Tomma album, pärmar, tillbehör

Objekt Nr:Beskrivning:Minimipris:
11124 Lembit häftesalbum med 30 blad i vardera, mestadels 4-delade. Allt begagnat i gott skick.250
1113Visirpärm med 40 svarta visirblad 3-or. Begagnat i gott skick.100
1114Visirpärm med 40 svarta visirblad 4-or. Begagnat i gott skick.100
1115Visirpärm med 40 svarta visirblad 7-or. Begagnat i gott skick.150
1116Som nummer 1115150
1117PFA:s stora blå pärm med 20 blad och plats för 80 brev eller kort. Beg i gott kick.100
1118PFA:s stora bruna pärm med 20 blad och plats för 80 brev eller kort. Beg i gott skick.100
1119Som nummer 1118100
1120Som nummer 1118100
1121Grön pärm med Leuchtturm bladsats Sverige 1960-78 med fickor. En del postfriska märken finns kvar här och där.300
1122Leuchtturm bladsats Sverige 1936-72 med fickor i grön pärm där mekanismen är defekt (pinnarna släppt). En del postfriska och några stämplade märken ingår här och där.200
1123Leuchtturm bladsats Sverige 1973-93 med fickor i grön pärm med defekt mekanism. En del postfriska lågvalörer ingår.150