Sverige postfriska mjuka häften

Objekt Nr:Beskrivning:Minimipris:
79H 9 O (300)60
80H 16 R (200)40
81H 18 II Ab O (3000)600
82H 54 x (350)70
83H 60 B (110)110
84H 61 cyls 2v (300)60
85H 63 I (600)120
86H 67 B cyls 2h (435)86
87H 69 O cyls 2 (275)54
88H 70 (1000)200
89H 70 cyls 2 (1400)280
90H 71 II B II cyls 1v (200)40
91H 71 II B II cyls 2 (175)34
92H 72 cyls 2 (850)170
93H 73 cyls 1h (155)30
94H 73 bruten penna t.v. + cyls 1v (230)46
95H 74 cyls 2v (325)64
96H 75 cyls 1 (150)30
97H 76 cyls 1 (350)70
98H 77 (400)80
99H 77 cyls 1h (500)100
100H 78 cyls 1 (135)26
101H 79 B b1 cyls 1 (105)20
102H 80 cyls 1h (700)140
103H 81 (70)14
104H 81 cyls 1h (145)28
105H 81 cyls 1v (145)28
106H 82 cyls 1 (125)24
107H 82 cyls 2 (125)24
108H 83 B cyls 1 (250)50
109H 83 B vågr streck i inhäftningsremsan (275)54
110H 88 Aa cyls 1v (325)64
111H 88 Ba (300)60
112H 88 Ba cyls 2 (400)80
113H 89 cyls 1 (325)64
114H 90 cyls 1 (95)18
115H 90 cyls 2 (95)18
116H 90 cyls 1h (145)28
117H 91 cyls 2 (95)18
118H 93 A cyls 2h (210)42
119H 95 cyls 1 (450)90
120H 95 cyls 2 (450)90
121H 98 cyls 1 (120)24
122H 98 cyls 2 (120)24
123H 99 B2a (600)120
124H 101 cyls 1 (250)50
125H 101 cyls 2 (250)50
126H 102 B cyls 2 (215)42
127H 102 B cyls 1 (215)42
128H 104 A cyls 2h (450)90
129H 104 B cyls 1v (450)90
130H 105 A cyls 1 (350)70
131H 105 B cyls 2 (350)70
132H 106 B2a (350)70
133H 108 cyls 1 (300)60
134H 110 A cyls 1 (300)60
135H 110 A cyls 2 (300)60
136H 111 cyls 1 (175)34
137H 112 cyls 2 (175)34
138H 113 B1 (400)80
139H 116 B2b (600)120
140H 119 A1 (400)80
141H 120 A1 (350)70
142H 121 B (200)40
143H 136 O cyls 1 (240)48
144H 136 O cyls 2 (240)48
145H 136 O delat kn 316/ (260)52
146H 147 D1a (180)36
147H 151:1 40 mm långt brunt streck20
148H 156 O delat kn /9967 (250)50
149H 156 O delat kn 3/ (250)50
150H 178 B2 (200)40
151H 179 A ryggtryck 6x2,5 blått (170)34
152H 186 A1 (700)140
153H 190 A1 (140)28
154H 195 B ryggtryck (255)50
155H 197 ryggtryck 6x2,7 (190)38
156H 199 delat kn /4 (110)22
157H 205 A T1 ryggtryck 6x2,5 (180)36
158H 211 A III (1200)240
159H 212 Aa (1200)240
160H 212 Ab R (2600)520
161H 212 B ryggtryck (700)150
162H 219 ryggtryck 6x3,5 (120)24
163H 228 AIb ryggtryck 6x2,5 (260)52
164H 249 C ryggtryck 6x2,5 (190)38
165H 253 ryggtryck 8x2 (130)26
166H 254 A ryggtryck (150)30
167H 350 A Q-varianten på sista märket19
168H 371 A2b (450)90
169H 396 ryggtryck + cyls 225
170H 410 kn 11408 + cyls 2 slinga30
171H 410 ryggtryck + cyls 130
172H 410 ryggtryck + syls 2 slinga30
173H 410 ryggtryck + kn 4003450
174H 411 A cyls 1 + kn 03930, obs numret27
175H 411 A ryggtryck + cyls 227
176H 412 cyls 1 + kn 0850025
177H 412 cyls 2 + kn 0633325
178H 412 ryggtryck + cyls 125
