Partier, diverse
Partier beskrivs alltid så korrekt som möjligt, men räkna dock med att kvalité kan variera om inget annat anges.

Objekt Nr:Beskrivning:Minimipris:
851Samling Hongkong 1997-98 ++ märken, block och FDC på specialblad i pärm. Några sidor i dubbel upplaga. Säkert högt nypris150
852Specialsamling One Penny Black på 45 blad i pärm. Märken och block utgivna 1990 till 150-årsminnet från olika länder världen runt. Vacker samling.150
853Dublettparti Polen stämplat på ett 50-tal visir-blad i pärm. Verkar vara 1980-talet med massor med märken varav många motiv-märken.100
854Insticksbok med motivsamling Lenin med ett 100-tal märken och 20 block, mest från Sovjet, både ++ och begagnat.75
855Samling Berlin 1948-1990 stämplat och ++/+ i två avdelningar i kontorspärm uppsatt på insticksblad i plastfickor. Totalt omkring 1800 märken med ett totalvärde på cirka 40.000:-1800
856Samling BRD ++/+ på insticksblad i plast-fickor, från 1945 med Amerikansk och Brittisk zon och framåt. Totalt över 1000 märken i pärm.750
857Pärm med omfattande samling BRD stämplat 1945 och framåt på insticksblad i plastfickor. Över 2000 märken med högt totalvärde. Amerikansk och Brittisk zon ingår. En del lyxstämplar finns.650
858Samling DDR ++/+ med Sovjet zoner på insticksblad i plastfickor i pärm. Totalt cirka 1300 märken, bl.a. kpl serier.450
859Samling stämplat DDR samt Sovjet zoner på insticksblad i plastfickor i pärm. Totalt cirka 2200 märken med angivet katalogvärde cirka SEK 45.000:- (ej kontrollräknat av mig). Många kpl serier, block o.s.v.500
860Pärm med samling Tyskland 1871-1945 stämplat och ++/+ i två separata avdelningar. Totalt cirka 900 märken monterat på insticksblad i plastfickor.400
861Dublettparti DDR stämplat i stor insticksbok samt pärm med mindre parti ++/+. Äldre till nyare.150
862Samling Ungern mest stämplat på neutrala blad i gammal defekt pärm. Totalt ingår över 1700 märken och ett 30-tal block. Många serier med vackra motivmärken.250
863Samling postfriska svenska automathäften i Lembit-pärm från HA 1 R och O till HA 26. Facit över 9200:-600
864Parti Sverige ++ 1940-60-talet på 27 svarta visirblad i Gripenpärm. Nästan bara kpl serier och några strip. Facit ca 6500:-250
865Gripenpärm med parti mest stämplade motiv-serier som Kennedy, Sovjet, Vatikanen, Sport m.m. Totalt ca 550 märken och ett 10-tal block, allt på ett 40-tal svarta visirblad. Till största delen 1960-talet.300
866Samling stämplat Danmark och något Grön-land i gammalt Stender album fram till 1965. Totalt cirka 550 märken med lite bättre här och där.200
867Större insticksbok med sterbhuspost Danmark och en del Grönland ++/+/beg äldre till 1970-talet. Totalt cirka 600 märken.250
868Två större insticksböcker med ++ Frankrike 1940-talet fram till 1978 med något beg/+ i början. Totalt bortåt 600 märken med många vackra motivmärken.200
869Viking klämfjäderpärm med samling BRD ++/+/beg fram till 1980 på neutrala blad, en del i fickor. Totalt ca 1000 ex och 14 block. Dessutom Berlin samma period med ca 550 märken och 6 block.400
870Insticksbok med ca 240 ex ++/beg Island och Färöarna 1960-70-talet, mest kpl serier.100
871Två insticksböcker med sterbhusrester BRD, Frankrike, Nederländerna, Schweiz mest 1960-70-talet och nästan bara ++.200
872Samling BRD stämplat på neutrala blad i två klämfjäderpärmar fram till 1982. Totalt ca 1150 märken och ett antal block. Många kpl serier. Stora avsnitt verkar kompletta.400
873Samling Tyskland beg och obeg fram till 1945 med Riket och gamla stater som Baden, Bayern, Danzig. Totalt ca 1500 märken500
874Restparti med gammalt album hela världen med ca 750 stämplade märken, pärm med ca 475 äldre tyska områden mest beg samt insticksbok med BRD och lite Österrike 1970-80-talet ++/beg, ca 300 ex.300
