Länder utanför Norden

Objekt Nr:Beskrivning:Minimipris:
1011ALBANIEN Mi 642-44 kpl (17 €)17
1012BAYERN Mi 109 B II (140 €)140
1013BAYERN Mi 192 (18 €)18
1014BERLIN Mi 12 (10 €)10
1015BERLIN Mi 13 (30 €)30
1016BERLIN Mi 32 (10 €)10
1017BERLIN Mi 60 (20 €)20
1018BERLIN Mi 66 (17 €)17
1019BERLIN Mi 77 (25 €)25
1020BERLIN Mi 85 (50 €)50
1021BERLIN Mi 104 (12 €)12
1022BERLIN Mi 106 (20 €)20
1023BERLIN Mi 106-09 kpl på minneskort 18/10 53100
1024BERLIN Mi 128 ++ (23 €)23
1025BERLIN Mi 140-54 ++ kpl 16 olika55
1026BERLIN Mi 149 (10 €)10
1027BERLIN Mi 182-86 ++ kpl (15 €)15
1028BERLIN Mi 199-213 ++ kpl (12 €)12
1029BERLIN Mi 286-90 ++ kpl i 4-block24
1030BERLIN Mi 286R – 290R ++ kpl (54 €)54
1031BERLIN Mi 359-70 ++ kpl (12 €)12
1032BERLIN Mi 403,404,406,407 ++ alla i par (24 €)24
1033BERLIN Mi 494-507 ++ kpl (20 €)20
1034BERLIN Mi 673-77 ++ kpl i vågräta par (25 €)25
1035BRASILIEN Mi 376-86 + kpl (100 €)100
1036BRD Mi 111 ++ (50 €)50
1037BRD Mi 116 + (25 €)25
1038BRD Mi 116 (45 €)45
1039BRD Mi 121 – 22 + kpl (50 €)50
1040BRD Mi 132 + (15 €)15
1041BRD Mi 133 + (35 €)35
1042BRD Mi 136 (19 €)19
1043BRD Mi 139 +30
1044BRD Mi 141 (50 €)50
1045BRD Mi 141-42 kpl (100 €)100
1046BRD Mi 146 (120 €)120
1047BRD Mi 147 + (30 €)30
1048BRD Mi 147 (20 €)20
1049BRD Mi 150 (16 €)16
1050BRD Mi 153-54 + kpl (18 €)18
1051BRD Mi 153-54 kpl (40 €)40
1052BRD Mi 155 (10 €)10
1053BRD Mi 158 (12 €)12
1054BRD Mi 161 (18 €)18
1055BRD Mi 163 + (13 €)13
1056BRD Mi 163 (30 €)30
1057BRD Mi 166 (25 €)25
1058BRD Mi 170 (20 €)20
1059BRD Mi 172 (28 €)28
1060BRD Mi 174 (10 €)10
1061BRD Mi 175 (10 €)10
1062BRD Mi 179,181,183-86,259-60 alla y och ++ med fluor. Heuss (68 €)68
1063BRD Mi 187 ++ (15 €)15
1064BRD Mi 200-03 + kpl (22 €)22
1065BRD Mi 232-33 kpl (14 €)14
1066BRD Mi 235-36 kpl (10 €)10
1067BRD Mi 241-42 ++ kpl (10 €)10
1068BRD Mi 243-46 kpl (22 €)22
1069BRD Mi 246 (17 €)17
1070BRD Mi 297-300 kpl (11 €)11
1071BRD Mi 506-10 ++ kpl 4-block (60 €)60
1072BRD Mi 506R – 510R ++ kpl (39 €)39
1073BRD Mi 846-59 ++ kpl (15 €)15
1074BRD Mi 1134-38 ++ kpl (17 €)17
1075BRD Mi 1139-43 ++ kpl i 5 par (28 €)28
1076BRD Mi MH 4 x ++ (30 €)30
1077BRD Block 2 ++ (25 €)25
1078BRD Block 2 (50 €)50
1079BRD Block 3 (15 €)15
1080BRITISCH HONDURAS Mi 14. Klipp med 1½ märke stpl Belize50
1081BULGARIEN Block 111 ++ (20 €)20
1082BULGARIEN Block 116 ++ (25 €)25
1083BULGARIEN Block 126 ++ (10 €)10
