Sverige postfriska mjuka häften
Lägst kvalité 4, oftast högre. Vid lägre kvalité än 4 finns resp defekt angiven. Nummer enligt Facit, ibland kompletterat med Häfteshandboken.

Objekt Nr:Beskrivning:Minimipris:
110H 9 R (300)60
111H 9 O (300)60
112H 10 R (300)60
113H 10 O (300)60
114H 48 A1 (500)100
115H 54 x (350)70
116H 58 A cyls 1h, omslagsveck (1050)100
117H 60 B (600)120
118H 63 I (600)120
119H 65:O (1000)200
120H 65:O cyls 2 (2200)440
121H 70 (1000)200
122H 71 I (500)100
123H 72 (450)90
124H 77 (400)80
125H 91 cyls 2v (145)28
126H 92 I cyls 1 (225)44
127H 92 I cyls 2v (175)54
128H 93 A (160)32
129H 93 B cyls 1h (325)64
130H 96 A (300)60
131H 96 B (400)80
132H 82 cyls 1 (125)24
133H 88 a (250)50
134H 99 B2 ba2 cyls 1 (9800)1900
135H 100 A1 (400)80
136H 100 A1 cyls 1 (500)100
137H 100 A1 cyls 2v (500)100
138H 103 cyls 1 (11000)2200
139H 103 cyls 2 yttersta 6-blocket är löst (4800)500
140H 106 B1 (400)80
141H 106 B1 cyls 1h (900)180
142H 106 B1 cyls 2 (900)180
143H 107:2 cyls 1v36
144H 107:2 cyls 232
145H 109 cyls 2 (100)20
146H 117 A1a (1200)240
147H 117 C2 (300)60
148H 118 B (200)40
149H 136 O cyls 1 (125)24
150H 143 B2 Aa (7000)1400
151H 147 C (350)70
152H 166 A (200)40
153H 166 Ba2 (600)120
154H 177 B1 (300)60
155H 180 A1 kryss t.v. + cyls 1 fana15
156H 180 B ryggtryck + delat kn 338/ + cyls 2 fot TRIPPEL100
157H 190 A1 (200)40
158H 200 ryggtryck (120)24
159H 205 A T1 ryggtryck 6x2,5 (180)36
160H 205 B ryggtryck 6x2,5 (325)64
161H 207 cyls 1 + kn 8976325
162H 210:O T1 ryggtryck (95)18
163H 211 A (2700)500
164H 211 A kn 24444 (3100)600
165H 211 A cyls 1 (2900)580
166H 211 A cyls 2 (2900)580
167H 211 A cyls 2 + kn 24446 (3960)780
168H 211 B III a (2700)500
169H 211 B III a cyls 1 (3100)600
170H 212 B ryggtryck200
171H 215 delat kn 2½+2½ äkta par20
172H 219 ryggtryck 6x3,5 (120)24
173H 219 cyls 1 fana + delat kn 61/20
174H 223 ryggtryck + delat kn 2½+25
175H 224 cyls 1 + delat kn 1½+10
176H 224 cyls 1 + delat kn 42/10
177H 225 B ryggtryck 8x2 (100)20
178H 228 AIb ryggtryck 6x2,5 (260)50
179H 229 A delat kn 2½+ (125)24
180H 229 B ryggtryck (90)18
181H 229 B cyls 1 + delat kn 2½+10
182H 231 ryggtrycvk 8x2 + cyls 115
183H 235 B ryggtryck 6x2,5 + cyls 1 (1350)270
184H 239 ryggtryck (120)24
185H 239 cyls 1 + kn 3175415
186H 240 ryggtryck (110)22
187H 244 delat kn 5426/8 + delad cyls 1 äkta par.75
188H 244 ryggtryck 8x2 (180)36
189H 245 ryggtryck + delat kn 5381/10
190H 245 delat kn /5 + cyls 110
191H 245 delat kn /8 + cyls 210
192H 246 A ryggtryck 8x2 (180)36
193H 246 ryggtryck 6x3,5 (320)64
194H 246 cyls 2 (150)30
195H 246 delat kn 9/1885 äkta par (890)170
196H 246 delat kn +4½ + cyls 240
197H 246 cyls 1 fot + delat kn ½+40
198H 246 delat kn +4½ (150)30
199H 246 cyls 1 fana + delat kn +4½40
200H 249 A cyls 1 + kn 4155550
201H 249 A ryggtryck 6x2,5 + 197- (190)38
202H 249 C ryggtryck 6x2,5 (190)38
203H 249 C ryggtryck 8x2 (215)42
204H 249 C cyls 1 + kn 9232950
205H 250 ryggtryck 6x2,5 blått + kn 2213915
206H 250 cyls 1 + kn 0577215
207H 250 cyls 2 + delat kn +2½10
208H 251 A ryggtryck 8x2 (120)24
209H 251 A cyls 1 + kn 0086120
210H 251 A cyls 2 + kn 9137220