875Insticksbok med uppskattat ca 600-700 stämplade Sverige Oscar till 1970-talet. Massor med läsbara stämplar, även många prakt.300
876Stor insticksbok med cirka 500 stämplade Sverige ringtyp till 1970-talet. Många ex med läsbara till praktstämplar.300
877Insticksbok med cirka 550 Sverige ringtyp till 1990-talet till största delen stämplat och massor med läsbara stämplar, även prakt300
878Insticksbok med ca 700 Sverige ringtyp till 1960-talet med bl.a. många Oscar men även en del postfriskt. Många läsbara till prakt-stämplar ingår.300
879Insticksbok med ca 160 ++/+ Island äldre till 1960-talet samt 40 beg/obeg Sverige G V 1928100
880Två insticksböcker med samling Schweiz obeg 1923-1979 mest i kpl serier. Fram till 1969 ca 450 märken med fastsättare. Där-efter postfriskt med ca 220 ex fram till 1979. Många Pro Patria och Pro Juventute.400
881Samling Grekland fram till 1978 i två insticks-böcker med stämplat i början och därefter allt postfriskt. Många kpl serier. Totalt cirka 800 märken300
882Samling Berlin ++ i Borek album med fickor fram till 1984. Totalt över 500 märken och 6 block350
883Samling Norge 1945-1990 i Schaubek album med fickor. I början en del stämplade märken och från omkring 1960 nästan bara postfriskt. Nominal för postfriska delen omkring 1400:- Nkr, till stor del komplett.500
884Samling Sverige postfriskt från 1940-talet till 1968 på vinjettblad i tre Gripenpärmar. Kompletta serier hela vägen med några få luckor. Facit över 10.000:-500
885Dublettparti Sverige stämplat Vapen till 1938 i större insticksbok. En del vattenmärken och stämplar ingår.200
886SAFE pärm med 60 FDC 7/4 60, Världs-flyktingåret alla med samma vinjett, flera olika länder. Totalt ett 20-tal olika50
887Samling Sverige postfriskt i Schaubek album med fickor 1960-77. Från 1965 och framåt ganska komplett.250
888Större insticksbok med parti Sverige postfriskt lägre valörer, mest 1960-80-talet. Nominal cirka 500:-. Dessutom en del utan gummi oräknat150
889Gammalt Wennberg-album Norden med bortåt 800 beg och obeg märken fram till 1941 varav cirka hälften på Sverige.250
890Album med bladsats Sverige fram till 1975 och stämplade märken fram t.o.m. 1940-tdalet och därefter ++ monterat i fickor. Totalt cirka 1300 märken mest i senare delen.300
891Pärm med samling Tyskland på ett 60-tal svarta visirblad med bl.a. gamla stater, Riket, ockuperade områden, Berlin m.m. Totalt över 2100 märken.500
892Parti stämplade motivmärken rymd diverse länder på 28 svarta visirblad i pärm. De flesta blad överfulla. Massor med kompletta serier.150
893Pärm med samling postfriska helark Färöarna 1975-85, totalt 70 ark, nästan alla olika. Facit cirka 11600:- med M-märken oräknade. Tillfälle!200
894Tjock Leuchtturm pärm med samling Färöarna ++/beg/FDC, häften, block 1975-1993. En del vykort ingår.200
895Större insticksbok med samling stämplat Polen fram till 1990-talet, totalt cirka 600 märken.75
896Större insticksbok med uppskattat ca 1000-1500 stämplade Ungern fram till 1980-talet. Massor med motivmärken ingår.100
897Samling BRD stämplat 1949-83 i stor insticksbok. Totalt cirka 980 märken och ett 15-tal block.300
898Insticksbok med samling BRD stämplat 1984-2000. Totalt ca 700 märken och 14 block200
899Insticksbok med samling Rumänien fram till 1980-talet, mest stämplat. Totalt cirka 800 märken varav mycket motivmärken.150
900Tre insticksböcker med postfriska och stämplade motivmärken Blommor. Vackra märken. En del block ingår.250
901Insticksbok med parti Sverige postfriskt medaljong till 1970-talet. Bättre ex blandat med nominalvara. Lågt utrop.100
902Bunt med 7 insticksböcker med motiv-frimärken Blommor, både ++/+ och beg, diverse länder.400
