Sverige förstadagsbrev, FDC

Objekt Nr:Beskrivning:Minimipris:
59410/1 35, Riksdagen kpl 9 valörer varav två på baksidan, stpl Sveriges Riksdag (350)35
59520/2 36, Postverket kpl på två brev och ett kort. (500)50
59623/5 36, Bromma. (100)20
5979/4 38, Nya Sverige (125)20
59810/2 39, Tre kronor, 20 öre små siffror på två brev. (275)40
59925/2 39, Ling (100)15
60011/5 41, Bibeln (130)20
60130/8 41, Hazelius (115)15
60227/10 45, Sparbanken kpl, ej illustrerat kuvert. Ovanligt50