Sverige postfriska mjuka häften
Lägst kvalité 4, oftast högre. Vid lägre kvalité än 4 finns resp defekt angiven. Nummer enligt Facit, ibland kompletterat med Häfteshandboken.

Objekt Nr:Beskrivning:Minimipris:
129H 9 (300)60
130H 23 R (800)160
131H 33 CC O (700)140
132H 52 (4200)840
133H 54 x (400)80
134H 55 (1600)320
135H 58 B (600)120
136H 60 B (550)110
137H 63 I (600)120
138H 65:0 (1000)200
139H 70 (1000)200
140H 71 I (400)80
141H 72 (450)90
142H 76 cyls 1 (350)70
143H 77 (400)80
144H 82 cyls 1 (125)24
145H 82 5 ex med cyls 1 (625)60
146H 82 10 ex med cyls 1 (1250)120
147H 82 cyls 2 (125)24
148H 93 A (160)32
149H 94 cyls 1 (1256)24
150H 95 cyls 1 (450)90
151H 96 (300)60
152H 98 cyls 2 (120)24
153H 99 B2a (600)120
154H 101 cyls 11 (250)50
155H 101 cyls 2 (250)50
156H 102 B cyls 2 (215)40
157H 103 häftet delat i perf (1800)360
158H 104 A cyls 1h (450)90
159H 104 B cyls 2h (450)90
160H 105 A cyls 1 (350)70
161H 105 B cyls 2 (350)70
162H 106 B2a (350)70
163H 106 B2b (700)140
164H 108 cyls 2 (300)60
165H 136 O delat kn 318/ (260)50
166H 136 O cyls 1 (240)48
167H 136 O cyls 2 (240)48
168H 143 B1 (7000)1400
169H 166 A (200)40
170H 180 B kryss t.v.10
171H 190 A1 (160)32
172H 192 ryggtryck (65)12
173H 199 delat kn /9 (110)22
174H 202 kn 73336 (85)16
175H 205 A T1 ryggtryck 6x2,5 (180)36
176H 205 A T2 ryggtryck 6x2,5 (325)60
177H 207 cyls 2 (105)20
178H 211 A240
179H 211 A kn 24447 (3100)600
180H 219 ryggtryck 6x3,5 (120)24
181H 222 B kn 126208 (250)50
182H 223 delat kn /877 (105)20
183H 228 AIb ryggtryck 6x2,5 (260)50
184H 235 A delat kn +2½ (75)14
185H 235 B ryggtryck 6x2,5 + cyls 1250
186H 240 ryggtryck (110)22
187H 244 delat kn 4713/ (125)24
188H 244 delat kn /2 (125)24
189H 244 delat kn +2½ (125)24
190H 249 A cyls 1 + kn 1551550
191H 249 C ryggtryck 6x2,5 (190)38
192H 249 C ryggtryck 8x2 (215)40
193H 249 C xyls 1 + kn 1697150
194H 251 A cyls 1 + kn 8897520
195H 251 A cyls 2 + kn 0230420
196H 252 ryggtryck (120)24
197H 253 ryggtryck 8x2 (130)26
198H 254 A ryggtryck (150)30
199H 263 A cyls 2 + kn 9562410
200H 2675 II delat kn /28 (185)36
201H 286 A cyls 2 + kn 14000, obs numret!20
202H 301 A:2 (150)30
203H 219 ryggtryck + cyls 120
204H 326 kn 33733 obs numret!14
205H 326 cyls 2 + kn 7504914
206H 326 ryggtryck + cyls 1 + kn 05304 TRIPPEL200
207H 331 ryggtryck + kn 8996210
208H 340 B1b ryggtryck + kn 43157120
209H 347 A ryggtryck + kn 02339819
210H 348 cyls 1 + kn 1328213
211H 352 cyls 1 + kn 0550616
212H 353 a cyls 1 + kn 96774910
213H 353 a cyls 2 + kn 96775210
214H 354 cyls 2 + kn 9636711
215H 356 ryggtryck + kn 44444 obs numret!13
216H 357 cyls 1 + kn 8617420
217H 357 cyls 2 + kn 5589920
218H 361 a cyls 1 + kn 9449211
219H 361 a cyls 2 + kn 9449511
220H 371 A2b (450)50
221H 374 ryggtryck + cyls 221
222H 375 cyls 1 + kn 4909718
223H 377 cyls 1 + kn 0096618
224H 380 cyls 1 + kn 0739116
225H 380 ryggtryck + cyls 2 fot16
226H 385 cyls 1 + kn 4743822
227H 392 I ryggtryck + cyls 123
228H 393 ryggtryck + kn 8248618
229H 394 cyls 2 + kn 2706919
230H 398 ryggtryck + cyls 124
231H 405 ryggtryck + kn 8002822
232H 410 cyls 1 + kn 0961130
233H 412 ryggtryck + kn 5721925
234H 415 B ryggtryck + kn 5037546
235H 421 B ryggtryck + kn 0352027
236H 423 cyls 2 + kn 0994322
237H 441 delat ryggtryck + cyls 1100
238H 453 A cyls 1 + kn 3086928
239H 475 cyls 1 + kn 7914338
240H 475 cyls 2 + kn 3783038
241H 486 ryggtryck + cyls 2 + kn 55737 TRIPPEL. Svagt ryggtryck150
242H 522 cyls 2 + kn 4790832
243H 523 cyls 2 + kn 0308842
244H 530 A2 ryggtryck + cyls 228
245H 545 cyls 1 + kn 6659180
246H 548 cyls 2 + kn 9430451
247H 548 cyls 2 + kn 9430351
248H 556 cyls 2 + kn 1804844
249H 557 cyls 1 + kn 3876740
250H 561 cyls 1 + kn 4689840
251H 568 cyls 2 + kn 5169344
252H 569 cyls 2 + kn 5150540
253H 571 cyls 2 + kn 50532544
254H 573 cyls 2 + kn 04606866
255H 576 cyls 1 + kn 04704544
256H 576 cyls 2 + kn 02026444
257H 577 cyls 1 + kn 01486566
258H 579 cyls 2 + kn 02006148
259H 581 cyls 1 + kn 03384560
260H 581 ryggtryck + kn 02093060
261H 582 cyls 1 + kn 03433272
262H 582 cyls 2 + kn 03070672
263H 582 ryggtryck + kn 03433372