Sverige postfriska mjuka häften
Lägst kvalité 4, oftast högre. Vid lägre kvalité än 4 finns resp defekt angiven. Nummer enligt Facit, ibland kompletterat med Häfteshandboken.

Objekt Nr:Beskrivning:Minimipris:
92H 1 kontrollmärke M. (12000)2400
93H 9 R. (300)60
94H 9 O (300)60
95H 10 R (300)60
96H 10 O (300)60
97H 13 R KPV på 8 märken, notering på omslaget, spår av fastsättare på baksidan (6160)500
98H 16 R (200)40
99H 16 O (200)40
100H 18 II Ab O (3000)600
101H 21 R (2500)500
102H 23 R (800)160
103H 23 O (800)160
104H 24 O vågr veck på inlagorna på ett ställe (2200)200
105H 25 II R lite slitet omslag (1200)100
106H 26 R (1100)220
107H 26 O (1100)220
108H 27 R (1200)240
109H 28 R (2500)500
110H 29 (600)120
111H 30 veck på bakre omslag (800)80
112H 31 (2000)400
113H 32 B (4000)800
114H 33 CC O (700)140
115H 34 BC (2475)480
116H 34 CC delat kn 79/ (937)180
117H 35 CC delat kn 709/ (1625)320
118H 36 CC R (1000)200
119H 36 CC O notering på omslaget (1000)100
120H 37 CC R (1500)300
121H 38 CC R cyls 1h (1062)200
122H 38 CC O (850)170
123H 39 CC R (1000)200
124H 39 CC O (1000)200
125H 40 CC R (1500)300
126H 41 A CC O (2400)480
127H 42 yb CC R notering på omslaget (1300)100
128H 42 xa CC O (1300)260
129H 43 A R CC (1400)280
130H 43 B CC litet omslagsveck (1200)120
131H 53 (4000)800
132H 54 x (400)80
133H 55 b cyls 2 (2200)440
134H 56 cyls 1 (150)30
135H 56 cyls 2 (150)30
136H 57 (900)180
137H 58 B (600)120
138H 59 (900)180
139H 61 a (200)40
140H 62 (400)80
141H 65:O (1000)200
142H 66 B cyls 2 (170)34
143H 68 B (220)44
144H 69 (200)40
145H 70 (1000)200
146H 72 A (450)90
147H 75 cyls 1 (150)30
148H 75 cyls 2 (150)30
149H 76 cyls 1 (350)70
150H 76 cyls 2 (350)70
151H 77 (400)80
152H 78 cyls 1h (160)32
153H 79 B b1 cyls 2 (105)20
154H 80 cyls 1h (700)140
155H 81 cyls 1h (145)28
156H 81 cyls 2 (170)34
157H 82 cyls 1 (125)24
158H 82 cyls 2 (125)24
159H 84 cyls 2 (150)30
160H 86 cyls 2h (200)40
161H 88 (250)50
162H 89 cyls 2 (325)64
163H 91 cyls 1 (95)18
164H 91 cyls 2 (95)18
165H 96 A (300)60
166H 97 cyls 1 (120)24
167H 98 cyls 2 (120)24
168H 101 (200)40
169H 104 cyls 1 (350)70
170H 105 (225)44
171H 106 B1a cyls 2 (900)180
172H 106 B2a (350)70
173H 108 (240)48
174H 110 B (240)48
175H 111 cyls 1 (175)34
176H 112 cyls 1 (175)34
177H 112 cyls 2 (175)34
178H 117 A2 (900)180
179H 136 O delat kn /99 (260)52
180H 147 C (350)70
181H 165 B2b (200)40
182H 186 A1 varit felvikt (700)50
183H 188 B IV O cyls 2 + kn 6183120
184H 190 D1b litet streck på omslaget, obet slitna omslagshörn, mycket ovanligt häfte (23000)2500
185H 194 A cyls 2 + delat kn /768020
186H 205 A T1 delat kn /575 + cyls 130
