Sverige postfriska mjuka häften
Lägst kvalité 4, oftast högre. Vid lägre kvalité än 4 finns resp defekt angiven. Nummer enligt Facit, ibland kompletterat med Häfteshandboken.

Objekt Nr:Beskrivning:Minimipris:
88H 9 R (300)60
89H 9 O (300)60
90H 10 R (300)60
91H 10 O (300)60
92H 30 (800)160
93H 52 (4200)840
94H 53 (4000)800
95H 54 x (400)80
96H 55 (2600)520
97H 57 Spår av notering på omslaget100
98H 57 cyls 1 (1250)250
99H 58 A (1000)200
100H 60 B (600)120
101H 62 (400)80
102H 63 I (1000)200
103H 65:0 (2500)500
104H 66 B cyls 1h (195)38
105H 70 (1000)200
106H 72 (700)140
107H 73 nedre X + övre X (140)28
108H 74 (300)60
109H 76 cyls 1 (250)50
110H 76 liten cyls 1 (500)100
111H 77 (400)80
112H 77 cyls 1h (500)100
113H 83 B cyls 1 (250)50
114H 84 a cyls 1v (110)22
115H 85 cyls 1v (150)30
116H 88 a cyls 1h (325)64
117H 90 cyls 2 (95)18
118H 91 cyls 1 (95)18
119H 92 II cyls 2 (150)30
120H 94 cyls 1h (150)30
121H 94 cyls 2 (125)24
122H 95 cyls 2 (450)90
123H 96 B (400)80
124H 99 B2a (600)120
125H 101 cyls 1 (190)38
126H 102 B cyls 1 (215)42
127H 108 cyls 2 (300)60
128H 109 cyls 1 (100)20
129H 111 cyls 1 (175)34
130H 115 B (300)60
131H 117 B2b (4800)960
132H 118 B (280)56
133H 118 C2 (280)56
134H 121 Aa (500)100
135H 143 B2 (7000)1400
136H 156 O delat kn /7738 (350)70
137H 156 O delat kn /3375 + cyls 2 (550)110
138H 165 D2a (225)44
139H 176 A2 ryggtryck + delat kn /192 + cyls 2 TRIPPEL50
140H 188 A III O cyls 2 + kn 10085 (260)52
141H 194 A delat kn /735 (295)58
142H 194 A kn 70941 + cyls 1 fot15
143H 194 A cyls 1 fana + delat kn +4½15
144H 199 cyls 2 + delat kn 4970/ (156)30
145H 202 kn 67588 blockstil (85)16
146H 211 B II R (3000)600
147H 223 ryggtryck + delat kn 969/15
148H 223 ryggtryck + delat kn 79/889 äkta par50
149H 224 cyls 1 + delat kn 1½+14
150H 224 ryggtryck 8x2 (83)16
151H 226 cyls 1 + kn 9077312
152H 226 cyls 2 + kn 8387612
153H 226 ryggtryck 8x2 (80)16
154H 227 cyls 1 + kn 75185 (110)22
155H 227 cyls 2 + kn 66914 (110)22
156H 227 ryggtryck 6x2,5 (90)18
157H 228 A I b ryggtryck 6x2,5 (260)52
158H 228 A II a cyls 1 + kn 24042 (360) obs numret!72
159H 228 A II a cyls 2 + kn 22629 (360)72
160H 228 B I a delatkn /534 + cyls 1 (360)72
161H 228 B I a delat kn /8935 + cyls 2 (390)78
162H 228 B I a ryggtryck 6x2,5 (500)100
163H 229 A delat kn 2½+ (125)24
164H 229 A delat kn +2½ (125)24
165H 229 A cyls 1 + delat kn 2½+15
166H 229 B cyls 2 + delat kn 2½+15
167H 229 B ryggtryck 8x2 (90)18
168H 230 kn 60533 (235)46
169H 230 delat kn 2½+2½ äkta par + cyls 130
170H 230 delat kn +2½+cyls 220
171H 234 A ryggtryck 6x3,5 (257)50
172H 234 A ryggtryck 8x2 (232)46
173H 234 B ryggtryck 6x3,5 (357)70
174H 234 B ryggtryck 8x2 (272)54
175H 235 A cyls 1 + delat kn 156/20
176H 235 A cyls 2 + delat kn 367/20
177H 235 B ryggtryck 6x2,5 (120)24
178H 239 cyls 1 + kn 4196024
179H 239 cyls 2 + kn 3991724
180H 239 ryggtryck (120)24
181H 240 ryggtryck (110)22
182H 244 cyls 1 fana + delat kn +2½ (180)36
183H 244 cyls 2 + delat kn 6243/ (180)36
184H 244 ryggtryck (180)36
185H 246 A delat kn 078/ + cyls 1 fot40
186H 246 A ryggtryck 8x2 (180)36
