
1279SCHWEIZ Mi 457 (110 €)110
1280SCHWEIZ Mi 463 (55 €)55
1281SCHWEIZ Mi 518 ++ (45 €)45
1282SCHWEIZ Block 2 ++ (80 €)80
1283SCHWEIZ Block 6 ++ (120 €)120
1284SCHWEIZ Block 16 ++ (18 €)18
1285SCHWEIZ Block 17 ++ (40 €)40
1286SEYCHELLERNA Mi 747-51 ++ kpl med block 37 (29 €)29
1287SPANIEN Mi 482-95 ++ kpl (30 €)30
1288SPANIEN Mi 550 ++ (80 €)70
1289ST LUCIA Mi 991-94 ++ kpl (12 €)12
1290STORKOW Block 1 ++ tysk lokalutgåva30
1291STORKOW Block 1 på klipp, tysk lokalut-gåva, stpl 26/3 46 (120 €)120
1292SWAZILAND Mi 528-31 ++ kpl (15 €)15
1293SYDAFRIKA Mi 14 (15 €)15
1294SYDAFRIKA Mi 28/27 par (70 €)70
1295SYDAFRIKA Mi 29/30 ++ i 6-block (78 €)60
1296SYDAFRIKA Mi 30/29 + par (26 €)26
1297SYDAFRIKA Mi 31/32 ++ i 4-block40
1298SYDAFRIKA Mi 32/31 par (26 €)26
1299SYDAFRIKA Mi 36/35 par (80 €)80
1300SYDAFRIKA Mi 37 (35 €)35
1301SYDAFRIKA Mi 38 (35 €)35
1302SYDAFRIKA Mi 74/73 par (14 €)14
1303SYDAFRIKA Mi 81/82 ++ par (40 €)40
1304SYDAFRIKA Mi 201/202 par (35 €)35
1305SYDAFRIKA Mi 239-52 ++ kpl (60 €)60
1306SYDAFRIKA Mi 251 ++ (15 €)15
1307SYDAFRIKA Mi 285 (12 €)12
1308SYDAFRIKA Mi 307 ++ (20 €)20
1309SYDAFRIKA Mi 308 ++ (50 €)50
1310SYDVÄSTAFRIKA Mi 274-78 ++ kpl10
1311SYDVÄSTAFRIKA Mi 350-55 ++ i två 3-strip (25 €)25
1312SYDVÄSTAFRIKA Mi 364 ++ (75 €)75
1313SYDVÄSTAFRIKA Mi 399-400 ++ kpl22
1314SYDVÄSTAFRIKA Mi 402-05 ++ kpl32
1315SYDVÄSTAFRIKA Mi 466-71 ++ kpl12
1316SYDVÄSTAFRIKA Mi 476-92 ++15
1317SYDVÄSTAFRIKA Block 5 ++ (13 €)13
1318TAIWAN Mi 1880-83 ++ i 4-strip12
1319TJECKOSLOVAKIEN Mi 630-33 i 4-block (20 €)20
1320TJECKOSLOVAKIEN Mi 678-81 kpl11
1321TJECKOSLOVAKIEN Mi 812-20 kpl11
1322TJECKOSLOVAKIEN Mi 823-25 ++ kpl14
1323TJECKOSLOVAKIEN Mi 921-24 kpl30
1324TJECKOSLOVAKIEN Mi 1051-54 kpl10
1325TJECKOSLOVAKIEN Mi 1101-05 kpl12
1326TJECKOSLOVAKIEN Mi 1163-69 ++ kpl22
1327TJECKOSLOVAKIEN Mi 1163-69 kpl10
1328TJECKOSLOVAKIEN Mi 1301-09 ++ kpl20
1329TJECKOSLOVAKIEN Mi 1301-09 kpl13
1330TJECKOSLOVAKIEN Mi 1311-14 kpl28
1331TJECKOSLOVAKIEN Mi 131425
1332TJECKOSLOVAKIEN Mi 1371-76 kpl10
1333TJECKOSLOVAKIEN Mi 1495-1500 ++ kpl (15 €)15
1334TJECKOSLOVAKIEN Mi 1568-73 ++ kpl18
1335TJECKOSLOVAKIEN Mi 3069-72 ++ kpl10
1336TJECKOSLOVAKIEN Mi 3102-06 ++ kpl12
