Nedanstående objekt säljes genom skriftlig anbudsauktion med sista anbudsdag enligt ovan.

 

VILLKOR: Uppsatta priser är minimipriser. Inom parentes anges katalogvärde. För de nordiska länderna användes Facit om inget annat anges. Objekten tillfaller högstbjudande och priset utgör näst högsta bud plus en fast höjning enligt följande: Under 50:- är höjningen 2:-, 50:- till 200:- är höjningen 5:-, 200:- till 500:- är höjningen 10:-, 500:- till 1 000:- är höjningen 25 :-, 1 000:- och uppåt är höjningen 50:-. Vid endast ett bud säljes objektet till minimipriset. Endast porto tillkommer. Objekten utsändes inom 2 veckor efter auktionen. Bindande bud i hela kronor. Auktionären har rätt att ej antaga bud utan att ange skäl därför. Returrätt på samtliga objekt med undantag för partier, sammanställningar, kilovaror och liknande. Returer skall återsändas inom en vecka från avisering och vara i oförändrat skick och i samma förpackning som vid leverans. Returer får ej sändas som postförskott. Orsak till retur skall anges. Återbetalning sker omgående efter kontroll.

Jag tillämpar vinstmarginalbeskattning.

 

Förfrågning och visning: För frågning om objekt kan ske per telefon. Eventuell visning kan ske efter överenskommelse per telefon.

 

F = foto

++ = postfriskt

+ = ostämplat med spår av eller med fastsättare

(+) = ostämplat utan gummi

sc = snedcentrerat

cv,ch,cu,cn =snedcentrerat åt vänster, höger, uppåt resp nedåt

kt = en kort tand

ktt = flera korta tänder

kht = kort hörntand

ill = illustrerat brev

Mi = värde enligt Michel

 

Resultat från auktionen kan lämnas först ett par dagar efter auktionsdagen.

Observera att köparna inte betalar någon provision på köpesumman på mina auktioner.

Endast porto tillkommer på köpesumman.

Inga objekt mottages till försäljning på kommande auktioner.