Sverige postfriska häften
Lägst kvalité 4, oftast högre. Vid lägre kvalité än 4 finns resp defekt angiven. Nummer enligt Facit, ibland kompletterat med Häfteshandboken.

Objekt Nr:Beskrivning:Minimipris:
81H 60 B (550)110
82H 61 a cyls 1 (200)40
83H 70 (1000)200
84H 76 (200)40
85H 76 cyls 1 (350)70
86H 76 cyls 2 (350)70
87H 77 (400)80
88H 80 10-bunt med banderoll (4000)300
89H 80 cyls 1h (700)140
90H 82 cyls 1 (85)16
91H 82 cyls 2 (85)16
92H 83 B cyls 1 (225)44
93H 83 B cyls 2 (225)44
94H 84 a cyls 2 (150)30
95H 86 cyls 2h (200)40
96H 86 cyls 2v (200)40
97H 89 cyls 2 (325)64
98H 98 cyls 2 (120)24
99H 100 B1 delad cyls äkta par (920)180
100H 100 B1 cyls 1h (225)44
101H 102 cyls 2 (215)42
102H 104 A cyls 1h (450)90
103H 104 B cyls 1 (350)70
104H 105 A cyls 1 (350)70
105H 106 B2a (350)70
106H 106 B2a (350)70
107H 107 2b cyls 2 (160)32
108H 113 B1 (400)80
109H 116 B2b (600)120
110H 119 A1 (400)80
111H 136 O delat kn 321/ (260)50
112H 136 O cyls 2 (240)48
113H 161 A2 variant del av X (220)44
114H 165 F2b (250)50
115H 169 (140)28
116H 170 Aa R (250)50
117H 174 A (160)32
118H 174 B (160)32
119H 176 A2 delat kn 2½+2½ äkta par15
120H 176 A2 delat kn 98/138 äkta par + cyls 220
121H 176 A2 delat kn +2½ + cyls 210
122H 178 A2 (200)40
123H 178 B2 (200)40
124H 180 A1 ryggtryck + delat kn 502/15
125H 180 A1 delad cyls 2 + delat kn 502/55 äkta par20
126H 180 A1 delad cyls 1 + delat kn 078/80 äkta par20
127H 180 A1 delad cyls 2 äkta par15
128H 180 A1 cyls 2 slinga + helt kryss t.v.40
129H 180 A1 ryggtryck + cyls 1 fot10
130H 180 A2 delat kn 1199/4 äkta par40
131H 180 B delad cyls 1 äkta par15
132H 180 B kn 3+ + cyls 2 fot/slinga + kn +2 äkta par (52943)25
133H 181 violettkarmin linje i IH (210)40
134H 183 (100)20
135H 184 A (100)20
136H 186 B (160)32
137H 187 A cyls 2 + kn 7894545
138H 187 B (140)28
139H 188 A1 O kn 45053 (180)36
140H 188 A III O ryggtryck25
141H 190 D2a2 (3300)660
142H 195 C1 ryggtryck 6x2,5 (400)80
143H 196 A II a O delat kn /87 + cyls 120
144H 199 ryggtryck + delat kn /330
145H 199 cyls 1 + delat kn 3777/0 äkta par50
146H 202 kn 57203 (85)16
147H 202 ryggtryck (90)18
148H 205 A T1 ryggtrycvk 6x2,5 (180)36
149H 205 B mörkgrön linje (320)60
150H 209 A1 (110)22
151H 209 A1 delat kn 039/ (130)26
152H 209 B delat kn 400/ (100)20
153H 210:1 T1 cyls 1 + delat kn 1/30
154H 211 A240
155H 212 Aa (1200)240
156H 212 B ryggtryck (700)140
157H 214 AIa ryggtryck 6x2,5 (130)26
158H 214 B II ryggtryck 8x2 (130)26
159H 215 delat kn 2½+2½ äkta par (01441)25
160H 216 A delat kn 2½+2½ äkta par40
161H 216 A ryggtryck 6x2,5 (70)14
162H 218 ryggtryck (120)24
163H 222 B ryggtryck + kn + G1G2G3G4200
164H 224 ryggtryck15
165H 225 A ryggtryck 6x2,5 + kanonport20
166H 225 B ryggtryck 8x2 (100)20
167H 229 A cyls 1 + delat kn 97/25
168H 230 delat kn 2½+2½ äkta par + cyls 225