187H 246 B25
188H 246 B cyls 250
189H 246 B ryggtryck 6x3,5 (320)64
190H 247 ryggtryck 8x2 (105)20
191H 248 C ryggtryck (330)66
192H 249 B cyls 2 + kn 46274 (294)58
193H 251 A cyls 1 + kn 9813720
194H 251 A cyls 2 + kn 8956620
195H 251 A ryggtryck 8x2 (120)24
196H 251 B (180)36
197H 251 B 5 ex (900)90
198H 252 cyls 1 + kn 8597520
199H 252 cyls 2 + kn 6857220
200H 252 ryggtryck (120)24
201H 253 delat kn /5166 (200)40
202H 253 cyls 1 + kn 67728 (190)38
203H 253 cyls 2 + kn 68193 (190)38
204H 253 ryggtryck 8x2 (130)26
205H 254 A ryggtryck 6x3,5 (150)30
206H 255 ryggtryck 6x3,5 (130)26
207H 255 ryggtryck 8x2 (120)24
208H 259 A II cyls 2 + kn 2066014
209H 261 med blank inlaga50
210H 263 A cyls 1 + kn 2198910
211H 263 A cyls 2 + kn 9114810
212H 264 ryggtryck 6x3,5 svart (280)56
213H 284 delat kn +2½ + cyls 110
214H 297 Aa ryggtryck + kn 4382715
215H 303 ryggtryck + cyls 214
216H 306 a cyls 1 + kn 9732810
217H 310 B cyl II, ryggtryck + cyls 230
218H 311:0 ryggtryck + kn 10123615
219H 326 cyls 2 + kn 9075714
220H 333 cyls 1 + kn 7835914
221H 334 B cyls 2 + kn 8189314
222H 338 B cyls 1 + kn 6996116
223H 350 A ryggtryck + cyls 1 (144)28
224H 352 cyls 2 + kn 9222116
225H 353 a cyls 1 + kn 90243110
226H 354 ryggtryck + cyls 115
227H 362:0 cyls 1 + kn 5097821
228H 362:0 cyls 2 + kn 3511121
229H 367 kn 40422 (225)44
230H 371 a A1 cyls 2 + kn 920822, kliché 140
231H 371 a A2a cyls 2 (437)80
232H 374 cyls 2 + kn 2581721
233H 375 B cyls 2 + kn 42088 (162)32
234H 378 b cyls 1 + kn 50266 (172)34
235H 379 cyls 1 + kn 9721116
236H 379 ryggtryck + cyls 216
237H 380 cyls 1 + kn 4465516
238H 381 cyls 1 + kn 6841824
239H 383 ryggtryck + cyls 118
240H 385 cyls 1 + kn 8573122
241H 398 cyls 2 + kn 4656024
242H 401 A1 cyls 1 + kn 3866225
243H 401 A1 cyls 2 + kn 3866525
244H 402 cyls 2 + kn 3640025
245H 404 cyls 2 + kn 0361520
246H 417 cyls 2 + kn 5981120
247H 426 B cyls 2 + kn 1695450
248H 430 cyls 1 + kn 2022427
249H 432 I cyls 1 + kn 3786727
250H 432 I cyls 2 + kn 3787027
251H 432 II cyls 2 + kn 6391227
252H 436 cyls 2 + kn 2983552
253H 440 cyls 1 + kn 6018640
254H 442 T1 ryggtryck + cyls 124
255H 443 ryggtryck + kn 8354728
256H 444 cyls 1 + kn 3164132
257H 444 cyls 2 + kn 2581832
258H 448 A2 cyls 2 + kn 4715950
259H 455 B cyls 2 + kn 0650233
260H 461 cyls 1 + kn 2179037
261H 461 ryggtryck + cyls 2 + kn 01963 TRIPPEL200
262H 462 cyls 1 + kn 4101936
263H 464 B cyls 2 + kn 2690033
264H 467 ryggtryck + cyls 135
265H 468:0 ryggtryck + cyls 223
266H 472 cyls 1 + kn 2703238
267H 475 ryggtryck + cyls 2 + kn 76356 TRIPPEL200
268H 477 A1 cyls 1 + kn 5032350
269H 478 cyls 1 + kn 1183538
270H 478 ryggtryck + kn 1183338
271H 480 B cyls 1 + kn 6103439
272H 480 B cyls 2 + kn 6244142
273H 481 cyls 1 + kn 8246242
274H 481 cyls 2 + kn 8256742
275H 481 I ryggtryck + cyls 142
276H 485 cyls 1 + kn 3699642
277H 485 ryggtryck + cyls 142
278H 485 ryggtryck + kn 3699742
279H 486 ryggtryck + cyls 132
280H 487 cyls 1 + kn 1282942
281H 487 cyls 2 + kn 1283242
282H 487 ryggtryck + cyls 242
283H 488 cyls 1 + kn 7246628
284H 489 II ryggtryck + cyls 260
