Sverige postfriska mjuka häften
Lägst kvalité 4, oftast högre. Vid lägre kvalité än 4 finns resp defekt angiven. Nummer enligt Facit, ibland kompletterat med Häfteshandboken.

Objekt Nr:Beskrivning:Minimipris:
235H 9 R (300)60
236H 9 O (300)60
237H 10 O (300)60
238H 16 O (200)40
239H 23 R (800)160
240H 24 O (2200)440
241H 25 II delvis utsuddad notering på framsidan (1200)120
242H 26 O (1100)220
243H 29 (600)120
244H 34 CC delat kn /524, liten notering på onslaget (750)75
245H 34 CB delat kn /30 (3093)600
246H 35 CC delat kn 3½ + (1625)320
247H 48 A2 omslagsveck, streck från örat50
248H 55 (2600)520
249H 58 A (1000)200
250H 60 B (550)110
251H 65:0 (2500)500
252H 70 (1000)200
253H 72 (700)140
254H 74 (300)60
255H 77 (400)80
256H 79 A cyls 1 h (225)44
257H 80 (400)80
258H 88 Aa cyls 1h (325)64
259H 88 Aa cyls 2 (300)60
260H 89 cyls 1 (325)64
261H 89 cyls 2 (325)64
262H 90 cyls 1h (145)28
263H 90 cyls 2h (145)28
264H 91 cyls 1h (145)28
265H 91 cyls 2v (145)28
266H 94 cyls 1 (125)24
267H 95 cyls 1 (450)90
268H 95 cyls 2 (450)90
269H 97 cyls 1 (120)24
270H 97 cyls 2 (120)24
271H 98 cyls 1 (120)24
272H 98 cyls 2 (120)24
273H 99 B2a (700)140
274H 99 B2ba2 (800)160
275H 101 A cyls 1 (250)50
276H 101 A cyls 2 (250)50
277H 102 B cyls 1 (215)42
278H 102 B cyls 2 (215)42
279H 103 (8000)1600
280H 104 cyls 1v (450)90
281H 104 cyls 2v (450)90
282H 105 cyls 1 (350)70
283H 105 cyls 2 (350)70
284H 108 cyls 1 (300)60
285H 109 cyls 1h (125)24
286H 109 cyls 2 (100)20
287H 110 A cyls 1 (300)60
288H 110 A cyls 2 (300)60
289H 111 cyls 1 (175)34
290H 111 cyls 2 (175)34
291H 112 cyls 1 (175)34
292H 112 cyls 2 (175)34
293H 113 A1 (400)80
294H 117 C2 (300)60
295H 118 C2 (280)56
296H 119 A1 (400)80
297H 136 O cyls 1 (240)48
298H 136 O cyls 2 (240)48
299H 143 B1 (7000)1400
300H 156 O cyls 1 (260)52
301H 156 O delat kn /8907 + cyls 275
302H 170 Aa O cyls 1 fot (200)40
303H 190 A1 (200)40
304H 190 C (200)40
305H 190 D2a1 (310)62
306H 199 ryggtryck (130)26
307H 211 A (2700)540
308H 211 BII R (3000)600
309H 211 BIII a (2700)540
310H 229 A cyls 1 + delat kn 2½+10
311H 229 A cyls 1 + delat kn 2½+2½ äkta par (84937)30
312H 229 B cyls 1 + delat kn 2½+2½ äkta par (00379)30
313H 229 B ryggtryck (90)18
314H 229 B ryggtryck + cyls 215
315H 229 B cyls 2 + delat kn 2½+10
316H 229 B cyls 1 + delat kn 2½+10
317H 229 B delat kn 2½+2½ äkta par (97437)25
318H 230 ryggtryck 6x2,5 (710)140
319H 230 ryggtryck 8x2 (110)22
320H 230 ryggtryck 8x2 + cyls 125
321H 230 helt kn 60728 (235)46
322H 230 delat kn 2½+2½ äkta par (46949)15
323H 230 delat kn 2½+2½ äkta par + cyls 130
324H 230 delat kn 2½+2½ äkta par + cyls 230
325H 239 kn 51000 obs numret!15
326H 239 ryggtryck (120)24
327H 239 cyls 1 + kn 3894220
328H 239 cyls 2 + kn 2995725
329H 240 ryggtryck (110)22
330H 249 A cyls 1 + kn 9245150
331H 249 A cyls 2 + kn 2078050