179H 412 ryggtryck + cyls 225
180H 412 ryggtryck + kn 6555525
181H 415 A ryggtryck + cyls 246
182H 415 B cyls 1 + kn 4149646
183H 415 B cyls 2 + kn 5940346
184H 415 B smalt ryggtryck46
185H 415 B ryggtryck + cyls 246
186H 415 B ryggtryck + cyls 2 + kn 85227 TRIPPEL150
187H 416:1 ryggtryck + cyls 115
188H 417 cyls 2 + kn 5745320
189H 419 med påtryck Cancerfonden40
190H 420 ryggtryck + kn 2305340
191H 421 A:O cyls 2 + kn 9451227
192H 421 A:O ryggtryck + cyls 127
193H 421 B smalt ryggtryck27
194H 421 B ryggtryck + cyls 127
195H 421 B ryggtryck + kn 8257627
196H 422 cyls 1 + kn 0991028
197H 422 cyls 2 + kn 0997328
198H 423 cyls 1 + kn 6347022
199H 423 cyls 2 + kn 7267122
200H 423 ryggtryck + cyls 122
201H 423 ryggtryck + cyls 222
202H 424 ryggtryck + kn 6905025
203H 426 B cyls 1 + kn 0000350
204H 426 B cyls 2 + kn 0001250
205H 426 B ryggtryck + cyls 150
206H 426 B ryggtryck + cyls 250
207H 426 B ryggtryck + kn 9739150
208H 427 cyls 1 + kn 6151444
209H 428 cyls 2 + kn 4551622
210H 430 ryggtryck + kn 16686200
211H 430 cyls 1 + kn 1531622
212H 430 cyls 2 + kn 4200122
213H 432 II cyls 1 + kn 7508727
214H 432 II cyls 2 + kn 9952827
215H 432 II ryggtryck + cyls 127
216H 432 II ryggtryck + cyls 227
217H 432 II ryggtryck + kn 9144327
218H 432 I ryggtryck + cyls 1 + kn 60239 TRIPPEL200
219H 434 cyls 1 + kn 3362536
220H 434 cyls 2 + kn 2548036
221H 435 ryggtryck + cyls 224
222H 435 ryggtryck + kn 4442224
223H 436 cyls 1 + kn 4154352
224H 436 cyls 2 + kn 8798352
225H 436 ryggtryck + cyls 152
226H 436 ryggtryck + cyls 252
227H 436 ryggtryck + kn 9474052
228H 436 ryggtryck + cyls 1 + kn 76347 TRIPPEL200
229H 438 delad cyls 2 äkta par90
230H 438 delad cyls 2 äkta par + ryggtryck90
231H 438 ryggtryck + cyls 148
232H 439 cyls 2 + kn 4198229
233H 439 ryggtryck + cyls 129
234H 439 ryggtryck + kn 0646429
235H 442 T1 kn 89898 obs numret24
236H 442 T1 ryggtryck + kn 2189024
237H 444 cyls 1 + kn 26607 G332
238H 444 cyls 2 + kn 51726 G332
239H 444 ryggtryck + kn 43231 G332
240H 445 cyls 2 + kn 2110136
241H 447 A cyls 1 + kn 1725032
242H 447 A cyls 2 + kn 1051532
243H 447 B1 cyls 1 + kn 3322232
244H 447 B2 cyls 1 + kn 8588432
245H 447 B2 ryggtryck + kn 7673232
246H 447 B2 ryggtryck + cyls 232
247H 448 A1 cyls 1 + kn 8699039
248H 448 A1 cyls 2 + kn 8767139
249H 448 A1 ryggtryck + cyls 239
250H 449 ryggtryck + cyls 232
251H 453 A cyls 1 + kn 1201128
252H 453 A cyls 2 + kn 3349628
253H 454 A cyls 2 + kn 4361937
254H 456 ryggtryck + cyls 118
255H 457 ryggtryck + kn 8522144
256H 458 B cyls 1 + kn 0217837
257H 459 cyls 1 + kn 6931120
258H 459 ryggtryck + kn 7920620
259H 460 cyls 1 + kn 3462037
260H 464 B cyls 1 + kn 5171322
