Sverige helsaker, brev m.m.

Objekt Nr:Beskrivning:Minimipris:
441Militärbrev M 13 typ I kpl ++ med svars-märke.30
442Militärbrev M 13 typ II beg från Svenska FN-kont Libanon 11/2 88. Kpl med svarsmärke30
443Militärbrev M 13 II, Sv FN-kont Libanon 11/7 93, kpl med svarsmärke.30