Sverige förstadagsbrev, FDC

Objekt Nr:Beskrivning:Minimipris:
63310/1 35, Riksdagen 6 valörer stämplat Riksdagshuset (450)90
63420/2 36, Postverket kpl på två brev och ett kort. (500)100
6351/7 36, G V profil vänster (500)100
63610/2 39, Tre kronor, 20 öre små siffror på två brev. (275)54
63722/9 39, Tre kronor kpl på tre brev (450)90
63820/11 39, Tre kronor (475)95
6394/2 40, Bellman frank bl.a. BC (350)70
6408/4 40, G V profil höger (120)24
64130/8 41, Hazelius (115)22
64215/10 57, G VI A (175)34
64323/10 61, Bildsten par (850)170