903Sterbhuspost med läsbara stämplar Oscar till 1970-talet, totalt ca 1200 ex i pärm på 36 visirblad och dels på insticksblad i äldre klämfjäderpärm. De allra flesta märken är på klipp och till stor del från 1940-talet. Många småorter.400
904Visirpärm med samling stämplat BRD 1949-97 på 47 svarta visirblad. Totalt över 1200 märken varav dubletter av en del.450
905Samling Norge stämplat och något ostämplat på Facit bladsats till 1979. Därefter till 2002 på 19 svarta visirblad. I senare delen en del dubletter. Totalt över 1700 märken. Allt i blå pärm.450
906Pärm med motivfrimärken mest stämplat bl.a. Ungern, Rumänien, Polen, Tjeckoslovakien, Sovjet o.s.v. Kpl serier ingår. Totalt över 1100 märken. Monterat på insticksblad i plastfickor.250
907Samling beg/obeg äldre frimärken div länder fram t.o.m. 1930-talet på egengjorda blad i kontorspärm, bl.a. Afrika, Asien, USA, Belgien, England, Frankrike. Totalt över 1100 märken. Intressant!400
908Samling beg/obeg äldre frimärken div länder fram t.o.m. 1930-talet på egengjorda blad, bl.a. Tyskland med vissa områden, Österrike, Bulgarien, Polen, Rumänien, Ryssland, Ungern, Tjeckoslovakien. Totalt cirka 950 märken. Intressant!350
909Pärm med samling beg/obeg Australien, Asien, Afrika m.m. på neutrala blad. Totalt cirka 750 märken varav en del äldre150
910Pärm med samling beg/obeg Canada, USA, Sydamerika, Karibien m.m. på neutrala blad. Totalt över 700 märken varav en del äldre.150
911Insticksbok med cirka 600 mest begagnade motivfrimärken diverse länder, de flesta i storformat. Många vackra.100
912Stor insticksbok med mest stämplade äldre Indien med något Pakistan. Totalt kring 850 märken.200
913Insticksbok med cirka 900 beg/++/+ Paraguay från 1878 och framåt.100
914Insticksbok med cirka 700 ex Argentina, mest stämplat från 1862 och framåt.100
915Ask med samling svenska postfriska mjuka häften 1976-2008. ALLA har markeringar. Nominal cirka 4500:- Praktiskt taget alla har olika mark. God kvalité. Tillfälle!2500
916Bunt med 23 svenska förseglade årssatser perioden 1975-83. Nominal ca 1500:-600
917Ask med nominalparti svenska postfriska häften låga valörer, både mjuka och automat. Nominal 1000:-300
918Ask med parti ++ FN mest i block. Massor med märken och hög nominal.100
919Ask med parti Sverige ++ häften, automat-häften, lösa märken, rullrester. Allt i lägre valörer. Nominal ca 900:-250
920Mindre parti bättre svenska postfriska mjuka häften som Sagor, Näringsliv, Fåglar, Gammaldags jul o.s.v. Facit cirka 18500:- Tillfälle!600
921Bunt med 28 objekt Sverige ++/+ ringtyp, bandmärken, 1940-talet, tjänste, lösen osålda vid tidigare auktioner. Tidigare utrop cirka 1150:-500
92225 poster svenska ++ mjuka häften osålda vid tidigare auktioner. Nästan alla har marke-ringar. Tidigare utrop ca 1050:-450
92310 svenska ++ automathäften osålda vid tidigare auktioner varav flera bättre, bl.a. HA 1 O, HA 4 A R. Tidigare utrop ca 800:-400
924Ett 25-tal objekt Sverige stämplat Landstorm, bandmärken, 1940-talet, tjänste osålda vid tidigare auktioner. Tidigare utrop cirka 1200:-600
92515 objekt Danmark beg/obeg osålda vid tidigare auktioner bl.a. flera skillingar. Tidigare utrop cirka 800:-350
92623 objekt Island beg/obeg osålda vid tidigare auktioner. Tidigare utrop cirka 1000:-450
92714 objekt beg/obeg Finland osålda vid tidigare auktioner. Tidigare utrop cirka 500:-225
928Åland 16 objekt ++ osålt vid tidigare auktioner, mest häften. Tidigare utrop var 316:-100
929Danmark, kuvert med parti ++. Nominal 500:- Dkr150
930Grönland, kuvert med ++. Nominal 300:- Dkr50
931Grönland. Parti med 64 postfriska övre eller undre marg nr-4-block mest 1980-talet. Totalt 256 ++ märken. Nominal ca 1100:- Dkr.300
932FDC 16/5 55, Frimärket 100 år, 10 ex, alla kpl med båda DD-paren. Facit 1500:-75