1337TJECKOSLOVAKIEN Mi 3126-28 ++ kpl12
1338TJECKOSLOVAKIEN Mi 3133-35 ++ kpl13
1339TJECKOSLOVAKIEN Block 12 (20 €)20
1340TJECKOSLOVAKIEN Block 13 (25 €)25
1341TJECKOSLOVAKIEN Block 15 (10 €)10
1342TJECKOSLOVAKIEN Block 36 ++12
1343TOGO Mi 1282 A och B ++ (33 €)33
1344TOGO Mi 1300-1305 B ++ kpl (28 €)28
1345TOGO Block 133 B ++ (22 €)22
1346TURKIET Mi 2320-21 ++ kpl (20 €)20
1347TURKIET Mi 2385-86 ++ kpl (10 €)10
1348TURKIET Mi 2415-16 ++ kpl (10 €)10
1349TURKIET Mi 2631-32 ++ kpl (15 €)15
1350TYSKLAND Mi 233-34 kpl (60 €)60
1351TYSKLAND Mi 364-67 kpl (35 €)35
1352TYSKLAND Mi 481 (28 €)28
1353TYSKLAND Mi 538 (25 €)25
1354TYSKLAND Mi 540-43 kpl (38 €)38
1355TYSKLAND Mi 543 (26 €)26
1356TYSKLAND Mi 554 ++ (34 €)34
1357TYSKLAND Mi 554-55 ++ kpl (110 €)110
1358TYSKLAND Mi 634-42 kpl (20 €)20
1359TYSKLAND Mi 651-59 + kpl (16 €)16
1360TYSKLAND Mi 675-83 ++ kpl (100 €)100
1361TYSKLAND Mi 683 ++ (40 €)40
1362TYSKLAND Mi 686-88 + kpl (17 €)17
1363TYSKLAND Mi 730-38 ++ kpl (60 €)60
1364TYSKLAND Mi 751-59 ++ kpl (40 €)40
1365TYSKLAND Mi 823-25 ++ kpl (10 €)10
1366TYSKLAND Mi 909-10 + kpl (20 €)20
1367TYSKLAND Block 7 (16 €)16
1368UNGERN Mi 1274-75 kpl (20 €)20
1369UNGERN Mi 1330-37 kpl (20 €)20
1370UNGERN Mi 1340 (25 €)25
1371UNGERN Mi 1449 (22 €)22
1372UNGERN Block 19 (50 €)50
1373UNGERN Block 23 (40 €)40
1374UNGERN Block 24 (50 €)50
1375UNGERN Block 25 (40 €)40
1376UNGERN Block 26 A (45 €)45
1377UNGERN Block 27 A ++ (35 €)35
1378UNGERN Block 27 A (35 €)35
1379UNGERN Block 28 A ++ (40 €)40
1380UNGERN Block 28 A (40 €)40
1381UNGERN Block 29 ++ (15 €)15
1382UNGERN Block 29 (15 €)15
1383UNGERN Block 30 A ++ (25 €))25
1384UNGERN Block 30 A (25 €)25
1385UNGERN Block 31 A ++ (15 €)15
1386UNGERN Block 31 A (15 €)15
1387UNGERN Block 32 A (15 €)15
1388UNGERN Block 34 A (10 €)10
1389UNGERN Block 37 A ++ (10 €)10
1390UNGERN Block 37 A (10 €)10
1391UNGERN Block 38 A ++ (10 €)10
1392UNGERN Block 38 A (10 €)10
1393UNGERN Block 47 A10
1394UNGERN Block 56 A ++ (14 €)14
1395UNGERN Block 56 A (14 €)14
1396UNGERN Block 89 A ++ (14 €)14
1397UNGERN Block 99 A ++ (13 €)13
1398UNGERN Block 123 A (12 €)12
1399UNGERN Block 134 A ++ (10 €)10
1400UNGERN Block 135 A ++10