169H 230 ryggtryck 8x2 (110)22
170H 235 A cyls 1 + delat kn 171/51 äkta par25
171H 238 A ryggtrycvk 8x2 (140)28
172H 239 cyls 2 + kn 3862120
173H 242 ryggtryck 8x2 (90)18
174H 243 A ryggtryck 6x2,512
175H 244 delat kn /8 + cyls 1 fot25
176H 244 delat kn 5517/3 äkta par40
177H 244 ryggtryck 8x2 (180)36
178H 250 delat kn +2½ + cyls 112
179H 251 B (180)36
180H 253 cyls 2 + kn 6621920
181H 253 ryggtryck 8x2 (130)26
182H 258 A2 (2400)480
183H 260 A:0 ryggtryck 8x2 + kn 6957810
184H 260 B:0 ryggtryck 8x2 (160)32
185H 263 A cyls 1 + kn 0329515
186H 274 B cyls 1 + kn 128683 (150)30
187H 276 cyls 1 + kn 2694020
188H 276 cyls 2 + kn 0270920
189H 280 cyls 1 + delat kn 8094/10
190H 281 kn 33971 blockstil (140)28
191H 284 cyls 1 + kn 99540250
192H 285 B1 svart rektangel (110)22
193H 286 A cyls 2 + kn 3002020
194H 303 cyls 2 + kn 3693210
195H 305 B ryggtryck + kn 4733920
196H 306 ryggtryck + cyls 2 + kn 51781 TRIPPEL200
197H 306 cyls 1 + kn 0188210
198H 329 A ryggtryck (1250)175
199H 329 B delad cyls 2 äkta par350
200H 329 B ryggtryck (1250)175
201H 338 B cyls 1 + kn 1955116
202H 346 I ryggtryck + cyls 218
203H 348 ryggtryck + delad cyls 2 äkta par40
204H 349 kn 35205 + delad cyls 2 äkta par40
205H 352 cyls 1 + kn 9291216
206H 353 a cyls 2 + kn 96819010
207H 354 cyls 1 + kn 8478411
208H 355 I a ryggtryck + cyls 119
209H 357 cyls 2 + kn 3523920
210H 361 a cyls 2 + kn 7517511
211H 363 cyls 1 + kn 3029313
212H 364 a cyls 1 + kn 92904911
213H 365 A2A (200)40
214H 365 A2 5 ex (1000)100
215H 365 A2 cyls 2 (700)140
216H 365 A2A kn 52091 blockstil (750)150
217H 365 B (375)70
218H 365 B kn 85335 (765)150
219H 367 cyls 2 + kn 79628 (300)60
220H 367 ryggtryck (250)50
221H 374 ryggtrycvk + kn 6714021
222H 374 ryggtryck + cyls 121
223H 374 ryggtryck + cyls 221
224H 374 cyls 1 + kn 1506421
225H 374 cyls 2 + kn 3283121
226H 375 cyls 1 + kn 7814918
227H 380 ryggtryck + kn 0039417
228H 381 cyls 2 + kn 5289424
229H 390 cyls 1 + kn 3308924
230H 390 cyls 2 + kn 3309224
231H 390 II cyls 1 + kn 3089324
232H 390 II cyls 2 + kn 5799224
233H 391 cyls 1 + kn 8626224
234H 393 cyls 1 + kn 2689718
235H 398 cyls 2 + kn 9935424
236H 399 cyls 1 + kn 6061819
237H 399 cyls 2 + kn 6913919
238H 401 A ryggtryck + cyls 225
239H 402 ryggtryck + kn 15325 G325
240H 402 ryggtryck + cyls 125
241H 402 ryggtryck + cyls 225
242H 402 cyls 1 + kn 2696925
243H 402 cyls 2 + kn 7804825
244H 404 cyls 1 + kn 9391620
245H 404 cyls 2 + kn 0593520
246H 405 cyls 1 + kn 3307822
247H 405 cyls 2 + kn 0383722
248H 407 ryggtryck + kn 1735720
249H 411 A cyls 1 + kn 7356827
250H 411 A cyls 2 + kn 7345127
251H 412 cyls 1 + kn 5972225
252H 412 cyls 2 + kn 5977925
253H 415 A cyls 1 + kn 7026446
254H 415 A cyls 2 + kn 9612946
255H 415 A ryggtryck + cyls 146
256H 415 B ryggtryck + färgade fyrkanter100