332H 249 C kn 20500 obs numret! (175)34
333H 249 C ryggtryck 6x2,5 (190)38
334H 249 C ryggtryck 8x2 (215)42
335H 249 C ryggtryck 6x2,5 + kn 5442750
336H 249 C cyls 1 + kn 1439350
337H 249 C cyls 2 + kn 1697450
338H 251 A cyls 1 + kn 0521120
339H 251 A cyls 2 + kn 8962020
340H 251 A ryggtryck 8x2 (120)24
341H 251 A ryggtryck 8x2 + cyls 125
342H 251 A ryggtryck 8x2 + cyls 225
343H 251 B (180)36
344H 252 ryggtryck (120)24
345H 252 cyls 1 + kn 5568720
346H 252 cyls 2 + kn 8210820
347H 253 delat kn 1½+3½ äkta par (22589)60
348H 253 cyls 1 + kn 66966, obs numret!38
349H 253 cyls 2 + kn 57786 + färgad linje i inhäftningsremsan (190)38
350H 254 A ryggtryck (150)30
351H 254 B ryggtryck 6x3,5 (900)180
352H 254 B ryggtryck 8x2 (275)54
353H 255 ryggtryck 6x3,5 (130)26
354H 255 ryggtryck 8x2 (120)24
355H 258 A1c ryggtryck 8x2 (160)32
356H 260 A:0 ryggtryck 8x2 + kn 7850420
357H 260 B:0 ryggtryck (160)32
358H 303 A cyls 2 + kn 3056610
359H 309 cyls 1 + kn 5460910
360H 322 ryggtryck + kn 95490 + klumpfot15
361H 323 Aa ryggtryck + cyls 1 fana + kn 83739 TRIPPEL150
362H 326 cyls 1 + kn 7862214
363H 326 cyls 2 + kn 1334714
364H 326 ryggtryck + kn 6450815
365H 3226 ryggtryck + cyls 115
366H 326 ryggtryck + cyls 1 + kn 64348 TRIPPEL200
367H 327 A1 cyls 1 + kn 6506420
368H 327 A1 cyls 2 + kn 7569920
369H 327 A1 ryggtryck + kn 7694520
370H 327 A1 ryggtryck + cyls 120
371H 331 ryggtryck + cyls 210
372H 334 B cyls 2 + kn 8187614
373H 335 ryggtryck + cyls 110
374H 340 A1 ryggtryck + kn 24362614
375H 342 cyls 1 + kn 9754216
376H 343 cyls 1 + kn 0556013
377H 347 A ryggtryck + kn 42182219
378H 352 cyls 1 + kn 4712216
379H 352 cyls 2 + kn 6246316
380H 354 cyls 2 + kn 6326511
381H 355 II a cyls 1 + kn 1833419
382H 355 II a cyls 2 + kn 1059519
383H 357 cyls 1 + kn 7375820
384H 357 cyls 2 + kn 8361320
385H 362:0 cyls 1 + kn 3876821
386H 363 ryggtryck + kn 5112513
387H 371 A2a (350)70
388H 371 A2b 5 ex (2250)100
389H 372 ryggtryck + kn 9561722
390H 378 a ryggtryck + cyls 116
391H 379 cyls 1 + kn 6050116
392H 385 B cyls 1 + kn 3549222
393H 412 ryggtryck + cyls 1 + kn 21794 TRIPPEL200
394H 421 B cyls 1 + kn 2025927
395H 426 B cyls 1 + kn 2084750
396H 426 B cyls 2 + kn 2089850
397H 437 cyls 1 + kn 7475730
398H 444 ryggtryck + cyls 2 + kn 57518 TRIPPEL200
399H 445 cyls 1 + kn 9276036
400H 450 cyls 2 + kn 0218018
401H 455 B cyls 2 + kn 0791833
402H 467 streck över 3:50 på omslaget35
403H 475 cyls 2 + kn 7999838
404H 476 B cyls 1 + kn 1536635
405H 476 B cyls 2 + kn 7512535
406H 485 ryggtryck + kn 3660742
407H 486 ryggtryck + cyls 132
408H 487 cyls 1 + kn 2581942
409H 502 cyls 1 + kn 2063160
410H 504 ryggtryck + kn 0390928
411H 511 cyls 1 + kn 0552224
412H 556 cyls 2 + kn 9876144
413H 568 cyls 2 + kn 0336144
414SH 18 B2 FM + cyls 2 + kn 79105, mycket ovanlig TRIPPEL1500
415SH 38 FM + cyls 2 + kn 042040 TRIPPEL75
416SH 46 cyls 1 + kn 50352860