Länder utanför Norden

Objekt Nr:Beskrivning:Minimipris:
1368AZORERNA MH 1 ++ (10 €)10
1369AZORERNA MH 2 ++ (10 €)10
1370BERLIN Mi 60 (20 €)20
1371BERLIN Mi 104 (12 €)12
1372BERLIN Mi 105 + (22 €)22
1373BERLIN Mi 157 (12 €)12
1374BRD Mi 111 (20 €)20
1375BRD Mi 113 ++ (17 €)17
1376BRD Mi 113 (30 €)30
1377BRD Mi 115 (70 €)70
1378BRD Mi 116 (45 €)45
1379BRD Mi 118 (14 €)14
1380BRD Mi 121 (50 €)50
1381BRD Mi 134 ++ (200 €)200
1382BRD Mi 136 (19 €)19
1383BRD Mi 146 (120 €)120
1384BRD Mi 147 (20 €)20
1385BRD Mi 150 (16 €)16
1386BRD Mi 152 ++ (15 €)15
1387BRD Mi 153-54 kpl (40 €)40
1388BRD Mi 161 (18 €)18
1389BRD Mi 162 ++ (18 €)18
1390BRD Mi 163 (30 €)30
1391BRD Mi 164 ++ (22 €)22
1392BRD Mi 166 (25 €)25
1393BRD Mi 169 (10 €)10
1394BRD Mi 170 (20 €)20
1395BRD Mi 211 ++ (12 €)12
1396BRD Mi 214 ++ (12 €)12
1397BRD Mi 217-18 kpl (20 €)20
1398BRD Mi 225 (40 €)40
1399BRD Mi 232-33 kpl (14 €)14
1400BRD Mi 235-36 kpl (10 €)10
1401BRD Mi 246 (17 €)17
1402BRD Mi 846-59 ++ kpl (15 €)15
1403BRD Mi 1920-24 ++ kpl (15 €)15
1404DANZIG Mi 52 (18 €)18
1405DANZIG Mi 91 (140 €)140
1406DANZIG Mi 131 (55 €)55
1407DANZIG Mi 137 (30 €)30
1408DDR Mi 242 (24 €)24
1409DDR Mi 246-47 ++ kpl (16 €)16
1410DDR Mi 255 (50 €)50
1411DDR Mi 291 (15 €)15
1412DDR Mi 296-97 kpl (20 €)20
1413DDR Mi 298-99 kpl (16 €)16
1414DDR Mi 314 (18 €)18
1415EGYPTEN Mi 102 + (32 €)32
1416EGYPTEN Mi 162 (19 €)19
1417EGYPTEN Mi 163 (16 €)16
1418ENGLAND Mi 274-77 ++ kpl (16 €)16
1419ENGLAND MH O-18 ++ (300 €)300
1420ENGLAND MH 71 ++ (35 €)35
1421ENGLAND MH 84 ++ (70 €)70
1422ENGLAND MH 141 ++ (50 €)50
1423ESTLAND Block 4 ++ (40 €)40
1424FN New York Mi Block 1 I ++ (150 €)150
1425FRANKRIKE Mi 706 (10 €)10
1426FRANKRIKE Mi 871-76 ++ kpl (25 €)25
1427FRANKRIKE Mi 909-14 kpl (45 €)45
1428FRANKRIKE Mi 948-53 kpl (36 €)36
1429FRANKRIKE Mi 965-70 kpl (45 €)45
1430FRANKRIKE Mi 990 (18 €)18
1431FRANKRIKE Mi 1015-20 kpl (90 €)90
1432FRANKRIKE Mi 1076-77 kpl (10 €)10
1433FRANKRIKE Mi 1094-99 kpl (35 €)35
1434FRANKRIKE Mi 1106-08 kpl (12 €)12
1435FRANKRIKE Mi 1110-15 kpl (14 €)14
1436FRANKRIKE Mi 1349-54 kpl (14 €)14
1437FRANKRIKE Mi 1480 Zf ++ (22 €)22
1438ISRAEL Block 1 ++ (150 €)150
1439ISLE OF MAN Porto 17-24 ++ kpl12
1440JERSEY MH 2 ++ (14 €)14
1441JORDANIEN Mi 367-68 ++ kpl (11 €)11
1442JUGOSLAVIEN Block 13 och 14 ++40
1443LUXEMBURG Mi 495-500 ++ kpl60
1444MADEIRA MH 1 ++10
1445MADEIRA MH 2 ++10
1446NEDERLÄNDERNA Block 3 ++25
1447POLEN Mi 1166B – 73B i två 4-block10
1448POLEN Mi 1988-1995 ++ kpl Fåglar10
1449POLEN Mi 1898-1905 ++ kpl Hundar10
1450POLEN Mi 2041-47 ++ kpl samt block 43 och 44 ++10
1451PORTUGAL Mi 730-37 ++ kpl (140 €)140
1452PORTUGAL Mi 762-65 ++ kpl (50 €)50
1453RUMÄNIEN Mi 2214-21 ++ kpl (10 €)10
1454RYSSLAND Mi 220-22 ++ kpl kleinbogensats (12 €)12
1455RYSSLAND Mi 245-47 ++ kpl kleinbogensats (12 €)12
1456RYSSLAND Mi 263-65 ++ kpl kleinbogensats (10 €)10
1457RYSSLAND Mi 298,299 ++ kpl kleinbogensats (18 €)10
1458RYSSLAND Mi 308,311 ++ kleinbogensats (15 €)15
1459RYSSLAND Mi 364-65 ++ kleinbogensats (10 €)10
1460RYSSLAND Mi 389-91 ++ kleinbogen med och utan tilltryck (26 €)26
1461RYSSLAND Mi 397 ++ kleinbogen med och utan tilltryck (11 €)11
1462RYSSLAND Mi 415-17 ++ kleinbogen med och utan tilltryck (85 €)85
1463RYSSLAND Mi 437 ++ kleinbogen med och utan tilltryck (26 €)26
1464SCHWEIZ Mi 127 (25 €)25
1465SCHWEIZ Mi 146-48 kpl (18 €)18
1466SCHWEIZ Mi 254 (11 €)11
1467SCHWEIZ Mi 474 (17 €)17
1468SOVJET Mi 1092-1107 kpl (18 €)18
1469SOVJET Mi 5428B ++ kleinbogen (13 €)13
1470SPANIEN Mi 874-82 ++30
1471SPANIEN Mi 928 ++ (35 €)35
1472SPANIEN Mi 948 ++ (70 €)70
1473SPANIEN Mi 949 ++ (280 €)280
1474SPANIEN Mi 989-93 ++ kpl (60 €)60
1475SPANIEN Mi 998-1002 ++ kpl (50 €)50
1476TYSKLAND Mi 38 (18 €)18
1477TYSKLAND Mi 335 B (140 €)140
1478TYSKLAND Mi 538 (25 €)25
1479TYSKLAND Mi 543 (26 €)26
1480TYSKLAND Mi 664 ++ (13 €)13
1481TYSKLAND Mi 844-49 ++ kpl (14 €)14
1482TYSKLAND All bes Sow zon Mi 234-38 ++ kpl (14 €)14
1483TYSKLAND All bes Am + Brit zon Mi 108-10 ++ kpl (42 €)42
1484UNGERN Block 5 och 6 (100 €)100
1485VATIKANEN MH 2 ++ (12 €)12