211H 252 ryggtryck (120)24
212H 252 cyls 1 + kn 7680720
213H 254 A ryggtryck 6x3,5 (150)30
214H 259 B II ryggtryck 8x2 + delat kn +2½15
215H 263 A cyls 2 + kn 7387610
216H 265 I delat kn /685 + cyls 220
217H 265 II delat kn 912/ (185)36
218H 265 II delat kn /10 (185)36
219H 265 II cyls 1 fana + delat kn 912/50
220H 276 cyls 2 + kn 0492925
221H 278 ryggtryck + cyls 210
222H 279 ryggtryck + cyls 2 slinga + kn 27953 TRIPPEL100
223H 281 ryggtryck + delat kn 823/20
224H 285 A2 svart rektangel (175)34
225H 295 cyls 2 + kn 1565915
226H 295 ryggtryck + cyls 215
227H 299 B:2 ryggtryck (260)50
228H 301 A:2 (150)30
229H 316 ryggtryck + kn 64516 + cyls 2 fot TRIPPEL100
230H 319 ryggtryck + kn 2107320
231H 319 cyls 1 + kn 6133225
232H 320 A ryggtryck + cyls 113
233H 320 A ryggtryck + cyls 213
234H 326 ryggtryck + cyls 1 + kn 79222 TRIPPEL200
235H 326 cyls 2 + kn 2546114
236H 327 A1 cyls 2 + kn 4736720
237H 331 ryggtryck + cyls 115
238H 331 ryggtryck + kn 8402415
239H 347 A ryggtryck + kn 02337319
240H 350 A ryggtryck + kn 9258919
241H 350 B ryggtryck + kn 2954619
242H 352 cyls 1 + kn 7055216
243H 352 cyls 2 + kn 9454716
244H 353 a cyls 1 + kn 98225010
245H 354 cyls 2 + kn 8266311
246H 356 ryggtryck + kn 7133713
247H 356 cyls 1 + kn 3652413
248H 357 cyls 1 + kn 1523820
249H 357 cyls 2 + kn 1523520
250H 359 A:O svart plastremsa över hela mitt-perforeringen. Lagning av Tryckeriet.200
251H 360 ryggtryck + kn 1201520
252H 361 a cyls 2 + kn 4083311
253H 362:O cyls 2 + kn 3262121
254H 364 a cyls 1 + kn 93028511
255H 364 a cyls 2 + kn 93607211
256H 371 A2b (450)90
257H 372 ryggtryck + cyls 122
258H 372 ryggtryck + kn 9375422
259H 374 cyls 1 + kn 1502621
260H 381 cyls 1 + kn 4834224
261H 382 cyls 1 + kn 7761014
262H 382 ryggtryck + cyls 2 slinga14
263H 383 ryggtryck + kn 1028818
264H 385 cyls 1 + kn 5739922
265H 385 cyls 2 + kn 5764222
266H 387 cyls 1 + kn 7766114
267H 391 cyls 1 + kn 2885924
268H 393 cyls 1 + kn 5696518
269H 401 A cyls 1 + kn 8493225
270H 401 A cyls 2 + kn 8493525
271H 401 B cyls 225
272H 402 cyls 2 + kn 3059025
273H 404 ryggtryck + cyls 120
274H 405 cyls 1 + kn 1286422
275H 405 cyls 2 + kn 1287922
276H 407 cyls 1 + kn 6635320
277H 410 cyls 1 + kn 0974730
278H 411 A cyls 1 + kn 5591027
279H 411 A cyls 2 + kn 5564327
280H 411 A ryggtryck + cyls 227
281H 412 ryggtryck + kn 5723425
282H 415 B ryggtryck + cyls 246
283H 415 B ryggtryck + kn 1015746
284H 421 B cyls 2 + kn 8360527
285H 422 cyls 1 + kn 5700228
286H 422 cyls 2 + kn 5700528
287H 423 cyls 1 + kn 0994622
288H 423 cyls 2 + kn 1001522
289H 432 II ryggtryck + cyls 1 + kn 05043 TRIPPEL200
290H 436 ryggtryck + cyls 252
291H 444 cyls 1 + kn 3824932
292H 445 cyls 1 + kn 4688436
293H 450 B cyls 2 + kn 0251618
294H 453 A cyls 1 + kn 9934128
295H 453 A cyls 2 + kn 9933828
296H 458 B cyls 1 + kn 0286837
297H 468:O ryggtryck + cyls 223
298H 474 ryggtryck + kn 0054830
299H 475 cyls 1 + kn 0530738
300H 476 B cyls 1 + kn 1465635
301H 485 ryggtryck + kn 3700342
302H 498 cyls 2 + kn 3580928
303H 514 A1 kn 97323, SVÅRT!500
304H 523 cyls 2 + kn 0308642
305H 523 cyls 2 + kn 4172139
306SH 3 FM + cyls 1 + kn 24348 TRIPPEL100