187H 205 A T2 ryggtryck 6x2,5 (325)64
188H 206 C delat kn +3,5 + cyls 115
189H 210:O T1 cyls 1 + kn 3357825
190H 210:1 T1 cyls 1 + delat kn 1/30
191H 211 A240
192H 211 A III (1200)240
193H 211 B II O (2800)560
194H 211 B III a R (2700)540
195H 212 Aa (1200)240
196H 212 Ab R (2600)520
197H 212 Ab O (1800)360
198H 212 B ryggtryck150
199H 216 A delat kn +2½ + cyls 120
200H 216 A delat kn +2½ + cyls 220
201H 217 ryggtryck 8x2 svart (170)34
202H 218 ryggtryck 6x3,5 (120)24
203H 219 delat kn 228/ antikva (170)34
204H 219 ryggtryck 6x3,5 (120)24
205H 225 A ryggtryck + kanonport (100)20
206H 228 B I delat kn +3½ + cyls 250
207H 233 ryggtryck 6x2,5 + cyls 120
208H 234 A ryggtryck 8x2 (232)46
209H 239 ryggtryck 6x2,5 (120)24
210H 240 ryggtryck 6x2,5 (110)22
211H 249 A cyls 2 + kn 1103640
212H 250 delat kn +2½ + cyls 210
213H 251 A cyls 2 + kn 9263820
214H 252 cyls 1 + kn 8346720
215H 253 cyls 1 + delat kn 1½+35
216H 253 cyls 1 + kn 70104 (190)38
217H 253 cyls 2 + kn 70251 (190)38
218H 254 A ryggtryck 6x3,5 (150)30
219H 255 ryggtryck 6x3,5 (130)26
220H 258 A1 ryggtryck 8x2 + cyls 250
221H 258 B (2200)440
222H 259 A II ryggtryck 6x2,5 (180)36
223H 259 B II ryggtryck 6x2,5 (330)66
224H 263 A cyls 1 + kn 2263110
225H 263 A cyls 2 + kn 2263410
226H 265 II cyls 1 fana + delat kn 648/35
227H 273 ryggtryck + cyls 110
228H 273 ryggtryck + cyls 210
229H 274 A cyls 1 + kn 08351 (90)18
230H 274 A cyls 2 + kn 02528 (90)18
231H 281 ryggtryck + cyla 1 fana20
232H 281 cyls 2 + kn 76253 antikva (738)140
233H 284 cyls 1 + delat kn +2½10
234H 284 cyls 2 + delat kn +2½10
235H 284 delat kn /196 + cyls 212
236H 286 A cyls 1 + kn 6537520
237H 286 A cyls 2 + kn 6537220
238H 288 cyls 1 + kn 1476915
239H 288 cyls 2 + kn 0773215
240H 288 ryggtryck + cyls 215
241H 289 A cyls 1 + kn 6314215
242H 289 A ryggtryck + kn 6314315
243H 291 cyls 2 + kn 5703415
244H 291 ryggtryck + kn 37665100
245H 297 Aa cyls 1 + kn 4610315
246H 297 Aa cyls 2 + kn 5759715
247H 297 Ba kn 88588 obs numret!15
248H 301 A:1 ryggtryck + kn 25845325
249H 301 A:2 (150)30
250H 301 D:2 kn 31258812
251H 303 cyls 1 + kn 2839310
252H 303 cyls 2 + kn 4438010
253H 303 ryggtryck + cyls 110
254H 305 A ryggtryck + cyls 1 fana13
255H 305 A cyls 2 + kn 1877713
256H 306 cyls 1 + kn 0613010
257H 306 cyls 2 + kn 6079310
258H 309 ryggtryck + kn 6483510
259H 312:4 ryggtryck (250)50
260H 319 ryggtryck + cyls 211
261H 320 A ryggtryck + cyls 113
262H 320 A ryggtryck + cyls 213
263H 322 ryggtryck + kn 47793 + klumpfot15
264H 326 cyls 2 + kn 8677914
265H 331 ryggtryck + cyls 110
266H 331 ryggtryck + cyls 210
267H 331 ryggtryck + kn 4985510
