Sverige förstadagsbrev, FDC

Objekt Nr:Beskrivning:Minimipris:
5876/12 33, Postsparbanken typ II (650)130
58810/1 35, Riksdagen, 6 valörer (350)70
58910/1 35, Riksdagen, 6 valörer stämplat Riks-dagshuset (450)90
59010/1 35, Riksdagen, 9 valörer stämplat Riks-dagshuset (450)90
59120/2 36, Postverket 300 år kpl på två brev och ett kort (500)100
59223/5 36, Bromma (100)20
5931/7 36, G V profil vänster (500)100
59429/1 38, Swedenborg (100)20
59516/6 38, G V 80 år (100)20
59610/2 39, 20 öre G V små siffror, 60 öre tre kronor (275)50
59725/2 39, Ling (100)20
59822/3 39, G V små siffror (225)40
5992/6 39, Vetenskapsakademien (175)34
60022/9 39, Tre kronor på tre brev (450)90
6014/2 40, Bellman frank bl.a. BC (350)70
6024/2 40, Bellman frank bl.a. CB (350)70
6038/4 40, G V profil höger (120)20
60426/6 40, G V profil höger (130)25
6055/9 40, Sergel (160)30
60628/4 41, G V profil höger (125)24
60711/5 41, Bibeln (130)25
60818/6 41, Skansen (120)20
60930/8 41, Hazelius (115)20
6107/10 41, Birgitta (150)30
61127/1 42, G V profil höger (120)20
61229/6 42, Nationalmuseum (130)25
61316/6 43, G V 85 år (200)40
61413/10 44, Flottan (130)25
6152/11 51, Tre kronor (750)150
61625/7 52, G VI A (300)60
61712/9 52, G VI A (375)70
61815/3 54 G VI A på två brev (300)60
6191/6 57, HA 6 OV, RV på två brev (425)80
6201/6 57, Hällristningar (250)50
62117/9 58, 5 kr Slottet A (700)140
6228/5 61, HA 7 kpl (220)40
6238/5 61, HA 8 kpl (220)40
62423/10 61, Bildsten Bn (400)80
62523/10 61, Bildsten i par (850)160
6263/9 62, HA 10 kpl (250)50
62725/6 64, HA 13 kpl (150)30