933FDC 1/7 55, Stockholmia 55, 10 ex. Facit 2000:-200
934Ask med litet parti svenska ++ mjuka häften, mest 1960-70-talet och nästan alla olika. Facit cirka 5500:-200
935Ivan Agueli, bunt med 25 postfriska block75
936Som nummer 93575
937PFA:s gåva till abonnenterna 1987, cirkus-blocket i folder, 5 ex25
938Bunt med 25 vy- eller gratulationskort, alla frankerade med Oscar.150
939Som nummer 938150
940Bunt med 25 vy- eller gratulationskort, alla frankerade med medaljong.100
941Slesvig. F 1-14 kpl uppsatta på blad och lyx-stämplade Ekensund 10/2 20.. (800)80
942Schweiz FDC 2/5 47, Mi 479. Ank stpl Washington på baksidan. (60 €)50
943Jubileumsgravyr Drottning Silvia 2003. Postpris 190:-25
944Danmark. 25 olika helgmärken 1904-29. De flesta utan gummi.25
945Litet parti svenska ++ 5-strip i antal, bl.a. 60 ex 85 öre brun Tre kronor, totalt ett 15-tal olika. Facit ca 7900:- samt två M-märken.100
946Bunt med svenska ++ mjuka häften, alla med dubbla markeringar. Nominal 1000:-600
947Bunt med 45 objekt Sverige ++/+ osålt under de senaste åren, endast objekt med högre katalogvärde från 300:- till 2100:- per objekt. Facit totalt över 30.000 och tidigare utrop ca 5100:-, med bl.a. ringtyp, Oscar, bandmärken, BC/CB o.s.v.1900
948Bunt med 38 objekt Sverige stämplat osålt under de senaste åren, endast objekt med högre katalogvärde från 300:- till 3200:- per objekt. Facit totalt över 30.000 och tidigare utrop ca 4900:-, med bl.a. Landstorm, bandmärken, BC/CB o.s.v.1900
949Liten bunt svenska postfriska mjuka häften, alla med dubbla markeringar. Nominal cirka 700:-400
950Estland ++ årssats 199425
951Bunt insticksblad med cirka 225 Oscar med stämplar järnvägspost 1 (dubbla namn) eller lantbrevbärarpost.100
952Island ++ årssats 1975 (130)20
953Island ++ årssats 1975, 3 ex. (390)35
954Island ++ årssats 1982 (170)25
955Island ++ årssats 1982, 2 ex (340)34
956Island ++ årssats 1983 (380)50
957Island ++ årssats 1983, 5 ex (1900)175
958Island ++ år 1976. F 550-56, 16 ex av varje valör. Facit 864:-50
959Liten post med Norge postfriskt, nominal 300:- Nkr75
960Norge ++ årssats 1973, original. (750)110
961Resturvalshäfte från cirkulation. Sverige postfriskt 1940-50-talet. Facit ca 5500:-200
962Insticksblad med Sverige Lösen tandn 13, 19 ex ++/+ varav 8 olika. Nyanser. Facit cirka 2200:-100
963Sverige kpl serie L 11-20 + i nyanser, bl.a. 24 öre grålila, totalt 23 märken. Facit ca 3150:- Nyans för 24 öre räknad men inga andra.200
964Kuvert med en bunt med 95 ++/beg block diverse länder.50
965BRD FDC 20/7 64, Block 3 med vinjett. (100 €)50
9664 äldre resturvalshäften från cirkulation med Island, Danmark, Finland, Grönland mest stämplat äldre och framåt. Uppsatt försälj-ningspris på resterande märken är över 3000:-300
9674 äldre resturvalshäften från cirkulation med Sverige ++/+ bandmärken och framåt. Uppsatt försäljningspris på resterande märken är cirka 2000:-200
968Ungern. Kuvert med 8 stämplade block 1960-70-talet. Mi cirka 54 €40
969Parti med cirka 190 ex 12 öre Vapen varav ca 85-talet på klipp.500
970Bunt med 15 censurbrev 1910-40-talet, alla med remsa och/eller stämpel. Alla sända till Sverige.150
971H 371, Stockholmia 86. Bunt med 25 post-friska häften. Nominal 250:- Priset på Posten var 1000:-150
972Åland. Utställningskort år 2000 och 2002 komplett. Postpris ca 200:-20
973Grönland. Bunt med 38 FDC 1970-80-talet, alla med vinjett. Bättre ingår.50
974Parti med svenska ++ överlåtelsestämplar (fondstämplar), 25 ex nr 1 och 10 ex nr 2. Många olika.50
975Grönland. FDC 5/5 95, Danmarks befrielse. Block 6-8 kpl, 5 serier. Facit 1100:-75
976Grönland. FDC 5/5 95, Danmarks befrielse, kpl 3 block, block 6-7-8. Facit 220:-20
977Maximikort nr 275-282 kpl Frimärket 150 år.15
