Sverige postfriska mjuka häften

Objekt Nr:Beskrivning:Minimipris:
417HA 1 O (750)150
418HA 4 A R (700)140
419HA 4 A O (275)54
420HA 4 B O cyls 1v (195)38
421HA 4 B O cyls 1h (195)38
422HA 4 B O cyls 2 (195)38
423HA 5 RV (600)120
424HA 5 OV (525)100
425HA 6 OH cyls 2 slinga (375)70
426HA 6 kpl 6 olika (1610)150
427HA 7 OV stort delat kn 423/10
428HA 8 OH cyls 1 (65)12
429HA 8 OH delat kn /93 antikva (550)110
430HA 8 OH delat kn 435/ antikva + cyls 2 slinga135
431HA 9 B O cyls 1 fot + kn 5602910
432HA 10 OH cyls 2 + delat kn 1½+40
433HA 10 OH cyls 1 fana (125)24
434HA 11 A OV cyls 2 slinga (115)22
435HA 11 B OH cyls 1 fana (115)22
436HA 11 B OV cyls 2 slinga (115)22
437HA 14 O cyls 2 slinga + kn 8849210
438HA 15 A O delat kn 852/ (105)20
439HA 15 D1 O delat kn +1½ + cyls 1 fot30
440HA 15 D1 O delat kn 3½+ (143)28
441HA 15 D1 O kryss höger (218)42
442HA 16 B O kn 47558 (160)32
443HA 16 C1 O kryss (360)72
444HA 17 A1 delat kn /095 + cyls 1 fot10
445HA 17 A1 cyls 2 + delat kn 84/10
446HA 17 B1 cyls 1 fana + delat kn 23/10
447HA 17 B1 cyls 2 + delat kn /85810
448HA 18 A cyls 1 fana (225)44
449HA 18 A cyls 1 fot (225)44
450HA 18 B kn 4½ + cyls 1 fot30
451HA 19 A2 (550)110
452HA 25 A cyls 2 + kn 5900510
453HA 25 A ryggtryck + kn 5768810
454HA Postmuseum Brevmärken med ryggtryck + kn 0295810