261H 465 cyls 1 + kn 5571024
262H 471 B cyls 1 + kn 7363338
263H 474 cyls 1 + kn 9604130
264H 474 kn 67345 + cyls 2 fot30
265H 474 cyls 2 slinga + kn 3863730
266H 474 ryggtryck + kn 9279830
267H 475 cyls 2 + kn 6858638
268H 475 ryggtryck + cyls 138
269H 476 B cyls 1 + kn 1893035
270H 476 B cyls 2 + kn 1909535
271H 477 delat kn /4677 + cyls 150
272H 478 cyls 1 + kn 9226338
273H 478 ryggtryck + kn 8124538
274H 479:O ryggtryck + cyls 223
275H 480 A cyls 1 + kn 2359350
276H 480 A cyls 2 + kn 2359650
277H 481 cyls 1 + kn 8273850
278H 481 cyls 2 + kn 8274150
279H 482 B cyls 1 + kn 0511090
280H 482 B cyls 2 + kn 0512590
281H 483 cyls 1 + kn 8176042
282H 483 ryggtryck + cyls 242
283H 484 cyls 1 + kn 2852818
284H 484 cyls 2 + kn 6645518
285H 485 cyls 1 + kn 2151050
286H 485 cyls 2 + kn 8220450
287H 486 cyls 1 + kn 3385832
288H 486 cyls 2 + kn 98989 obs numret32
289H 487 cyls 1 + kn 2151750
290H 487 ryggtryck + cyls 250
291H 489 cyls 1 + kn 8130380
292H 489 ryggtryck + cyls 180
293H 489 ryggtryck + cyls 280
294H 490 cyls 1 + kn 0642360
295H 490 cyls 2 + kn 1161660
296H 491 ryggtryck + cyls 154
297H 493 cyls 2 + kn 0523532
298H 493 ryggtryck + cyls 132
299H 494 cyls 1 + kn 7780345
300H 494 ryggtryck + cyls 2 slinga45
301H 496 ryggtryck + cyls 154
302H 496 ryggtryck + cyls 254
303H 497 cyls 1 + kn 2545628
304H 497 cyls 2 + kn 4096928
305H 498 ryggtryck + kn 4114428
306H 499 cyls 1 + kn 7886254
307H 499 cyls 2 + kn 7887154
308H 492 ryggtryck + cyls 2 slinga54
309H 500 cyls 2 + kn 5741690
310H 500 ryggtryck + kn 1019590
311H 501 cyls 1 + kn 0311724
312H 501 cyls 2 + kn 0311424
313H 502 cyls 1 + kn 5405380
314H 502 cyls 2 + kn 5425480
315H 502 ryggtryck + cyls 280
316H 503 cyls 1 + kn 3183360
317H 503 cyls 2 + kn 3178060
318H 504 ryggtryck + cyls 2 slinga36
319H 505 cyls 1 + kn 2477354
320H 506 A cyls 1 + kn 4993990
321H 506 B cyls 2 + kn 4026090
322H 507 cyls 1 + kn 7375332
323H 508 B cyls 1 + kn 6769090
324H 508 B cyls 2 + kn 6769290
325H 509 cyls 1 + kn 4861428
326H 509 delat ryggtryck upptill50
327H 510 ryggtryck + cyls 1100
328H 511 cyls 1 + kn 0570824
329H 511 cyls 2 + kn 0564524
330H 511 ryggtryck20
331H 512 ryggtryck + cyls 228
332H 513 A2 kn 44028 + cyls 2 fot72
333H 513 A2 ryggtryck + cyls 172
334H 514 A2 cyls 1 + kn 6745180
335H 515 cyls 2 + kn 2254160
336H 516 cyls 1 + kn 9447440
337H 518 ryggtryck + cyls 254
338H 519 cyls 2 + kn 8695790
339H 519 ryggtryck + kn 1013390
340H 520 A cyls 2 + kn 0773290
341H 520 B cyls 1 + kn 2162290
342H 521 cyls 2 + kn 8085524
343H 521 ryggtryck + cyls 124
344H 522 cyls 1 + kn 4596832
345H 522 cyls 2 + kn 2234032
346H 523 cyls 2 + kn 0349954
347H 523 ryggtryck + cyls 154
348H 524 cyls 1 + kn 8653628