257H 415 B cyls 1 + kn 46410 + färgade fyrkanater75
258H 415 B cyls 1 + kn 2672046
259H 415 B cyls 2 + kn 2663946
260H 415 B ryggtryck + cyls 1 + kn 43394 TRIPPEL150
261H 417 cyls 1 + kn 8088820
262H 417 cyls 2 + kn 6413120
263H 418 cyls 1 + kn 9757715
264H 418 cyls 2 + kn 9439015
265H 419 ryggtryck + cyls 130
266H 421 A:0 cyls 2 + kn 6811927
267H 421 B ryggtryck + cyls 127
268H 421 B ryggtryck + cyls 227
269H 421 B ryggtryck + kn 8055227
270H 421 B cyls 2 + kn 1087527
271H 422 ryggtryck + cyls 128
272H 422 ryggtryck + cyls 228
273H 422 cyls 1 + kn 0984428
274H 422 cyls 2 + kn 0997328
275H 423 kn 33433 obs numret22
276H 423 cyls 1 + kn 1091822
277H 423 cyls 2 + kn 1819922
278H 424 cyls 1 + kn 0052725
279H 424 cyls 2 + kn 0053025
280H 424 ryggtryck + cyls 225
281H 425 cyls 1 + kn 8632427
282H 425 smalt ryggtryck + cyls 2 + kn 86219 TRIPPEL200
283H 426 A1b ryggtryck + cyls 250
284H 426 A1b ryggtryck + kn 4393150
285H 426 A1b ryggtryck + cyls 2 + kn 43926 TRIPPEL200
286H 426 B ryggtryck + kn 9491150
287H 426 B cyls 1 + kn 9491350
288H 426 B cyls 2 + kn 95690950
289H 427 cyls 1 + kn 6151444
290H 430 ryggtryck + cyls 227
291H 431 ryggtryck + cyls 2 + kn 08931 TRIPPEL75
292H 431 ryggtryck + cyls 136
293H 431 ryggtryck + cyls 236
294H 431 cyls 2 + kn 2200536
295H 432 II cyls 1 + kn 8529140
296H 432 II cyls 2 + kn 8528840
297H 432 II ryggtryck + cyls 140
298H 432 II ryggtryck + cyls 2 + kn 72182 TRIPPEL200
299H 433 T2 cyls 1 + kn 1167829
300H 434 cyls 1 + kn 3362536
301H 434 cyls 2 + kn 2548036
302H 435 ryggtryck + kn 5150924
303H 435 ryggtryck + cyls 124
304H 435 cyls 2 + kn 5150624
305H 436 smalt ryggtryck50
306H 436 ryggtryck + cyls 152
307H 436 ryggtryck + cyls 252
308H 438 ryggtryck + cyls 148
309H 438 ryggtryck + delad cyls 2 äkta par90
310H 439 cyls 1 + kn 4196129
311H 440 kn 11430 + delad cyls 2 äkta par + ryggtryck80
312H 442 T2 cyls 2 + kn 6804924
313H 443 ryggtryck + kn 8179528
314H 443 cyls 1 + kn 8180828
315H 444 cyls 1 + kn 26607 G332
316H 444 cyls 2 + kn 51726 G332
317H 444 ryggtryck + cyls 232
318H 445 cyls 1 + kn 28086 mitten36
319H 445 cyls 2 + kn 21101 mitten36
320H 445 ryggtryck + cyls 136
321H 447 A ryggtryck + cyls 132
322H 448 A1 cyls 2 + kn 0001339
323H 451 cyls 1 + kn 5934633
324H 451 cyls 2 + kn 5934333
325H 452 ryggtryck + cyls 244
326H 453 A cyls 1 + kn 4323528
327H 453 A cyls 2 + kn 3672828
328H 454 A cyls 2 + kn 9597737
329H 455 B smalt ryggtryck25
330H 455 B cyls 1 + kn 2105533
331H 455 B cyls 2 + kn 7295033
332H 455 B ryggtryck + cyls 133
333H 456 ryggtryck + cyls 118
334H 456 delad cyls 2 äkta par30
335H 456 ryggtryck + delad cyls 2 äkta par30
336H 456 ryggtryck + cyls 2 fot18
337H 456 ryggtryck + cyls 2fot + kn 19130 TRIPPEL150
338H 457 cyls 1 + delat kn /670944
339H 457 ryggtryck + cyls 244