1084DANZIG Mi 12 (15 €)15
1085DDR Mi 242 (24 €)24
1086DDR Mi 243-44 kpl (65 €)65
1087DDR Mi 244 (40 €)40
1088DDR Mi 246-47 (22 €)22
1089DDR Mi 251 ++ (25 €)25
1090DDR Mi 255 (50 €)50
1091DDR Mi 256-59 kpl (75 €)75
1092DDR Mi 270 (25 €)25
1093DDR Mi 273-74 kpl (30 €)30
1094DDR Mi 275 (10 €)10
1095DDR Mi 276-79 kpl (26 €)26
1096DDR Mi 280-81 kpl (32 €)32
1097DDR Mi 282-83 kpl (45 €)45
1098DDR Mi 284 (34 €)34
1099DDR Mi 286 (40 €)40
1100DDR Mi 288 (55 €)55
1101DDR Mi 289-92 kpl (50 €)50
1102DDR Mi 292 (15 €)15
1103DDR Mi 296 (10 €)10
1104DDR Mi 296-97 kpl (20 €)20
1105DDR Mi 303-06 kpl (25 €)25
1106DDR Mi 308-10 kpl (14 €)14
1107DDR Mi 320-21 kpl (14 €)14
1108DDR Mi 324 ++ (25 €)25
1109DDR Mi 510-11 ++ kpl (20 €)20
1110DDR Mi 512-15 ++ kpl (20 €)20
1111DDR Mi 516-17 ++ kpl (17 €)17
1112DDR Mi 609-15 ++ kpl (14 €)14
1113DDR Mi 926-33 i kleinbogen (90 €)90
1114DDR Mi 1039-44 i 6-block (50 €)50
1115DDR Block 13 (180 €)180
1116DDR Block 14 ++ (12 €)12
1117DDR Block 20,21,22 kpl (24 €)24
1118DDR FDC 1/5 5215
1119ENGLAND Mi 101 (100 €) F.100
1120ENGLAND Mi 237-40 ++ kpl (12 €)12
1121ENGLAND Mi 732-34 ++ kpl (35 €)35
1122ENGLAND MH 107 ++ (15 €)15
1123FALKLANDSÖARNA Mi 534-37 ++ kpl11
1124FRANKRIKE Block 12 ++ (17 €)17
1125FRANKRIKE Block 14 ++ (14 €)14
1126GIBRALTAR Mi 392-94 ++ kleinbogensats (15 €)15
1127GIBRALTAR Mi 432-46 ++ kpl (40 €)40
1128GIBRALTAR Mi 451-52 ++ kpl kleinbogen-sats (10 €)10
1129GIBRALTAR Mi 519-20 ++ kpl kleinbogen-sats (25 €)25
1130GIBRALTAR Mi 544-47 ++ kpl kleinbogen-sats (35 €)35
1131GIBRALTAR Mi 590-93 ++ kpl kleinbogen-sats (25 €)25
1132GIBRALTAR Mi 638-41 ++ kpl kleinbigen-sats (40 €)40
1133GREKLAND Mi 734-44 ++ kpl (30 €)30
1134GREKLAND Mi 835-44 ++ kpl (12 €)12
1135GREKLAND Mi 748-64 ++ kpl (50 €)50
1136GREKLAND Mi 1130-.46 ++ kpl (11 €)11
1137GREKLAND Block 8 ++ (12 €)12
1138GREKLAND Block 9 ++ (20 €)20
1139ITALIEN Mi 772 (10 €)10
1140ITALIEN Mi 796-97 kpl (90 €)90
1141ITALIEN Mi 804 (28 €)28
1142ITALIEN Block 3-8 ++ kpl (38 €)38
1143JUGOSLAVIEN Mi 362-65 kpl (15 €)15
1144LUXEMBURG Mi 252-56 + kpl60
1145LUXEMBURG Block 16 ++ (10 €)10
1146LUXEMBURG Block 17 ++ (10 €)10
1147MONACO Mi 2 (30 €)30
1148MONACO Mi 14 (14 €)14
1149MONACO Mi 16 (22 €)22
1150MONACO Mi 1437-40 ++ kpl (17 €)17
1151MONACO Block 11 ++ (20 €)20
1152MONACO Block 11 (20 €)20
1153MONACO Block 12 ++ (25 €)25
