Sverige förstadagsbrev, FDC

Objekt Nr:Beskrivning:Minimipris:
48020/2 36, Postverket kpl på två brev och ett kort. (500)100
48123/5 36, Bromma (100)20
48229/1 38, Swedenborg (100)20
4838/4 38, Nya Sverige (125)24
48416/6 38, G V 80 år (100)20
48525/2 39, Ling (100)20
4862/6 39, Vetenskapsakademien (175)34
4875/9 40, Sergel (160)32
48823/1 41, G V profil höger (100)20
48911/5 41, Bibeln (130)26
49018/6 41, Skansen (120)24
49130/8 41, Hazelius (115)22
4927/10 41, Birgitta (150)30
4939/12 42, Scheele (75)14
49416/6 43, G V 85 år (200)40
49515/4 44, Sjökartan (65)12
49613/10 44, Flottan (130)26
49727/2 45, Röda korset (60)12
49828/5 46, Lunds domkyrka (80)16
49910/12 46, Nobel (70)14
50023/10 61, Bildsten i par (850)170
50125/6 64, HA 12 kpl på två brev (120)24
50225/6 64, HA 13 kpl (150)30