978Slanias boxarserie ++ kpl 23 olika. Veck på ett märke.75
979Kpl sats Stockholmiahäften med specimen-påtryck i folder.25
980Island. Kuvert med några ++ serier och block (F 1650) samt några stämplade block (450)100
981Färöarna ++ årssats 1986 (180)18
982Färöarna ++ årssats 1987 (200)20
983Färöarna ++ årssats 1988 (170)17
984Färöarna ++ årssats 1992 (180)18
985Färöarna ++ årssats 1993 (190)19
986Färöarna ++ årssats 1994 (210)21
987Färöarna ++ årssats 1995 (275)27
988Postmusei samlarfolder nr 1 med ++ 3-strip av F 1606 samt svarttryck med röd stpl Specimen, 4 ex40
989Norge. Bunt med 8 olika block, alla ++. Facit ca 500:- Postpris 123:- Nkr50
990Norge. Parti med ett 35-tal ++ block ( 4 olika) Frankeringsvärde ca 310:- Nkr. Facit över 1500:-100
991Norge. H 87 A, 10 ex stämplade Skien 1996. Facit 1250:-125
992Norge. H 87 B, 10 ex stämplade Skien 1996. Facit 2000:-200
993Grönland 8 kompletta ++ årssatser åren 1981-88. Alla Postens original. Facit 1270:-125
994Färöarna ++ årssats 1981, 1984, 1985, 1987, 1988. Facit 910:-75
995Färöarna ++ årssats 1985. Facit 250:-25
996Norge ++ årssats 1991. Facit 500:- eller postpris 146:- Nkr50
997Finland 13 olika häften ++slutet av 1990-talet. Facit 822:-80
998Finland. Bunt ++ häften med totalt 108 märken 1 klass och 20 märken 2 klass.225
999Finland. Kuvert med ++ 1990-talet till 2000-talet med ett 90-tal lösa märken och 14 block. Alla verkar olika, troligen från abo.175
1000Åland. Kuvert med cirka 160 ++ märken 1990-talet till 2011. Verkar vara olika från abonnemang.100
1001Åland. 14 olika block fram till 2011, alla ++. Facit cirka 840:-75
1002Några kuvert med ++ Norge 1970-80-talet. Nominal 1100:- Nkr.330
1003Norge. 12 postfriska block, nr 1-3, 5-7, 9-14. Facit 800:-75
1004Frankrike 11 olika Rödakorshäften 1968-78, postfriskt. Mi 81 €.75
1005Några insticksblad med mindre parti ++ Finland, mest 1940-50-talet varav ett 30-tal kpl serier RK eller Tub, nästan alla olika. Facit totalt ca 2200:-150
1006Liten bunt med ett 25-tal svenska mjuka häften mest 1940-talet. Facit ca 3500:-275
1007Kuvert med 7 postfriska häften Berlin. Mi cirka 77 €50
1008Bunt med 12 ovikta sedlar från Korea. Vackra motiv.75
1009Bunt med 47 Färö-stämplar (nästan alla olika) på trycksak 14/9 74, danskt frimärke50
1010Maximikort 15/1 2015 nr 495-99 kpl, Svensk popexport.20
1011Åland ++ årssats 198410
1012Åland ++ årssats 199720
1013Kuvert med ++ Schweiz från början av 1980-talet, verkar olika. Totalt 52 Sfr nominal utan tillägg.60
1014Liten post ++ Grönland och Färöarna mest 2002-2005, bl.a. 6 block. Facit ca 670:-50
1015Island kuvert med ++ märken 2003-2005. 7 block ingår. Facit 1188:-100
1016Finland ++ årssats 1981. Facit 110:-16
1017Finland ++ årssats 1982. Facit 130.-20
1018Finland ++ årssats 1984. Facit 130:-20
1019Ryssland ++ 1992, verkar vara kpl med block och kleinbogen.50
1020Ryssland ++ 1993, verkar vara kpl i leverans-kuvert med block och kleinbogen.50
1021Ryssland ++ 1994, troligen kpl i leverans-kuvert med block och kleinbogen.50
1022Ryssland ++ 1998, troligen kpl med block och kleinbogen (bl.a. Mi 689 100 €). Tot Mi cirka 290 €.150
1023Ryssland ++ 1999 nästan kpl med serier, block och kleinbogen.100
1024Ryssland ++ 2000 kpl med 43 märken, 6 block och 9 miniark.100
1025Ett 50-tal objekt från länder utom Norden osålt vid tidigare auktioner. Tidigare utrop cirka 1500:- vilket är ungefärliga värdet i euro. Tillfälle!700
1026Ett 50-tal objekt från länder utom Norden osåld vid tidigare auktioner. Tidigare utrop cirka 1400:- vilket är ungefärliga värdet i euro. Tillfälle!650
1027Diverseparti beg och obeg hela världen på instickskort, ett 25-tal visirblad och två askar. Lite klipp ingår blandat med tvättade fri-märken. En del motivmärken ingår varav en del i block och ark.200