268H 333 cyls 1 + kn 3241914
269H 333 ryggtryck + kn 0006014
270H 334 kn 43134 obs numret!14
271H 334 cyls 2 + kn 6407614
272H 334 ryggtryck + cyls 214
273H 335 ryggtryck + cyls 210
274H 336 ryggtryck + cyls 214
275H 338 A cyls 1 + kn 4522116
276H 339 ryggtryck + cyls 140
277H 340 B1 ryggtryck + kn 09037840
278H 342 ryggtryck + cyls 116
279H 342 ryggtryck + cyls 2 slinga16
280H 342 ryggtryck + kn 6923816
281H 343 ryggtryck + cyls 113
282H 345 A1 med variant: Tråden i ornamentet15
283H 346 cyls 2 + kn 06751718
284H 346 ryggtryck + kn 7449018
285H 347 A ryggtryck + kn 15794719
286H 347 B ryggtryck + kn 242921 mittplac.19
287H 348 kn 60906 obs numret!13
288H 348 cyls 1 + kn 6090913
289H 348 ryggtryck + cyls 115
290H 348 ryggtryck + kn 1037715
291H 349 cyls 1 + kn 6687118
292H 349 ryggtryvk + cyls 118
293H 349 ryggtryck + kn 9047518
294H 350 A ryggtryck + cyls 219
295H 352 cyls 1 + kn 2225216
296H 352 cyls 2 + kn 6287116
297H 352 ryggtryck + cyls 216
298H 352 ryggtryck + kn 0792816
299H 353 a ryggtryck + cyls 214
300H 354 a ryggtryck + cyls 120
301H 354 a ryggtryck + kn 0072820
302H 354 b cyls 1 + kn 1391215
303H 354 b ryggtryck + cyls 220
304H 355 I ryggtryck + kn 8072120
305H 355 II kn 07170 obs numret!19
306H 355 II cyls 1 + kn 9273219
307H 356 cyls 1 + kn 5122915
308H 356 ryggtryck + kn 5389320
309H 357 cyls 1 + kn 1518620
310H 357 ryggtryck + cyls 120
311H 357 ryggtryck + kn 9110120
312H 358 ryggtryck + cyls 125
313H 358 ryggtryck + kn 0667716
314H 360 ryggtryck + cyls 120
315H 360 ryggtryck + cyls 220
316H 360 ryggtryck + kn 9452720
317H 361 a cyls 1 + kn 4300211
318H 361 a cyls 2 + kn 4352111
319H 362:O ryggtryck + cyls 121
320H 362:O ryggtryck + kn 9414021
321H 362:1 cyls 2 + kn 14188 (180)36
322H 362:1 ryggtryck + cyls 121
323H 362:1 ryggtryck + cyls 221
324H 363 kn 28382 obs numret!13
325H 363 cyls 1 + kn 6110813
326H 363 ryggtryck + cyls 113
327H 363 ryggtryck + kn 5130020
328H 364 a ryggtryck + cyls 211
329H 364 a ryggtryck + kn 91944711
330H 365 A2 (200)40
331H 365 A2 cyls 1 (700)140
332H 365 A2 cyls 2 (700)140
333H 365 A2 kn 69835 (750)150
334H 365 A2 cyls 1 + kn 68787 (1800)360
335H 365 A2 cyls 2 + kn 68784 (1800)360
336H 365 A2 4 ex (800)95
337H 365 B kn 88245 (765)150
338H 367 cyls 2 (200)40
339H 367 ryggtryck (250)50
340H 367 cyls 2 + kn 79628 (300)60
341H 367 ryggtryck + cyls 2100
342H 370 cyls 1 + kn 3248417
343H 370 cyls 2 + kn 4529917
344H 371 a A1 cyls 1 + kn 93200310
345H 371 A2b (450)90
346H 372 ryggtryck + cyls 140
347H 372 ryggtryck + kn 0089222
348H 373 A cyls 1 + kn 6775614
349H 373 B cyls 1 + kn 2659914
350H 374 cyls 1 + kn 0147421
351H 374 cyls 2 + kn 2164121