285H 490 cyls 2 + kn 2501460
286H 491 cyls 2 + kn 5234842
287H 493 cyls 1 + kn 6903632
288H 495 B ryggtryck + kn 9411570
289H 496 A:0 ryggtryck + cyls 142
290H 498 cyls 2 + kn 5182328
291H 499 cyls 1 + kn 6026642
292H 499 cyls 2 + kn 8472742
293H 500 ryggtryck + kn 0734070
294H 501 cyls 2 + kn 8571424
295H 502 cyls 2 + kn 3505660
296H 503 cyls 2 + kn 3506460
297H 504 cyls 1 + kn 6285728
298H 504 ryggtryck + kn 0390428
299H 505 cyls 2 + kn 2321639
300H 505 ryggtryck + cyls 142
301H 509 cyls 1 + kn 3150828
302H 509 ryggtryck + kn 4987528
303H 509 ryggtryck + cyls 1 + kn 34682 TRIPPEL200
304H 510 cyls 2 + kn 5023696
305H 511 cyls 1 + kn 6867624
306H 512 cyls 1 + kn 2551828
307H 512 cyls 2 + kn 6695928
308H 513 A1 cyls 1 + kn 3489356
309H 514 A2 smalt ryggtryck50
310H 518 cyls 2 + kn 5118142
311H 519 cyls 2 + kn 3869470
312H 519 ryggtryck + kn 3868670
313H 520 I A2 cyls 1 + kn 9899170
314H 522 cyls 2 + kn 4606132
315H 523 cyls 2 + kn 2713742
316H 524 cyls 1 + kn 7427328
317H 524 cyls 2 + kn 6107028
318H 525 A1:0 ryggtryck + cyls 260
319H 526 smalt ryggtryck50
320H 527 ryggtryck + kn 64446, obs numret!24
321H 532 A1 ryggtryck + cyls 270
322H 536 A1 cyls 2 + kn 7125565
323H 538 cyls 2 + kn 4341735
324H 538 ryggtryck + cyls 135
325H 544 cyls 2 + kn 14806 mittplacerat40
326H 549 cyls 1 + kn 5483440
327H 553 cyls 2 + kn 9574940
328H 556 cyls 2 + kn 9869344
329H 557 cyls 1 + kn 2251340
330H 558 ryggtryck + cyls 240
331H 560 cyls 1 + kn 1125152
332H 564 cyls 1 + kn 2148265
333H 565 cyls 2 + kn 8281130
334H 568 cyls 2 + kn 0336044
335H 572 cyls 2 + kn 04941544
336H 573 cyls 2 + kn 04347666
337H 584 cyls 1 + kn 03374660
338SH 7 FM + cyls 2 + kn 11980 TRIPPEL75
339SH 11 cyls 1 + kn 7536865
340SH 11 FM + cyls 2 + kn 75365 TRIPPEL75
341SH 13 FM + cyls 2 + kn 39370 TRIPPEL50
342SH 18 A FM + cyls 2 + kn 25474 TRIPPEL75
343SH 18 B2 FM + cyls 1 + kn 67540 SVÅR TRIPPEL500
344SH 19 A cyls 2 + kn 7115265
345SH 21 cyls 1 + kn 6491860
346SH 22 FM + kn 07903565
347SH 24 cyls 1 + kn 53550865
348SH 24 cyls 2 + kn 53565165
349SH 24 FM + cyls 2 + kn 035970 TRIPPEL75
350SH 25 cyls 2 + kn 07513360
351SH 25 FM + kn 07513060
352SH 28 FM + kn 54049565
353SH 30 cyls 1 + kn 05803860
354SH 31 PI FM + cyls 1 + kn 548180 TRIPPEL75
355SH 31 PI FM + cyls 2 + kn 526945 TRIPPEL75
356SH 33 FM + kn 56040565
357SH 33 FM + cyls 1 + kn 034045 TRIPPEL75
358SH 33 FM + cyls 2 + kn 017640 TRIPPEL75
359SH 37 cyls 2 + kn 51226765
360SH 38 cyls 2 + kn 03835665
361SH 38 FM + cyls 2 + kn 022475 TRIPPEL75
362SH 39 FM + cyls 1 + kn 506715 TRIPPEL75
363SH 40 FM + kn 50943060
364SH 40 FM + cyls 1 + kn 591790 TRIPPEL75
365SH 40 FM + cyls 2 + kn 565495 TRIPPEL75
366SH 43 FM + kn 09737565
367SH 43 FM + cyls 2 + kn 044160 TRIPPEL75
368SH 44 FM + kn 57865065
369SH 45 cyls 2 + kn 02013765
370SH 45 FM + cyls 2 + kn 027210 TRIPPEL75
371SH 46 FM + cyls 2 + kn 503035 TRIPPEL75
372SH 48 FM + cyls 1 + kn 564185 TRIPPEL75
373SH 49 FM + cyls 2 + kn 033670 TRIPPEL75
374SH 53 FM + cyls 1 + kn 531740 TRIPPEL75
375SH 58 FM + cyls 2 + kn 048140 TRIPPEL75
376SH 69 B FM + cyls 2 + kn 049095 TRIPPEL75