Tomma album, pärmar, tillbehör

Objekt Nr:Beskrivning:Minimipris:
1309Bunt med 50 svarta blad som passar till Postens bruna och blå stora pärmar. Begagnat i gott skick.100
1310Som nummer 1309100
1311Ask med hundratals begagnade pergamyn-kuvert 98x62 mm. De flesta med en liten klisterlapp eller notering. Nypris i dag ca 75:- per 100 ex50
1312Låda med litteratur, 13 ex, bl.a. stämpelfakta, Automathäften av Lagerström, Handbok 1946, Postmusei årsbok 89, 90 och 91 m.m. Flera som nya.50
1313Leuchtturm bladsats Färöarna 1975-91 med fickor. Ingen pärm. Begagnat i gott skick.50
1314Färöarna. Leuchtturm album med bladsats 1975-96 med fickor. Grön pärm. Begagnat i gott skick.100
1315PFA:s stora bruna pärm med 20 blad och plats för 80 brev eller kort. Beg i gott skick.100
1316Som nummer 1315100
1317Som nummer 1315100
1318Norge. Lindner Falzlos album med bladsats 1942-71 kpl. Beg i mycket gott skick.75
1319Island. Lindner Falzlos album med bladsats 1992-2000 kpl (blad nr 67-89). Begagnat i gott skick75
1320Visirpärm med 40 svarta visirblad 3-or. Bbegagnat i gott skick100
1321Visirpärm med 40 svarta visirblad 4-or eller 5-or. Begagnat i gott skick.100
1322SAFE dual album Grönland from t.o.m. 1980. Begagnat i mycket gott skick.100
1323Visirpärm med 40 svarta visirblad 7-or. Begagnat i gott skick.150
1324Som nummer 1323.150