1028Samling svenska postfriska mjuka häften 1957-76 i två Lembit-pärmar. Facit cirka 21000 utan tillägg för markeringar. Allt monterat i plastblad med mellanlägg. God kvalité.1000
1029Ask med parti ++ Grönland mest 1980-90-talet med enstaka, 4-block, serier, några helark ( bl.a. F 220 Blå korset). Facit över 17500:-. Bunt svarttryck oräknat.500
1030Ask med mindre restpost med 15 färglikar-blad, Sverige äldre postfriskt och stämplat, några nyare kpl ++ serier samt några kuvert med blandat innehåll, även ngt utlandet.150
1031Åland. Parti med ett 90-tal brev, alla fran-kerade med ett eller två gutterpar. Alla stämplade Mariehamn. Inga FDC.100
1032Åland. Parti med 118 FDC fram till 2000, alla frankerade med ett eller två gutterpar. Alla brev med vinjetter.150
1033Åland. Parti med 78 FDC fram till år 2000. Flera block ingår. Alla med vinjetter40
1034Parti Finland ++ mest 1980-talet med flera olika block, häften m.m. Helark Nordia 1985 ingår. Facit totalt ca 6400:- Fin kval.350
1035Parti Färöarna ++ 1980-90-talet med kpl serier och en del block, även 4-block. Facit över 10.500:-300
1036Liten låda med stämplar på klipp sorterade i perg kuvert. Alla verkar vara 5 öre Lejon. Många småorter bland stämplarna300
1037Ask med parti Sverige ++ mest 1940-50-talet i strip, serier och en del häften. Facit över 10.000:-250
103810 insticksböcker med parti mest stämplat från Europa mestadels, t.ex. Norge, Schweiz, tyska områden, Rumänien, Polen, Tjeckoslo-vakien, motiv m.m.300
1039Kartong med några pärmar, insticksböcker, lösa blad och två askar, allt med frimärken diverse länder, mest Europa bl.a. pärm och lösa blad Schweiz. Till stor del äldre, mest stämplat.250
1040Diverseparti i mindre kartong som resturvals-häften, brev, vykort, pergamynkuvert med stämplat både Sverige och utlandet m.m.200
1041Gammalt dublettparti stämplat Sverige Oscar t.o.m. 1940-talet. Stämplar verkar inte vara bortsorterade då stickprov visar många läsbara, även prakt och lyx. Totalt säkert många tusen märken. Små och stora tjänste ingår.250
1042Kartong med 11 insticksböcker med parti mest stämplat diverse länder som Ungern, Rumänien, Polen, Österrike, Finland, USA m.fl. Mycket motiv ingår.300
1043Kartong med 11 större insticksböcker med parti stämplat diverse länder, bl.a. Norge, Danmark, Ungern, Sovjet, Belgien, USA, Polen, motiv som sport, flyg m.m.300
1044Parti med stämplat Sverige ringtyp och framåt på bunt insticksblad. Många läsbara stämplar men blandad märkeskvalité.150
10457 större insticksböcker med mest stämplat men även något ++/+ Finland, Norge, Island, Danmark äldre till nyare. Böckerna är ej fulla.200
1046Kartong med diversepost hela världen beg och obeg i insticksbok, 10 gamla urvalshäften, tre hemgjorda album m.m.200
1047Diversekartong med mindre sverigealbum, bunt brev mest Norden varav en del bättre frankeringar, ask med kuvert och påsar, block m.m.300
1048Diverseask med blandat Norden och hela världen ++/+/beg i insticksbok, pärm, urvals-häften och kuvert. Några FDC Island och bunt Tjeckoslovakien ingår.250
1049Samling BRD ++ fram till 1982 i två Borek album med fickor. Totalt ca 900 märken och ett 15-tal block. Massor med kpl serier.400
1050Parti Tyskland med områden, BRD, DDR, Berlin o.s.v. med mest stämplat och en del ++/+ i 6 större insticksböcker.300
1051Samling Sverige stämplat på SAFE dual bladsats 1855 – 2013 i 6 album med t.ex. 28 ex kongress/förening, ett 10-tal BC/CB, periodvis överkomplett. I början blandad kvalité. Massor med prakt- och lyxstämplar, en del lite sent stämplade och några Kiruna men i övrigt massor med bra ex. Rekommenderas!6000
1052Fem insticksböcker med beg och obeg fri-märken diverse länder och områden i Afrika och Asien. En del äldre ingår. Böckerna ej fulla. Tomma sidor här och där.200
