Sverige postfriska automathäften

Objekt Nr:Beskrivning:Minimipris:
276HA 2 E O cyls 2 (140)21
277HA 3 R cyls 1v (220)33
278HA 3 R 5 ex (600)50
279HA 4 A R (700)105
280HA 4 A O (275)40
281HA 5 RV 4 ex (2400)120
282HA 6 RV utan sneds (220)33
283HA 6 OV (200)30
284HA 6 OV blå rektangel på omslagets insida (520)75
285HA 16 C2 O delat kn 6192/ (130)18
286HA 17 A1 kryss (167)24
287HA 18 B ryggtryck 8x2 (120)18
288HA 25 A cyls 2 + kn 8887410