Sverige postfriska automathäften

Objekt Nr:Beskrivning:Minimipris:
377HA 1 R (2600)500
378HA 1 O (750)150
379HA 2 A II R cyls 1v (750)150
380HA 2 A II O kn 52189 (750)150
381HA 2 B O (750)150
382HA 2 C R (250)50
383HA 2 C O (350)70
384HA 2 E O kn 93000 (115)22
385HA 3 R cyls 1 (150)30
386HA 3 R cyls 2v (150)30
387HA 3 O cyls 1h (150)30
388HA 3 O cyls 1 (150)30
389HA 3 O cyls 2v (150)30
390HA 4 A R (700)140
391HA 4 A O (275)54
392HA 4 B R cyls 1 (150)30
393HA 4 B R cyls 2v (150)30
394HA 4 B O cyls 2h (150)30
395HA 4 B O cyls 2v (150)30
396HA 5 RV (600)120
397HA 5 B OV cyls 2 fot (656)130
398HA 6 OH cyls 2 slinga (375)74
399HA 6 OV cyls 2 (275)54
400HA 7 OH stort delat kn 135/10
401HA 7 OV stort delat kn /8010
402HA 8 OH cyls 2 fot10
403HA 8 OH delat kn /410
404HA 9 A1 O cyls 2 (75)14
405HA 10 RV tilltryck Nord 63 Lorensberg + blå stämpel på baksidan nord 63. Utdelades på banketten. Sällsynt.100
406HA 10 OH delat kn /736 (125)24
407HA 10 OH cyls 2 (125)24
408HA 10 OV cyls 1 (125)24
409HA 10 OV delat kn 37/ (125)24
410HA 11 A OH delat kn 2361/ (112)22
411HA 11 A OH delat kn /5 (112)22
412HA 11 A OH cyls 1 fot + delat kn 1982/30
413HA 11 A OV cyls 1 (112)22
414HA 11 B OH kn 99797 (130)26
415HA 11 B OH cyls 1 fot + delat kn 119/30
416HA 11 B OV cyls 2 fot + delat kn /90530
417HA 12 A OH cyls 1 (88)16
418HA 12 A OH cyls 2 slinga (88)16
419HA 12 B2 RV (225)44
420HA 12 D OH cyls 1 (100)20
421HA 14 A1 O delat kn /0 + cyls 210
422HA 14 B1 O delad cyls 1 äkta par (418)80
423HA 14 B1 O delat kn 9194/5 äkta par80
424HA 14 B2 O kn 76938 + cyls 1 fot (252)50
425HA 14 E O cyls 1 + kn 9162610
426HA 14 F2 O delat kn 2½+2½ äkta par10
427HA 16 A2 O kryss (750)150
428HA 17 A1 cyls 1 fana + delat kn 34/10
429HA 17 A1 cyls 1 fana + delat kn /18710
430HA 17 A1 cyls 2 + delat kn 16/10
431HA 17 A1 kryss övre rad (167)32
432HA 17 A2a delat kn +3½ (142)28
433HA 17 A2a delat kn /481 + cyls 1 fot10
434HA 18 A cyls 2 (225)44
435HA 18 B ryggtryck 8x2 blått (120)24
436HA 19 A2 kn 30734 (950)180
437HA 25 B ryggtryck + kn 2805615
438HA 26 A kn 90004 + cyls 210
439Provhäfte ryggtryck + cyls 110
440Postmusei brevmärke kn 98659 + cyls 110