1154MONACO Block 12 (25 €)25
1155MONACO Block 14 ++10
1156MONACO Block 1410
1157MONTSERRAT Mi 741-45 ++ kpl med block 52 (12 €)12
1158MONTSERRAT Mi 888-91 ++ kpl10
1159NEDERLÄNDERNA Mi 2 (25 €)25
1160NEDERLÄNDERNA Mi 10 chu (25 €)25
1161NEDERLÄNDERNA Mi 70 (32 €)32
1162NEDERLÄNDERNA Mi 196-200 kpl 5 olika (22 €)22
1163NEDERLÄNDERNA Mi 212 A (26 €)26
1164NEDERLÄNDERNA Mi 249-52 kpl55
1165NEDERLÄNDERNA Mi 257-60 + kpl25
1166NEDERLÄNDERNA Mi 265 (25 €)25
1167NEDERLÄNDERNA Mi 268 A – 71 A kpl26
1168NEDERLÄNDERNA Mi 277-80 + kpl40
1169NEDERLÄNDERNA Mi 583-86 ++ kpl25
1170NEDERLÄNDERNA Mi 61114
1171NEDERLÄNDERNA Mi 944-45 ++15
1172NORDKOREA Mi 2825-30 ++ kpl10
1173PALESTINA Mi 1-5 ++ kpl kleinbogensats (50 €)50
1174PARAGUAY Block 4 ++. (20 €)20
1175PORTUGAL Mi 456-71 + kpl50
1176PORTUGAL Block 50 ++ (20 €)20
1177PORTUGAL Block 51 ++ (15 €)15
1178PORTUGAL Block 54 ++ (10 €)10
1179PORTUGAL Block 55 ++ (12 €)12
1180PORTUGAL Block 66 ++ (11 €)11
1181PORTUGAL Block 68 ++ (13 €)13
1182PORTUGAL Block 72 ++ (11 €)11
1183PORTUGAL Block 74 ++ (13 €)13
1184PORTUGAL AZORERNA Block 7 ++10
1185PORTUGAL AZOREENA Block 8 ++10
1186PORTUGAL AZORERNA Block 10 ++12
1187PORTUGAL MADEIRA Block 7 ++15
1188RAS AL KHALMA Block 1A, 2A, 3A ++12
1189RUMÄNIEN Mi 836-46 ++ kpl (13 €)13
1190RUMÄNIEN Mi 1201-04 ++ kpl (12 €)12
1191RUMÄNIEN Mi 3189-90 kpl i kleinbogen15
1192RUMÄNIEN Block 55 (10 €)10
1193RUMÄNIEN Block 56 (10 €)10
1194RUMÄNIEN Block 59 (12 €)12
1195SACHSEN Mi 4 (15 €)15
1196SALOMON ISLANDS Mi 579-628 ++ 50 märken i helt ark. (50 €)25
1197SCHWEIZ Mi 6 I par, kort riss i samband med liten tunn fläck vänster marginal. (Mi special 3000 €) F.500
1198SCHWEIZ Mi 35 (60 €)60
1199SCHWEIZ Mi 73 (40 €)40
1200SCHWEIZ Mi 121-23 kpl (15 €)15
1201SCHWEIZ Mi 146-48 kpl (18 €)18
1202SCHWEIZ Mi 147 (11 €)11
1203SCHWEIZ Mi 178 (80 €)80
1204SCHWEIZ Mi 227 (14 €)14
1205SCHWEIZ Mi 228 (50 €)50
1206SCHWEIZ Mi 275 (11 €)11
1207SCHWEIZ Mi 290 (13 €)13
1208SCHWEIZ Mi 324 (22 €)22
1209SCHWEIZ Mi 335-43 kpl (28 €)28
1210SCHWEIZ Mi 434 (22 €)22
1211SCHWEIZ Mi 474 (17 €)17
1212SCHWEIZ Mi 518 ++ (45 €)45
1213SCHWEIZ Mi 575-79 kpl (24 €)24
1214SCHWEIZ Block 16 ++ (18 €)18
1215SCHWEIZ Block 17 ++ (40 €)40
1216SAAR Mi 43 (17 €)17
1217SAAR Mi 314-15 ++ kpl (15 €)15
1218SAAR Mi 316 ++ (15 €)15
1219SHARJAH Mi 198-203 ++ kpl (17 €)17
1220SOVJET Mi 499-508 kpl (120 €)120