352H 374 ryggtryck + cyls 221
353H 374 ryggtryck + kn 8311721
354H 375 cyls 1 + kn 3702718
355H 375 cyls 2 + kn 3784018
356H 377 cyls 1 + kn 8675418
357H 377 ryggtryck + cyls 118
358H 378 a cyls 1 + kn 0061516
359H 378 a cyls 2 slinga + kn 5459016
360H 378 a ryggtryck + cyls 116
361H 378 a ryggtryck + kn 1566516
362H 378 b cyls 1 + kn 8487816
363H 378 b ryggtryck + cyls 116
364H 379 cyls 1 + kn 6315916
365H 379 cyls 2 + kn 2772016
366H 379 smalt ryggtryck16
367H 380 cyls 1 + kn 2970116
368H 380 kn 63979 + delad cyls 2 äkta par32
369H 380 delad cyls 2 äkta par + kn 2372232
370H 380 ryggtryck + cyls 2 slinga16
371H 380 ryggtryck + kn 9992916
372H 381 kn 64046 obs numret!24
373H 381 cyls 1 + kn 0431524
374H 381 ryggtryck + cyls 124
375H 381 ryggtryck + cyls 224
376H 381 ryggtryck + cyls 1 + kn 60267 TRIPPEL200
377H 382 ryggtryck + cyls 114
378H 382 kn 18116 + cyls 2 fot14
379H 382 cyls 2 slinga + kn 1618314
380H 383 ryggtryck + kn 0541818
381H 385 A cyls 1 + kn 4422222
382H 385 A cyls 2 + kn 5315322
383H 385 B cyls 1 + kn 5648722
384H 385 B cyls 2 + kn 0216522
385H 385 B ryggtryck + cyls 222
386H 388 ryggtryck + cyls 218
387H 390 I cyls 2 + kn 2389824
388H 390 I ryggtryck + cyls 224
389H 390 I ryggtryck + kn 4009024
390H 390 I smalt ryggtryck + cyls 150
391H 391 cyls 1 + kn 7409624
392H 391 ryggtryck + cyls 124
393H 391 ryggtryck + cyls 2 fot24
394H 392 I cyls 1 + kn 9107123
395H 392 I ryggtryck + cyls 223
396H 392 II ryggtryck + extra kotte (200)40
397H 393 cyls 1 + kn 6197418
398H 393 ryggtryck + kn 4343518
399H 394 cyls 1 + kn 1686619
400H 394 cyls 2 + kn 8868119
401H 396 ryggtryck (110)22
402H 397 ryggtryck (220)44
403H 398 cyls 1 + kn 6328524
404H 398 ryggtryck + kn 2106624
405H 398 ryggtryck + cyls 1 + kn 85845 TRIPPEL200
406H 399 cyls 1 + kn 2322019
407H 399 cyls 2 + kn 2301319
408H 400 A cyls 1 + kn 2452228
409H 401 A cyls 2 + kn 7736725
410H 401 A ryggtryck + cyls 125
411H 401 B cyls 2 + kn 4638525
412H 401 B ryggtryck + cyls 225
413H 402 cyls 1 + kn 6719325
414H 402 cyls 2 + kn 1142025
415H 402 ryggtryck + cyls 125
416H 402 ryggtryck + cyls 225
417H 402 ryggtryck + kn 8467225
418H 403 cyls 1 + kn 2961222
419H 403 cyls 2 + kn 2716122
420H 404 cyls 1 + kn 0091220
421H 404 cyls 2 + kn 9372720
422H 404 smalt ryggtryck20
423H 404 ryggtryck + cyls 120
424H 405 ryggtryck + kn 40430 ovanligt250
425H 407 ryggtryck + kn 1911220
426H 407 cyls 1 + kn 2792720
427H 407 Bb ryggtryck + cyls 120
428H 407 Bb ryggtryck + cyls 2 fot20
429H 407 Bb ryggtryck + cyls 2 slinga20
430H 407 Bb ryggtryck + kn 1365620
431H 409 ryggtryck + cyls 120
432H 409 ryggtryck + cyls 220