349H 524 ryggtryck + cyls 228
350H 525 A2:O cyls 1 + kn 0104085
351H 526 smalt ryggtryck60
352H 527 cyls 1 + kn 9068724
353H 527 cyls 2 + kn 9067824
354H 528 ryggtryck + cyls 136
355H 529 cyls 2 + kn 1390154
356H 530 A2 cyls 1 + kn 3023628
357H 530 A2 cyls 2 + kn 3023928
358H 531 kn 46612 + cyls 1 fot32
359H 532 A1 cyls 2 + kn 5149190
360H 530 cyls 1 + kn 5354532
361H 533 cyls 2 + kn 7919232
362H 533 ryggtryck + cyls 232
363H 534 cyls 1 + kn 7902454
364H 534 ryggtryck + cyls 254
365H 535 cyls 1 + kn 9523160
366H 535 cyls 2 + kn 9522860
367H 536 A1 cyls 1 + kn 0304390
368H 536 A1 cyls 2 + kn 0304690
369H 537 cyls 2 + kn 1219740
370H 537 ryggtryck + cyls 140
371H 538 cyls 1 + kn 9326535
372H 538 cyls 2 + kn 6634635
373H 538 ryggtryck + kn 6634835
374H 539 A1 cyls 1 + kn 8800736
375H 539 A1 cyls 2 + kn 8801036
376H 540 cyls 1 + kn 0785132
377H 540 cyls 2 + kn 0785432
378H 541 A2 cyls 1 + kn 1189240
379H 542 cyls 1 + kn 6506754
380H 542 cyls 2 + kn 6263454
381H 543 cyls 1 + kn 8476020
382H 543 cyls 2 + kn 8463720
383H 545 cyls 1 + kn 2822680
384H 545 cyls 2 + kn 6963680
385H 546 cyls 1 + kn 6114640
386H 546 cyls 2 + kn 6114340
387H 546 ryggtryck + kn 5810540
388H 547 cyls 1 + kn 4744736
389H 548 ryggtryck + cyls 150
390H 549 cyls 1 + kn 0139940
391H 549 cyls 2 + kn 8242340
392H 550 ryggtryck + kn 8710890
393H 552 cyls 1 + kn 4050390
394H 553 cyls 2 + kn 74947 obs numret40
395H 554 cyls 1 + kn 0350154
396H 554 cyls 2 + kn 0350454
397H 555 cyls 2 + kn 3836240
398H 556 cyls 2 + kn 9640344
399H 587 cyls 1 + kn 2206940
400H 557 ryggtryck + cyls 240
401H 558 ryggtryck + cyls 140
402H 561 cyls 1 + kn 3248640
403H 562 ryggtryck + cyls 2 + kn 28062 TRIPPEL200
404H 565 ryggtryck + cyls 130
405H 568 cyls 2 + kn 8219844
406H 571 ryggtryck + kn 02737444
407H 572 cyls 2 + kn 00537744
408H 576 cyls 2 + kn 01215544
409H 577 cyls 2 + kn 07356866
410H 578 cyls 1 + kn 07435490
411H 578 ryggtryck + cyls 190
412H 584 cyls 2 + kn 00950660
413H 589 cyls 1 + kn 04401790
414SH 51 FM + cyls 2 + kn 030995 TRIPPEL75
415SH 51 FM + kn 51960550
416SH 52 FM + kn 00358075
417SH 53 FM + kn 06077575
418SH 54 FM + cyls 1 + kn 530655 TRIPPEL100
419SH 54 FM + cyls 2 + kn 531300 TRIPPEL100
420SH 55 FM + 53302050
421SH 57 FM + kn 51485575
422SH 58 FM + cyls 2 + kn 042920 TRIPPEL100
423SH 60 FM + kn 02632550
424SH 61 FM + kn 03506075
425SH 62 FM + kn 09163575
426SH 63 FM + kn 08274560
427SH 66 FM + cyls 2 + kn 027210 TRIPPEL100
428SH 67 FM + cyls 1 + kn 565802 TRIPPEL75
429SH 68 C FM + kn 09481575
430SH 69 C FM + cyls 1 + kn 025620 TRIPPEL100
431SH 70 FM + kn 51394065
432SH 71 FM + kn 02066050
433SH 74 A FM + cyls 3 + kn 509380 TRIPPEL100
434SH 74 A FM + kn 50937575