340H 458 A ryggtryck + kn 7757137
341H 458 B cyls 1 + kn 0217837
342H 458 B cyls 2 + kn 1053937
343H 461 cyls 1 + kn 2170637
344H 461 cyls 2 + kn 2170337
345H 462 cyls 1 + kn 4043736
346H 462 cyls 2 + kn 4036836
347H 462 ryggtryck + cyls 2 + kn 40440 TRIPPEL300
348H 463 cyls 1 + kn 2124429
349H 464 A ryggtryck + cyls 2 + kn 80944 TRIPPEL300
350H 464 B cyls 1 + kn 0197133
351H 464 B smalt ryggtryck + kn 0180433
352H 464 B ryggtryck + kn 0193933
353H 464 B ryggtryck + cyls 1 + kn 01569 TRIPPEL200
354H 466 A cyls 1 + kn 2215338
355H 466 A cyls 2 + kn 2215038
356H 466 A ryggtryck + kn 9784738
357H 467 cyls 1 + kn 3942735
358H 468 ryggtryck + cyls 123
359H 471 A ryggtryck + cyls 238
360H 471 A ryggtryck + kn 7247138
361H 471 B cyls 1 + kn 8341438
362H 471 B cyls 2 + kn 7189838
363H 471 B ryggtryck + cyls 138
364H 471 B ryggtryck + cyls 238
365H 472 cyls 1 + kn 7589638
366H 472 cyls 2 + kn 7589338
367H 472 ryggtryck + cyls 238
368H 472 ryggtryck + cyls 2 + kn 76583 TRIPPEL400
369H 475 cyls 1 + kn 5274938
370H 475 cyls 2 + kn 5275238
371H 475 ryggtryck + cyls 1 + kn 03225 TRIPPEL250
372H 476 A2 cyls 1 + kn 8234035
373H 476 A2 cyls 2 + kn 8241535
374H 476 B cyls 1 + kn 1893035
375H 476 B cyls 2 + kn 1909535
376H 476 B ryggtryck + kn 2291835
377H 477 delat kn /4710 + cyls 250
378H 477 delat kn 9/3167 + cyls 1 äkta par100
379H 477 delat kn 9/3164 + cyls 2 äkta par100
380H 478 cyls 1 + kn 0363938
381H 478 cyls 2 + kn 0363638
382H 478 ryggtryck + kn 8114038
383H 480 A ryggtryck + cyls 1 + kn 23931 TRIPPEL200
384H 481 cyls 1 + kn 8273860
385H 481 cyls 2 + kn 8274160
386H 482 B cyls 1 + kn 0511090
387H 482 B ryggtryck + cyls 290
388H 483 cyls 1 + kn 4333242
389H 485 smalt ryggtryck + cyls 154
390H 486 ryggtryck + cyls 132
391H 487 ryggtryck + cyls 254
392H 489 cyls 1 + kn 0538780
393H 490 cyls 1 + kn 2913360
394H 490 ryggtryck + cyls 160
395H 492 ryggtryck + kn 0282654
396H 493 cyls 1 + kn 0530432
397H 495 A ryggtryck + cyls 2 + kn 76270 TRIPPEL250
398H 495 A ryggtryck + kn 7627590
399H 495 B ryggtryck + kn 9353090
400H 495 B ryggtryck + cyls 1 + kn 94465 TRIPPEL200
401H 499 ryggtryck + kn 7276054
402H 499 smalt ryggtryck + kn 7264554
403H 499 ryggtryck + cyls 2 + kn 72755 TRIPPEL200
404H 500 ryggtryck + kn 0745090
405H 503 cyls 1 + kn 6186960
406H 503 cyls 2 + kn 3359460
407H 506 A ryggtryck + kn 4947490
408H 508 A cyls 1 + kn 9297290
409H 508 A cyls 2 + kn 9297590
410H 511 cyls 2 + kn 0564524
411H 512 ryggtryck + cyls 228
412H 514 A2 ryggtryck + cyls 180
413514 A2 ryggtryck + cyls 180
414H 514 A2 ryggtryck + cyls 280
415H 515 cyls 1 + kn 9240860
416H 516 ryggtryck + kn 6156440
417H 523 cyls 2 + kn 2718554
418H 526 ryggtryck + cyls 260
419H 535 cyls 2 + kn 9522860
420H 549 cyls 1 + kn 0139940
421H 549 cyls 2 + kn 8242340
422H 576 cyls 1 + kn 04940944