1221SOVJET Mi 4788-91 ++ kpl (12 €)12
1222SOVJET Mi 4810-13 ++ kpl (12 €)12
1223SOVJET Mi 3749-58 kleinbogensats50
1224SOVJET Mi 5409-20 ++ block10
1225SPANIEN Mi 3036-59 ++ kpl 2 ark12
1226SYDKOREA Mi 63-64 ++ kpl rufftandat (100 €)100
1227TAIWAN Mi 470-73 ++ kpl (200 €)200
1228TAIWAN Mi 599-602 ++ kpl (60 €)60
1229TJECKIEN Mi 39-40 kpl kleinbogensats20
1230TJECKOSLOVAKIEN Mi 2638 Klein-bogen. (10 €)10
1231TJECKOSLOVAKIEN Mi 2979-81 kpl kleinbogensats. (40 €)40
1232TJECKOSLOVAKIEN Block 58 (15 €)15
1233TJECKOSLOVAKIEN Block 65 (10 €)10
1234TJECKOSLOVAKIEN Block 73 (10 €)10
1235TYSKLAND Mi 80 B (35 €)35
1236TYSKLAND Mi 136 I (12 €)12
1237TYSKLAND Mi 137 I (20 €)20
1238TYSKLAND Mi 138 I (16 €)16
1239TYSKLAND Mi 233 (30 €)30
1240TYSKLAND Mi 364-67 kpl (35 €)35
1241TYSKLAND Mi 381 + (24 €)24
1242TYSKLAND Mi 538 (25 €)25
1243TYSKLAND Mi 539 (55 €)55
1244TYSKLAND Mi 543 (26 €)26
1245TYSKLAND Mi 596 (26 €)26
1246TYSKLAND Mi 597 (219 €)19
1247TYSKLAND Mi 609-16 kpl (22 €)22
1248TYSKLAND Mi 686-88 kpl (17 €)17
1249TYSKLAND Mi 773-78 ++ kpl (60 €)60
1250TYSKLAND Mi 806-09 ++ kpl (20 €)20
1251TYSKLAND Mi 814 ++ (22 €)22
1252TYSKLAND Mi 823-25 ++ kpl (10 €)10
1253TYSKLAND Mi 873-85 kpl (24 €)24
1254TYSKLAND Mi 909 +10
1255TYSKLAND LOKALUTGÅVA STORKOW Mi 9-14 A ++ kpl (19 €)19
1256TYSKLAND All bes, Am + Brit zon Mi 66 II (16 €)16
1257TYSKLAND All bes, Am + Brit zon Mi 67 II. (16 €)16
1258TYSKLAND All bes, Am + Brit zon Mi 100 I (28 €)28
1259TYSKLAND All bes, Am + Brit zon Mi 103-05 kpl (11 €)11
1260TYSKLAND All bes, Am + Brit zon Mi 106-07 kpl (28 €)28
1261TYSKLAND All bes, Am + Brit zon Mi 108-10 kpl (45 €)45
1262TYSKLAND All bes, Am + Brit zon Mi 110 (30 €)30
1263UNGERN Mi 4075 A – 80 A ++ samt block 208 A (13 €)13
1264UNGERN Block 19 (50 €)50
1265UNGERN Block 2050
1266UNGERN Block 23 I (40 €)40
1267UNGERN Block 24 (50 €)50
1268UNGERN Block 25 (40 €)40
1269UNGERN Block 26 A (45 €)45
1270UNGERN Block 27 A (35 €)35
1271UNGERN Block 28 A (40 €)40
1272UNGERN Block 29 (15 €)15
1273UNGERN Block 30 A (25 €)25
1274UNGERN Block 33 A (22 €)22
1275UNGERN Block 34 A (10 €)10
1276UNGERN Block 38 A (10 €)10
1277VATIKANEN Mi 180-84 ++ kpl (100 €)100
1278WEST SACHSEN Mi 137 X (25 €)25
1279ÖSTERRIKE Mi 524-29 + kpl75
1280ÖSTERRIKE Mi 545-50 + kpl125
1281ÖSTERRIKE Mi 551-54 kpl (350 €)350
1282ÖSTERRIKE Mi 1012-16 ++ kpl (60 €)60
1283WÜRTTEMBERG Mi 280 (55 €)55