1053Kartong med ett 10-tal större insticksböcker och ett par pärmar med märken diverse länder, mest stämplat, äldre och nyare, en del motiv o.s.v. En del är säkert massvara. Insatt utan ordning och ej genomgånget av mig. Lågt utrop.150
1054Som nummer 1053150
1055Som nummer 1053150
1056Restpost med bunt lösa blad med diverse Tyskland, England, Norge, USA m.m.100
1057Låda med 7 insticksböcker A4 med 8 dubbla sidor i vardera, gott skick. Mest begagnade märken från Jamaica, Honduras, Costa Rica, Bolivia, Canada m.m. men många tomma sidor i de flesta. Lågt utropspris.150
1058Ask med svenska sterbhusrester postfriskt 1940-70-talet på 15 visirblad, mestadels låga valörer, bunt automathäften samt några kuvert med serier. Bättre märken och serier finns.200
1059Mapp med gamla svenska ++ helark och arkdelar. Ett 25-tal helark Lilla Riksvapnet, medaljong, GV profil höger, små tjänste samt en del arkdelar samma period. Dessutom några utländska ark och arkdelar.250
1060Färöarna. Officiell årsbok 1987, inbunden med svarttryck. Facit 600:-60
1061Parti med cirka 350 mer eller mindre läsbara stämplar mest på Oscar till 1940-talet upp-satta på 8 svarta visirblad. En del prakt-stämplar ingår liksom många mindre orter.200
1062Postmusei samlarfolder nr 4 med Europa 93 med två olika avdrag och färdigt block25
1063Slanias 1000:e frimärke litografi av gravyrens mittparti nr 438/1200. Signerad av Slania. Postpris 600:-60
1064Som nummer 1063 men nr 719/120060
1065USA. Mi 2336 helark Elvis Presley. Nominal 40x29 cent = 11,6 dollar50
1066Som nummer 106550
1067Bunt gamla albumblad med beg och ++/+ motivmärken diverse länder, mest med motiv blommor. Totalt cirka 700 märken och ett par block.75
1068Slanias mapp Gustav III kröning, numrerat ex, nr 3748/8000. Inköpspris från Posten 698:- Svartavdrag och färdigt block ingår.100
1069Kartong med sterbhusrester på några visirblad och 7 insticksböcker m.m., bl.a. stämplat Sverige, motivmärken fåglar samt diverse länder200
1070Insticksbok och några lösa blad med ++ England 1960-70-talet, till största delen kpl serier. Totalt ca 460 märken.200
1071Liten insticksbok med kpl serier Norge ++ 1940-talet till 1965, ett par ex av vissa. Facit cirka 1475:-75
1072Skokartong med svenska brev, stämplade helsaker m.m. Till största delen äldre material. Några ringtypsbrev ingår.150
1073Skokartong full med beg och obeg helsaker samt brev, många pf till samlare, minnespost m.m.. En del brev till utlandet ingår. Mest Sverige och nästan bara äldre.200
1074Boken Svensk Form från 1994 med två ++ serier H 448.50
1075Ask med gamla stämplade och obeg Bayern, Hannover, Lübeck, Württemberg på bunt insticksblad. Katalogvärde över SEK 100000 men blandad kvalité och äkthet.450
1076Ask med parti Sverige ringtyp tandn 14 och stora tjänste tandn 14 och 13 uppsatta på blad. Många läsbara stämplar finns och många dyrare märken. Facit ca 45000:-1200
1077Parti 12 öre ringtyp t 14 uppsatta på blad. Totalt ca 980 ex. Läsbara stämplar finns.500
1078Bunt med ett 90-tal tyska block 1950-70-talet både stämplade och postfriska150
1079Samling utrotningshotade djur utgiven av WWF med ++ frimärken, FDC, maximikort samt informationstext till varje utgåva. Totalt ett 40-tal blad. Ingen pärm. Högt nypris.100
1080Samling utrotningshotade djur WWF del II med ++ frimärken, FDC, maximikort samt information. Totalt ca 45 blad. Ingen pärm. Högt nypris.100
1081Bunt med ca 120 brev BRD 1970-80-talet till samlarkontakt i Sverige, nästan alla till samma adressat, många rek och bättre fran-keringar. Samlarvänlig storlek.125
1082Ask med över ½ kg tvättade frimärken diverse länder, bl.a. massor med motivmärken. Måste vara många tusen. Mycket att plocka med.150
1083Mindre låda med diverse rester Sverige och utlandet i påsar och kuvert, på instickskort o.s.v. Lite kuriosamaterial ingår samt några brev och kort.100
1084Kartong med svenska och utländska brev varav en del äldre samt några vykort. En del rek ingår.200
1085Kartong med svenska och utländska frimärken i påsar och en del på klipp. Mycket att plocka med.200
1086Kartong med över 600 svenska beg helsaker 1880-talet till 1950-talet och flest från början av 1900-talet. Alla är monterade i plastblad av blandade sorter. En del järnvägsstplar.200
1087Åland. Bunt med ett 100-tal postfriska helark, alla verkar olika, och alla med gutterpar. Dessutom några vanliga helark. Facit över 67000:- samt tillägg för gutterparen. Tillfälle!1500
1088Restparti med diverse material som gammalt sverigealbum till 1920, Sverige ++ medal-jong, bunt brev, några rullrester, fuktskadade H och HA, några blad utlandet, ++ band-märken i insticksbok m.m. Mycket är användbart.250
1089Ask med ett 40-tal gamla tändsticksaskar, många med innehåll och helt oanvända.50
109012 äldre resturvalshäften från cirkulation med Sverige stämplat från Vapen och framåt. Uppsatt försäljningspris på resterande märken är över 8000:- Många bättre ingår.800
10915 kpl satser Stockholmiahäften med specimen-påtryck i folder.100
1092Åland. Parti med cirka 500 postfriska gutter-par. Mycket högt katalogvärde. Tillfälle!750
1093Danmark. ++ årssatser 1981-88 kpl. Postens original. Nominal ca 804:- Dkr240
1094Kartong med parti Sverige mest stämplat på visirblad i pärm, tre insticksböcker samt i pergamynkuvert och på några lösa blad.200
1095Bunt med cirka 120 svenska vykort Oscars-perioden till 1940-talet varav 35 frankerade med Oscar, en del medaljong, en del ofrankerade o.s.v.250
1096Skokartong full med påsar och kuvert samt ett par småaskar med diverse frimärken div länder, nästan bara stämplat. En del Norden ingår. Tusentals frimärken.200
1097Mindre låda med diversepost mest Tyskland div områden i två insticksböcker, mindre pärm och några perg kuvert. Även några andra länder.150
1098Mindre låda med diverse material i påsar, kuvert och på instickskort och blad. En del motiv ingår, även massvara.150
1099Parti mest stämplat diverse länder, mestadels Europa i 12 insticksböcker, bl.a. Sverige och övriga Norden, äldre och nyare. Alla böcker ej fulla.200
1100Bunt med ett 70-tal FDC Färöarna 1980-90-talet, många frankerade med fyrblock. Verkar vara vinjett på alla.35
1101Bunt med ett 40-tal urvalshäften med märken från diverse länder, även motiv. En del häften har varit cirkulerade, andra inte. Många billiga märken med bättre här och där.150
1102Dublettparti tyska riket, BRD och Berlin till stor del sorterat i kuvert nästan bara stämplat och något ++ mot slutet. Gammalt dubblett-parti.400
1103Parti med 250 svenska FDC 1984 och framåt, alla på Postens illustrerade kuvert. Mycket högt nypris. Många bättre ex. Billigt!50
1104Åland. Bunt med 55 FDC, alla frankerade med 4-block och alla med vinjett. Alla är olika.30
1105Bunt med 35 FDC utanför Norden, alla med vinjett.20
1106Bunt med 30 FDC Grönland, Danmark, Finland, Island eller Norge. Alla frankerade med block. Facit över 2500:-100
1107Bunt med 60 FDC Grönland 1980-90-talet varav en del frankerade med 4-block, flera bättre. De flesta har vinjetter.25
1108Parti med 500 svenska FDC 1960-80-talet. Bättre ingår. Slumpas!50
1109Skolåda med samling FDC Österrike 1970-80-talet, totalt cirka 430 brev i fin kvalité. Alla brev verkar ha vinjett.100
1110Åland. Bunt med cirka 230 olika FDC fram till 2011. Block och bättre ingår.75
1111Finland. Bunt med cirka 385 olika FDC 1974-2003. Massor med bättre brev, block o.s.v. Alla verkar ha vinjett.200